Версія: 11.020.133 (19.11.2018)

Міністерство оборони України

Зміни

MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

Доопрацьовано контроль при відсутності звітів в попередніх періодах для форми:

MOU00307    Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Нова форма початок дії - з 01.01.2018 р.; подання - Рік:

UOP00109      Фінансовий план підприємства

Реалізовано перенесення даних з форми версії UOP00107, створеної в періоді рік 2018, у форму UOP00109, створену у цьому ж періоді. Перенесення даних виконується за допомогою додаткової програми обробки форми UOP00109.

Зміни

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 4 та графи 5 при відповідному встановленні ознаки у графі Затверджено (погоджено) фінансових планів:

UOP04003      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

КМДА

Зміни

У властивостях бланку змінено одиниці виміру:

KM300107      Фінансовий план підприємства

Міністерство соціальної політики

Зміни

F2KD2515      Ф.№2кд Мін. праці

F7KD2514      Ф.№7кд. (заг. ф.) Мін. праці

ДФС (бюджет)

Зміни

FSFVK002       Фактичні видатки

FSFINR04       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINB04       Форма №1-дс Баланс

FSKD1819      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSUFK005       Управлінська форма 3

FSKD2119      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2719      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FS41KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS2KD38         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FSUFK005       Управлінська форма 3

Звітність державних підприємств

Зміни

1.   Розширено інформаційний контроль для форм пакету:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

та форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

2.   Реалізовано додаткову програму обробки з імпорту/експорту даних у форматі Excel для форми:

S3000109       Фінансовий план підприємства

3.  За наявності у пакеті PROZVI01 форми:

SS110011       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

та форми Єдиного вікна:

S0110011       1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

контроль для граф 16 та 17 реалізовано інформаційним повідомленням.

За наявності у пакеті PROZVI01 форми:

SS100113       Ф1. Баланс

та форми Єдиного вікна:

S0100113       Ф1. Баланс

контролі залишилися без змін.

4.   Реалізовано підказку по заповненню полів для форм моніторингу пакету PROZVI01:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Змінено формат полів у графах 3 - 12 (дозволено введення як текстових, так і цифрових символів):

SM100963      Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

6.   Внесено зміни при заповненні форм з відміткою «Плановий» у періоді Рік 2018:

MFD00001      Додаток 1 до Методики

MFD00002      Додаток 2 до Методики

7.   Реалізовано контроль для рядка 1200 графи 5 форми:

S3000308       Показники виконання фінансового плану

8.   Реалізовано контроль для консолідованих звітів на поле Супровідний лист у ярликах:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

Державна служба статистики

Нові форми

період подання - 2018 рік:

S2702010     №9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай

S2702912     29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Зміни

S1002008     2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)

S0401112     11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

S0200309     2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

S3200308     громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

S0900110     1-житлофонд. Житловий фонд

S2204105     1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S0300106     7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві

S1401114     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401113     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S2000806     8-нк. Звіт про діяльність музею

S2000005     12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

S2702211     2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

S1100111     1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S1101209     1-відходи. Утворення та поводження з відходами

S1904413     4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S0303002     1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили

Інша звітність

Нова форма, початок дії - з 01.11.2018 р.; подання - за потреби:

PD012402     Звіт про здійснені відрахування та виплати

ФСС України

Нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - за потреби:

C1200101       Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України

Зміни

Змінено зовнішній вигляд бланку:

C1100101       Заява-розрахунок

Державна фіскальна служба

Нові форми

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2018 р. № 733 «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи» додано нові форми, початок дії - з 07.11.2018 р.; подання - за потреби:

J1300305      Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400305      Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400802      Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1300305     Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400305     Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400802     Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.

Зміни

1.   Оновлено електронні формати xsd (збільшено кількість рядків до 999999) для форм:

J0112816      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152816      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (с/г виробника)

J0182804      Додаток ТЦ до Податкової декларації  з податку на прибуток підприємств (річна)

2.   Оновлено електронні формати pdf для форми:

F1360102     Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

3. Додано повідомлення про максимальну кількість заповнених рядків у табличній частині («Максимальна кількість рядків у табличній частині - 1000») форми:

J1300104      Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300104     Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних