Версія: 11.015.148 (07.08.2019)

Реєстр документів РРО

Реалізовано контроль відповідності імені підписанта, що вказаний у документі, та імені у сертифікаті, яким підписується документ.  Контроль відповідності імені підписанта здійснюється для документів:

- Ф.3-ЕРРО Запит про надання витягу з Реєстру екземплярів РРО;

- Ф.2-РЦСО Запит про надання витягу з Реєстру ЦСО РРО;

- Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО;

- Ф.№1-ЕРРО Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій або внесення змін;

- Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту;

- Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій;

- Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій;

- Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

- Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій;

- Ф.№7-РРОВ Заява про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

- Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

- Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

- Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки.

Облік акцизного податку

У модулях Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) реалізовано нову функцію: Примірник 2 (АН-РК).

Другий примірник створюється на основі виданих та зареєстрованих перших примірників АН/РК.

На виконання функції створюється відповідний другий примірник документів:

- у модулі Реєстр акцизних документів (пальне): Акцизної накладної форми «П» (J1203201, F1203201) або Розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» (J1203301, F1203301)

- у модулі Реєстр акцизних документів (спирт етиловий): Акцизної накладної форми «С» (J1203401, F1203401) або Розрахунку коригування акцизної накладної форми «C» (J1203501, F 1203501).

Поля другого примірника АН/РК автоматично заповнюються значеннями з першого примірника. У поле Реєстраційний номер в ЄРАН заноситься значення реєстраційного номера першого примірника АН/РК (якщо такий наявний). У полях Примірник та Кількість встановлюється значення «2».

Запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN)

На виконання постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні»:

-     у модулі Довідники - Картка підприємства та у модулі Довідники - Контрагенти - Картка контрагента довжину полів, призначених для зберігання номерів банківських рахунків, збільшено до 29 символів, дозволено введення латинських символів;

-     у бланках документів та довідниках програми тип та розмірність полів, що призначені для зберігання номерів банківських рахунків, приведено у відповідність до вимог постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162.

Укроборонпром

Зміни:

1.   Внесено зміни в назви та оновлено контролі по рядках 16.3 та 16.4:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   Оновлено контролі та внесено зміни в назви граф 4 - 7:

UOP07002      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичний розрахунок для рядка 8020 графи 3 у періодах ІІ - IV квартали:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

- для звіту, що створений у ІІ кварталі 2019 року, додатково реалізовано розрахунок графи 6 з урахуванням графи 4 форми MOU00307, створеної у І кварталі 2019 року. Зверніть увагу: якщо ж у І кварталі присутні форми MOU00309 та MOU00307, графа 6 буде розраховуватись з урахуванням графи 4 форми MOU00309, створеної у І кварталі 2019 року;

- для звіту, що створений у І кварталі 2019 року, реалізовано перенесення даних із MOU00307 цього ж періоду через додаткову програму обробки до нової версії бланка MOU00309.

2.   Реалізовано експорт у Excel для форми:

MOU00109    Фінансовий план

Експорт виконується по команді Додаткові дії - Експорт в Excel у відкритому документі.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Зміни:

Додано рядок 176, код 2610 (1101700):

EVB05802      Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EVB06002      Додаток №30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Для форми:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

у періодах ІІ - IV квартали:

- додано контролі по графі 6, також і для статичних рядків;

- реалізовано автоматичний розрахунок рядка 8020 графи 3 для ІІ - IV кварталів.

2.   Реалізовано відображення поквартальних періодів (І - ІІІ квартал і рік) у назвах графи 4 та графи 5 для форми:

SD300201      Додаток 2

3.   Реалізовано контроль заповнення граф 2 та 3 у разі, якщо заповнено хоча б одну з граф 4 - 20 у рядках 1.1 та 2.1, для форми:

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Державна фіскальна служба

1.   Додано нові версії бланків, подання - за потреби:

J0210601       Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

J0210701       Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

F0210601       Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

F0210701       Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

3.   Додано нові бланки, подання - за потреби:

J1305501      Запит щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в СЕАРП та СЕ

J1405501      Витяг щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в СЕАРП та СЕ

J1305301      Запит щодо обсягу пального або спирту етилового, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН з розрізі акцизних складів / акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умов оподаткування

J1405301      Витяг щодо обсягу пального або спирту етилового, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН з розрізі акцизних складів / акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умов

J1305401      Запит щодо отримання реквізитів окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового

J1405401      Витяг щодо отримання реквізитів окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового

J1305201      Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних

J1405201      Витяг з Єдиного реєстру акцизних накладних

J1305101      Запит щодо залишку невикористаних квот по пальному/спирту етиловому встановлених постановою Кабінету Міністрів України, які платник має право отримати на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Податкового кодексу України

J1405101      Витяг щодо залишку невикористаних квот по пальному/ спирту етиловому встановлених постановою Кабінету Міністрів України, які платник має право отримати на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Податкового кодексу України

F1305501     Запит щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в СЕАРП та СЕ

F1405501     Витяг щодо суми податку, на яку платник акцизного податку має право зареєструвати Заявку на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в СЕАРП та СЕ

F1305301     Запит щодо обсягу пального або спирту етилового, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН з розрізі акцизних складів / акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умов оподаткування

F1405301     Витяг щодо обсягу пального або спирту етилового, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН з розрізі акцизних складів / акцизних складів пересувних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та умов

F1305401     Запит щодо отримання реквізитів окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового

F1405401     Витяг щодо отримання реквізитів окремого (електронного) рахунку платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового

F1305201     Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних

F1405201     Витяг з Єдиного реєстру акцизних накладних

F1305101     Запит щодо залишку невикористаних квот по пальному/спирту етиловому встановлених постановою Кабінету Міністрів України, які платник має право отримати на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Податкового кодексу України

F1405101     Витяг щодо залишку невикористаних квот по пальному/ спирту етиловому встановлених постановою Кабінету Міністрів України, які платник має право отримати на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Податкового кодексу України

Форми запитів доступні у розділі Інформаційна довідка - Створити Довідку в СЕАРП та СЕ.

Зміни:

1.   Додано можливість обирати значення з довідника Господарські одиниці/Акцизні склади у полях блока Адреса для форм:

J1311402      Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1311402     Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

2.   Реалізовано можливість обирати значення з довідника Господарські одиниці/Акцизні склади у полі КОАТУУ господарської одиниці для форм:

J1311302      Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

F1311302     Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки