Версія: 11.014.165 (09.07.2020)

Корзина

В реєстри документів додано Корзину. Документ з реєстра видаляється в корзину. Для того, щоб перейти до видалених документів, оберіть Стан обробки Корзина. Щоб повернути документ та продовжити з ним роботу, необхідно натиснути кнопку Відновити. Зверніть увагу, дії з документами в корзині обмежені.

Укроборонпром

Зміни:

Відкориговано перенесення даних у Таблицю 6 розділ 8 у періоді Рік із відповідної таблиці форми UOP00109 Фінансовий план:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

НААН

Зміни:

Додано нові поля Назва установи та ЄДРПОУ:

N0100002     Форма БЗ 4-НАУКА

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Оновлено назви граф попереднього періоду відповідно до назв рядків форми MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах), S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах):

MOU06002     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Змінено розрахунок та контроль у графі 2 Таблиці 6.1 показника Середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника для Новостворених підприємств у попередньому звітному періоді, які відпрацювали неповний Рік:

MOU00109     Фінансовий план

3.   Відкориговано перенесення даних у Таблицю 6 розділ 8 у періоді IV Квартал та Рік із відповідної таблиці форми MOU00109 Фінансовий план:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

4. Обов’язкові контролі змінено на інформаційні по графам 2 - 5 у розділах Витрати на оплату праці та Середньомісячні витрати на оплату праці керівника для форми, створеної у періоді 2020 рік:

MOU00109     Фінансовий план

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Додано контроль на обов’язкове заповнення назви статті, для якої існує введене значення:

S3000109     Фінансовий план

2.   Підключено Довідник доходів та витрат у рядках 3270/01, 3270/03 форми:

S3000109     Фінансовий план

3. Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOP09103 через додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії:

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

4. Реалізовано контролі на обов’язкове заповнення найменування суб’єкта та коду ЄДРПОУ по рядкам 1.1 та 2.1 у формах:

SM100305     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100942     Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963     Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972     Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101202     Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

5.   Обов'язкові контролі змінено на інформативні для рядків Інші:  

- у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 та у графі 4 з даними графи 6 S3000109, створеної в попередньому періоді:

S3000109     Фінансовий план

- у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 за аналогічний період минулого року та у графі 5 з даними графи 6 S3000109 в періоді Рік та графами 7 - 10 у відповідних кварталах, створеної в попередньому періоді:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

6.   Скасовано контролі по графам 3 та 4 з попереднім звітним періодом для Органів управління, в яких відбулися зміни (зменшення кількості підпорядкованих підприємств, ліквідація, реорганізація тощо):

S3000109     Фінансовий план

7.   Додано контроль на правильність значення дати у графі 5, залежно від звітного періоду, за умови, якщо графа 4 містить значення «так»:

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

8.   Реалізовано перенесення інформації по виконанню додаткової програми обробки Перенести планові показники та дані попередніх періодів лише для даних по заповненим позиціям:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

S3000109     Фінансовий план

Інша звітність

Нові форми:

  Форми доступні для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.

Додано нову форму:

PD710101     ПОВІДОМЛЕННЯ про експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5) додано нову форму, подання - за потреби:

PD801101     Форма 6. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

 

Облікові документи

Зміни:

Реалізовано можливість обирати значення з довідника Співробітники, а також автоматичне заповнення даними з Картки підприємства ПІБ фізичної особи-підприємця та його реєстраційного номеру облікової картки платника податків:

PD013004     Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю

Державна служба статистики

Зміни:

1.   Внесено зміни у формі:

S1615207     51-пас (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

2.   Оновлено контролі у формах:

S0301011     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0301116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

3.  Оновлено довідник КВЕД для форми:

S0400410     1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нову форму, подання за звітний податковий період 2019 р. до 01.07.2020 р.:

J0108401       Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (для господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі)

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 р. N 550 «Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р.; період подання - щоквартально:

J0301207       Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

J0311207       Розрахунок податкових зобов'язань збору за місця для паркування транспортних засобів. Додаток до Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів (пункт 9)

F0301207       Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

F0311207       Розрахунок податкових зобов'язань збору за місця для паркування транспортних засобів. Додаток до Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів (пункт 9)

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500105      Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

F0500105     Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку