Версія: 11.008.163 (06.05.2020)

Новий дизайн

Оновлено дизайн головної сторінки, новин, історії оновлень.

Вибір файлів або папок для КЕП

У вікні вибору КЕП для підписання/шифрування додано можливість обирати окремо файлами або вибрати папку. Вибір КЕП буде зберігатись до зміни підприємства або закриття вкладки браузера.

Заявки на сертифікат

Доопрацьовано механізм формування заявок при отриманні нових сертифікатів, а також їх продовженні та перевидачі.

Реалізовано створення універсальної заявки на одночасне формування сертифікатів підписання та шифрування.

У майстрі формування заявок на нові сертифікати додано колонку Сертифікат. При встановленні відмітки у колонці буде сформовано універсальну заявку.

КМДА

Зміни:

Обов’язкові контролі змінені на інформаційні:

KM100213      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

для всіх рядків графи 4 контролі на рівність значень з графою 3 форми KM100213 за аналогічний період минулого року;

KM104008      Ф4. Звіт про власний капітал

для граф 3 - 11 рядка 4000:

-     контролі на рівність значень з формою KM100113 за минулий рік (річного пакету);

-     контролі на рівність значень з формою KM104008 за минулий рік (річного пакету).

Укроборонпром

Зміни:

Додано новий рядок EBITDA. Реалізовано його автоматичне заповнення по графам 1 і 2 з форми UOP00309. Якщо форма UOP00309 у звітному періоді відсутня, а рядок EBITDA не заповнено, виводиться попередження «Поле EBITDA обов'язкове для заповнення»:

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

Міністерство охорони здоров’я України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.04.2020 р., подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

FOZ24D05      Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Міністерство оборони України

Зміни:

Додано рядок 17.22 "заборгованість із профвнесків" у формі:

MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

Додано новий рядок 095 «короткострокові кредити банків (1600)» у формі:

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

до контролю консолідованого звіту додано форму SS100152 (SS100153)

2.   SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

до контролю консолідованого звіту додано форму SS100252 (SS100253)

3.   Для форми:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

· змінено на інформаційний контроль по рядку 8021 графи 3;

· змінено на інформаційний обов’язковий контроль по рядку 8022 графи 3;

· до контролю консолідованого звіту додано форми SS100152 (SS100153), SS100252 (SS100253).

4.   Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOP02004 через додаткову програму обробки:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

5.   Реалізовано автозаповнення періоду «квартал» при виборі типу «Звітний»:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

6.   Реалізовано обов'язковий контроль на значення рядка 1201 у формах:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

7.   Скасовано контроль з попереднім періодом за умови, якщо в пакеті є форма SS104008 або SS104054 та у цій формі значення рядків 4005 та/або 4010 та/або 4090 граф 3-10 не дорівнює «0»:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

SS100113     Ф1. Баланс

SS100153     Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100213     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100253     Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS110012     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100309     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS105007     Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

8.   Реалізовано інформаційні контролі по рядках 3405 та 3415 графи 3 з даними форми SS100153:

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Державна служба статистики

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.06.2020 р.; період подання - щомісячно з липня по грудень:

S2703009     37-сг.  Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.05.2020 р., подання - за потреби:

J1314302      Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1314402      Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1318201      Звіт про використання марок акцизного податку

F1314302     Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314402     Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1318201     Звіт про використання марок акцизного податку

 

Зміни:

1.   Доопрацьовано відображення полів, що містять номера телефонів:

J1312102       Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

2.   Відкориговано відображення, експорт та імпорт полів, що містять значення «нуль» у табличній частині форм:

J0210401       Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

F0210401       Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального