Версія: 11.017.167 (13.08.2020)

Укроборонпром

Зміни:

1. Реалізовано контроль на тотожність показників з рядками 1000, 1000/2 та 1000/3 графи 4 форми UOP00309 для рядків 8.1, 8.3 та 8.5 графи 4 форми:

UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства при створенні у аналогічних періодах (І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік).

2. Додано контроль по рядку 3405 графи 3 у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців на рівність значення рядку 1165 графи 3 форми UOP10111 за І Квартал звітного року:

UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Міністерство соціальної політики України

Зміни:

Додано нові рядки по графі 3:

− КПКВ 2501030: КЕКВ 2240, 2730;

− КПКВ 2501230: КЕКВ 2240,2730;

− КПКВ 2501510: КЕКВ 2610;

− КПКВ 2501520: КЕКВ 2730

у формах:

F2KD2515 Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514 Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. прац

Міністерство оборони України

Нові форми:

Додано нові форми у зв’язку з оновленням відображення табличної частини форм, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU02004 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

MOU03004 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU04004 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU09103 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

MOU09203 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

MOU09303 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Звіти за бланками попередньої версії останній раз подаються за період І Півріччя 2020 року.

Звіти за новою версією бланків перший раз подаються за період 9 Місяців 2020 року.

Зміни:

1. Додано динамічний рядок для самостійного введення нових позицій у Розділі 2 після рядка 140:

MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства 2. Змінено розрахунок сумарних рядків на середнє арифметичне: по графам 4 - 11 у формі

MOU07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління по графам 7 та 8 у формі MOU03003 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінн

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

IR760001 Дані про незавершене будівництво

IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів

IR770001 Дані про основні засоби

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001 Дані про операції перестрахування

IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування

CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR300001 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

LR500001 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Державна казначейська служба

Зміни:

1. Додано контролі з формами F7MDS23, F7MDZ23, F7MMS23, F7MMZ23 при створенні форми 01.01.2020 р.:

FENERG03 Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

2. Відкориговано зовнішній вигляд форми:

FDPLAN01 Довідка про зміни до плану використання бюджетних кошті

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.08.2020 р., подання - за потреби:

J1311403 Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1411403 Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

J1413403 Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

J1313603 Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413603 Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413703 Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1311503 Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1411503 Ф.№2-РРОВ Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413503 Ф.№3-РРОВ Реєстраційне посвідчення J1313803 Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413803 Ф.№5-РРОВ Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413903 Ф.№6-РРОВ Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1311303 Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

J1314804 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1414803 Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

J1316303 Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

J1316403 Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

J1316503 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій

F1311403 Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1411403 Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

F1413403 Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

F1313603 Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413603 Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413703 Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1311303 Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

F1314804 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1414803 Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1316103 Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316303 Ф.№3-ЦСО Повідомлення про укладання договору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій

F1316403 Ф.№4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту

F1316503 Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій Форми доступні у розділі РРО - Реєстр документів РРО.

 

Зміни:

1. Оновлено формат pdf для форм:

J1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

J1316801 Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

J1316901 Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

F1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316801 Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій

F1316901 Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером

2. Оновлено файл xsd для форми:

J1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа