Версія: 11.009.145 (12.06.2019)

імпорт довідників у форматі dbf

Реалізовано імпорт користувацьких довідників у форматі dbf. А саме такі довідники:

  • Номенклатура товарів і послуг
  • Пайовики (Співробітники)
  • Інші (Співробітники)

Із загальних довідників можливо імпортувати: 

  • Рахунок в СЕА
  • Класифікатор професій ДК 003:2010 (користувача)
  • Класифікатор сфер застосування РРО (користувача)
  • Довідник моделей РРО
Модуль Реєстр документів РРО

Додано новий модуль Реєстр документів РРО. Він призначений для створення, редагування та збереження документів, щодо РРО, з метою їх реєстрації в ДФС. Також у розділі зберігатимуться документи щодо РРО, отримані від ДФС.

Опрацювання документів здійснюється згідно з порядком, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.02.2019 р. № 64 «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій», та порядками, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» (у редакції від 01.10.2018 р.).

Укроборонпром

Зміни:

1.   Реалізовано перенесення залишків на початок періоду при створенні форми:

UOP50005        Ф5. Примітки до річної звітності

2.   Реалізовано перенесення даних з форми UOP50005 (річної) при створенні форми:

UOP50015        Рух основних засобів

3.   Реалізовано обов’язковий контроль по заповненню розділу 1 Таблиці 6 для форми:

UOP00109        Фінансовий план

4.   Реалізовано розрахунок даних для графи 11 відсоток виконання за алгоритмом, що застосовується у формі SM100405:

UOP04005        Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Реалізовано розрахунок даних для графи 19 відсоток виконання за алгоритмом, що застосовується у формі SM100804, на основі даних форми UOP06002:

UOP08004        Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

6.   Змінено контролі. Якщо у формі UOP40406 заповнений хоча б один рядок 4005, 4010, 4090, не виконуються перевірки відповідних граф у формах:

UOP10111        Ф1. Баланс

UOP20211        Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP00309        Показники виконання фінансового плану

7.   Відкориговано програми експорту у Excel для форми:

UOP00309        Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони України

Нова форма:

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - ІV квартали, І півріччя, 9 місяців і Рік.:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

Зміни:

Реалізовано контроль для рядка Разом графи 7 на рівність значень:

MOU90501     Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Змінено інформацію у підказці по заповненню полів для форм:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Реалізовано обов’язковий контроль по заповненню рядка 1 Таблиці 6 для форм:

S3000109       Фінансовий план

S3000309       Показники виконання фінансового плану

3.   Змінено умови контролю Таблиці 1 для форми:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

Різниця по рядках 1181 і 1180 графи 4 повинна дорівнювати значенню в графі 3 рядка 2300 Ф2. За умови створення форми у пакеті разом з SS100113, SS100213, SS110011 різниця по рядках 1181 і 1180 графи 4 повинна дорівнювати сумі значень графи 3 рядка 2300 Ф2 та 1-м, 2-м.

4.   Реалізовано автоматичне заповнення для Таблиці 6, розділи 3, 5 при створенні і після перерахунку:

S3000109       Фінансовий план

5.   Змінено умову обов’язкового заповнення рядка 3, якщо рядок 1200 графи 6 містить значення більше 50 мільйонів при значенні рядка 1200 більше/дорівнює 50 мільйонів у формі:

SD300101      Додаток 1

6.   Внесено зміни у контроль заповнення графи 6 при заповненні однієї з граф 11, 12, 13 Додатка 2 SM100204:

SD300301      Додаток 3

7.   Додано можливість редагування (видалення) значення графи 9 після вибору значення із довідника:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

8.   Відкориговано контроль в рядку 1181:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

9.   Додано обов’язковий контроль на наявність Супровідного листа у формі:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

з періоду 2019 рік.

Та у формі:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

з І кварталу 2019 р.

Пенсійний фонд

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 16.01.2016 р. № 6 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» додано нову форму, подання - за потреби:

P0100301     Заява про перерахування надміру або помилково сплачені кошти

Бланк доступний у розділі Реєстр звітів - Пенсійний фонд - Доходи.

Державна служба статистики

Зміни:

S2700412     4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S0423113     1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

Державна фіскальна служба

Зміни:

Реалізовано можливість вибору даних з довідника Господарські одиниці у полях: Ідентифікатор об’єкта оподаткування, Назва господарської одиниці, Адреса господарської одиниці при заповненні форм:

J1312002       Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

F1312002       Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів