Версія: 11.011.128 (22.08.2018)

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Змінено алгоритм розрахунку графи 11 (відсоток виконання) при різних значеннях (додатні, від’ємні) граф 9 та 10:

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.  Змінено шаблон Excel, додано нові поля в нульовому рядку у графах 31, 32, 33:

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   Для форми:

SS301114       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

реалізовано перенесення даних із відповідної форми Міністерства оборони України (у періоди 2-й квартал та 3-й квартал):

MOU31114     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Додаткові дії - Дані з MOU31114 у вікні відкритого документа SS301114.

4.   Переміщено у розділ Звітність форму:

RK000001      Реєстр контрактів

5.   Реалізовано перенесення даних із попереднього кварталу з можливістю редагування у формах:

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

6.   Додано нові поля в нульовому рядку у графах 31, 32, 33 форми:

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

7.   Додано перевірку на унікальність коду ЄДРПОУ у формах:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Облікові документи

Нові форми

Згідно з постановою правління Фонду соціального страхування України № 13 від 19.07.2018р «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» створено нову форму; початок дії - з 27.07.2018 р.; подання - щомісячно:

PD011506      Протокол засідання комісії із соціального страхування / рішення уповноваженого /

Державна казначейська служба

Зміни

FDPLAN01   Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів

Державна фіскальна служба

Нові форми

Додано нові форми, початок дії - з 01.08.2018 р.; подання - за потреби:

J1304001       Запит щодо даних показника Суми перевищ. та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200(1).9 ПКУ за період

F1304001       Запит щодо даних показника Суми перевищ. та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200(1).9 ПКУ за період

та форми:

J1404001      Витяг щодо даних показника Суми перевищ. та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200(1).9 ПКУ за період

F1404001     Витяг щодо даних показника Суми перевищ. та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200(1).9 ПКУ за період