Версія: 11.010.164 (28.05.2020)

Вхід та реєстрація

Оновлено дизайн сторінок входу, реєстрації, зміни пароля. 

Протокол імпорту

Для вашої зручності в протокол імпорту додано кнопку Відкрити документ. Тепер є можливість після імпорту відразу перейти до роботи з документом.

КМДА

Зміни:

1.   Реалізовано нові обов’язкові контролі на рівність значень з відповідними формами Єдиного вікна S0100113, S0100213, S0100309, S0110012 для форм:

KM100113      Ф1. Баланс

KM100213      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100309      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

KM110013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

2.   Реалізовано нові обов’язкові контролі на рівність значень з статистичною формою S0301011 у формах:

KM301011    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMM31011    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

3.   Відкрито для редагування рядки по графам 3 та 4 у формах:

KM100113    Ф1. Баланс

KM100213    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100309    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

KM110013    1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

та рядки графи 1 розділу І та ІІ у формах:

KM301011    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMM31011    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Укроборонпром

Зміни:

1.   Додано інформаційні повідомлення щодо переносу даних із відповідних статистичних форм S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна) та S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) при першому відкритті форм:

UOP31011      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

UOP31116      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Реалізовано контроль графи 2 таблиці 6 розділу 1 на рівність графі 4 таблиці 6 форми UOP00309 відповідного періоду минулого року:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони України

Зміни:

Обов’язкові контролі змінено на інформаційні по графам 2 - 4 у розділах Витрати на оплату праці та Середньомісячні витрати на оплату праці керівника для форми, створеної у періодах, починаючи з І Кварталу 2020 року:

MOU00309   Показники виконання фінансового плану

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Для форми:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

- відкориговано виконання перевірки значень графи 3 для ЄДРПОУ із переліку виключень для періодів, починаючи із І Кварталу 2020 року;

- відкориговано контролі для графи 7 форми із графою 5 Фінансового плану S3000109.

2.   Реалізовано контроль по графі 4 на рівність графі 3 форми SS100452 відповідного періоду минулого року:

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

3.   Для форми:

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

- скасовано контроль з попереднім періодом за умови, якщо в пакеті є форма SS104008 або SS104054 та у цій формі значення рядків 4005 та/або 4010 та/або 4090 граф 3 - 10 не дорівнює «0»;

- обов’язкові контролі змінено на інформаційні по графам 4, 6, 8, 10 на рівність значень з попереднім роком для форми, створеної у періодах, починаючи з 2020 року.

4.   Відкориговано контроль на наявність Супровідного листа:

PROZVI01     Ярлик до пакету МЕРТУ

ФСС України

Додано можливість вказувати причину непрацездатності 11 - «Ізоляція від COVID-19»:

C1100101       Заява-розрахунок

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1391501       Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

J1491501       Витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

F1391501       Запит на отримання інформації щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

F1491501       Витяг на запит щодо відповідальних осіб платника податку, яким делеговано право підпису електронних документів

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Інформаційна довідка - Додати - Іншу довідку.