Версія: 11.016.132 (05.10.2018)

Податковий календар

Ми створили для вас зручний календар, щоб ви правильно планували свій час та не пропускали подачу звітності чи сплату податків. Тепер граничні терміни основних подій завжди під рукою, у розділі Податки головного меню. Ви можете одразу створити звіт чи квитанцію на сплату податку прямо з календаря, натиснувши на потрібну подію.

Інтерактивна довідка

Реалізовано інтерактивну довідку, щоб допомоги вам розпочати роботу з електронними документами та опанувати основні операції веб-сервісу СОТА. Довідка є коротким керівництвом користувача, що ознайомить вас з виконанням найбільш поширених операцій СОТА, які необхідні для подачі електронної звітності до контролюючих органів, а також для обміну електронними документами між суб’єктами господарювання. Тут ви знайдете інформацію про створення первинних документів, створення звітних документів, підписання документів за допомогою електронних цифрових підписів, відправку документів у контролюючі органи та контрагентам. А також, інформацію про те, що необхідно для початку роботи з СОТА, перший запуск програми, її складові частини та функціональні можливості.

Довідка завжди у вас під рукою - її можна викликати з верхньої панелі у будь-якому модулі програми. Довідка відкривається у вікні та розташовується на вкладці модуля, у якому ви працюєте. Для більш зручного використання ви можете відкрити довідку у окремій вкладці, для цього у вікні довідки натисніть кнопку ВІДКРИТИ У НОВІЙ ВКЛАДЦІ.

КМДА

Нові форми

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:

KMDAGV02     Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KMCTRL01      Пояснення до звітності, що містить виключення для контролів

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KM110012      1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

KMM04008     Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

KMM05207     Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)

KMM21011     Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість

KMM30308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

KMM31011     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMCTRS01     Пояснення до звітності малих підприємств, що містить виключення для контролів

Міністерство культури

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

KKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство соціальної політики

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

PKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

PKD27019   Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щомісячно, I квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

EV026701       Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції

EV026751       Додаток № 1 Розшифpовка pядкiв 18 та 19 фоpми № 10-п

EV026801       Додаток № 2 Розшифpовка pядка 07 «Витpати на оплату пpацi» фоpми № 10-п

EV026851       Додаток № 3 Розшифpовка pядка 10 «Iншi витpати» фоpми № 10-п

EV026901       Додаток № 4 Розшифpовка pядка 12 «Адмiнiстpативнi витpати» фоpми № 10-п

EV026951       Додаток № 5 Розшифpовка pядка 13 «Витpати на збут» фоpми № 10-п

ДФС (бюджет)

Зміни

1.   Внесено зміни у форми:

FS41MD19      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FSKD2119      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

FSKD2319      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2719      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Звітність державних підприємств

Зміни

Реалізовано контролі на обов’язкове заповнення полів:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - рік:

S3000109       Фінансовий план підприємства

Державна служба статистики

Зміни

S1201112     14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

Державна казначейська служба

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

FKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

ФСС України

Нові форми

На виконання постанови правління Фонду соціального страхування України № 12 від 19.07.2018 р. «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» створено новий розділ ФСС України. У розділі додано нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - у разі потреби у межах періоду:

C1100101       Заява-розрахунок

C1100201       Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

ЄСВ

Зміни:

Змінені електронні формати для поля Сума добровільних внесків із застосуванням коефіцієнта 2, встановлено тип ознака:

Додаток 6:  Таблиця 1 (F3060112).

Державна фіскальна служба

Нові форми

Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - за потреби:

F1301802       Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

F1401802       Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Відповідь на запит у електронному вигляді

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Зміни:

Внесено зміни в xsd файли згідно електронних форматів, викладених на сайті ДФС:

J0112816       Додаток ТЦ до Податкової декларації  з податку на прибуток підприємств

J0182804       Додаток ТЦ до Податкової декларації  з податку на прибуток підприємств

J0152816       Додаток ТЦ до Податкової декларації  з податку на прибуток підприємств