Версія: 11.019.150 (05.09.2019)

Контактні дані контрагента

У Картці контрагента додано новий розділ Контактні дані. Розділ призначений для зберігання списку контактних осіб контрагента.

На вказані електронні адреси відправлятимуться посилання, за якими контрагент може переглянути та опрацювати документи.

Щоб додати контактну особу, у розділі Контактні дані, натисніть кнопку Додати. У вікні Контактні дані контрагента введіть інформацію:

- Найменування - контактна особа;

- Опис - додаткова інформація про контактну особу;

- Телефон - телефон контактної особи;

- Е-Mail - електронна адреса, на яку будуть відправлятися посилання на первинні документи.

Можливо додати довільну кількість номерів телефонів та електронних адрес, натискаючи кнопку Додати над відповідним полем.

Обов’язково необхідно вказати хоча б одну електронну адресу!

При встановленій опції Відправляти посилання на документ під час відправки первинного документа контрагенту буде автоматично сформовано посилання на документ, яке надсилається всім контактним особам контрагента (зазначеним у розділі Контактні дані).

Експорт документів

Реалізовано вигрузку у форматі DBF:

F2KD38         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD38     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD38     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD38     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD38     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1Z38     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S38     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDZ38       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS38       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KD40         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD40     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD40     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD40     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD40     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1Z40     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S40     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDZ40       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS40       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Укроборонпром

Зміни:

1.   Реалізовано контролі на відповідність рядка 14 графи 1 та графи 2 форми

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

рядку 4000 графи 3 та графи 4 форми UOP00309.

2.   Для форми:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

- у періодах І півріччя та 9 місяців реалізовано авторозрахунок та контролі для граф 2 - 4 таблиці 6.1;

- у періодах II - IV квартал реалізовано заокруглення до одного десяткового знаку (значущого) після коми для рядків 8021 - 8025 графи 3;

- змінено текст контролів для рядків 8000 - 8005 та рядків 8021 -- 8025 графи 3.

3.   Оновлено контролі для форми:

UOP00109      Фінансовий план

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

EV000002    Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

Звітність державних підприємств

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І - IV квартали, Рік:

SS110012       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

1.   Реалізовано відображення 1-го числа місяця після закінчення кварталу у заголовку форми:

RK000001      Реєстр контрактів

2.   Відкориговано відображення значення графи Рік:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

3.   Встановлено періоди та терміни подання для І - IV кварталів у формах:

SS100309       Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008       Ф4. Звіт про власний капітал

4.   Реалізовано контроль звірки з попереднім періодом по рядку 3070:

SS301115       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Інша звітність

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 р. №413 «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» додано нову форму, початок дії - з 12.07.2019 р.; подання - за потреби:

PD010221   Форма № 1-ТН Товарно-транспортна накладна

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.   У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби додано нові версії бланків (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС), подання - за потреби:

J1300107       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1400107       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

J1301303       Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

J1401303       Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

J1301403       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1401403       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

J1499102       Квитанція №1

J1499202       Квитанція №2

J1490902       Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1300107       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1400107       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1301303       Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

F1401303       Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

F1301403       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1401403       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1499102       Квитанція №1

F1499202       Квитанція №2

F1490902       Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Форми доступні у модулях Інформаційна довідка - Довідку в СЕА ПДВ.

2.   Додано нові бланки, подання - за потреби:

J1302001      Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

F1302001       Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

3.   Додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2016 р.; період подання - Рік.:

J0104705       Звіт про контрольовані операції

J0147105       Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

J0147205       Інформація про пов'язаність осіб

Зміни:

1.   Відкориговано контролі при заповненні форм:

J1203201      Акцизна накладна форми «П»

F1203201     Акцизна накладна форми «П»

J1203301      Розрахунок коригування «П»

F1203301     Розрахунок коригування «П»

J1203401      Акцизна накладна форми «С»

F1203401     Акцизна накладна форми «С»

J1203501      Розрахунок коригування «С»

F1203501     Розрахунок коригування «С»

2.   У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби оновлено бланки (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС):

J1303101       Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201       Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303302       Заява щодо ліцензії на виробництво

J1303401       Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

J1403101       Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1403401       Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)

J1403301       Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

J1403201       Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

J1304301       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

J1304501       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

J1304601       Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

J1404301       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним

J1404401       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

F1303101       Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201       Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303302       Заява щодо ліцензії на виробництво

F1303401       Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

F1403101       Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1403401       Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)

F1403301       Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

F1403201       Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

F1304301       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304501       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

F1304601       Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

F1404301       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним

F1404401       ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального