Версія: 11.021.134 (01.12.2018)

Картка підприємства

На вкладці Додатково в розділі ФСС України у полі Реєстр. № в Фонді зменшено кількість символів до 12.

Код страхувальника у відділенні ФССУ

Реалізовано автоматичне заповнення полів Код страхувальника у відділенні ФССУ даними поля Реєстр. № в Фонді у Картці підприємства (вкладка Додатково, розділ ФСС України) у формах:

C1100101     Заява-розрахунок

C1100201     Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Додано контроль на обов’язкове заповнення поля Код страхувальника у відділенні ФССУ. Якщо це поле не заповнено, буде виводитись повідомлення: «Заповніть значення 'Реєстраційний код страхувальника у ФССУ' в картці підприємства».

Укроборонпром

Зміни

  1. Змінено дату закриття форми на 31.12.2018:

UOP00107      Фінансовий план підприємства

  1. Реалізовано автоматичне перенесення та заповнення даних:

UOP08002      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Нова форма: початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – Рік:

MOU00109    Фінансовий план

Міністерство культури

Нова форма початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – Рік:

MK300109    Фінансовий план

Зміни

При створенні форм реалізовано перенесення даних за минулий період:

MK100112      Ф1. Баланс

MK100212      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK100309      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MK104007      Ф4. Звіт про власний капітал

MK105005      Ф5. Примітки до річної звітності

MK106005      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Звітність державних підприємств

Зміни

  1. Для форми:

S3000109       Фінансовий план

реалізовано перенесення даних із відповідної форми Міністерства оборони України:

MOU00109     Фінансовий план

та форми Укроборонпрому:

UOP00109      Фінансовий план підприємства

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Дані з … у вікні відкритого документа S3000109 на вкладці Наступні дії.

  1. Розширено довідник, підключений до графи 10 форми:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

Додано значення «ІВ» – інформація відсутня. Якщо у графі 10 обрано значення «ІВ», графа 17 – обов’язкова для заповнення.

  1. У формі:

S3000109       Фінансовий план

вимкнено контролі по рядку 3150 і 3157 по графам 3 та 4, на відповідність значень з формами:

S3000108       Фінансовий план підприємства

S3000308       Показники виконання фінансового плану

  1. Змінено алгоритм розрахунку графи 12 згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» у формі:

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Державна казначейська служба

Зміни

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 № 768 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», а саме, до наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

FMERD001    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRMER001    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRPZP002     Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPSP002     Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FZPS0003     Зведення показників спеціального фонду

FRZRP002     Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZPA002     Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZZA002     Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRZSS003     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FROZVA02     Розподіл відкритих асигнувань

FDOPIV02   Довідка про операції в іноземній валюті

Державна служба статистики

Зміни

S2702010     №9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай

Державна фіскальна служба

J1201010      Податкова накладна

J1201110      Додаток №1 до податкової накладної

J1201210      Додаток №2 до податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201110     Додаток №1 до податкової накладної

F1201210     Додаток №2 до податкової накладної

Перетворення форм документів у 10-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х та 9-х версій ПН/РК виконується автоматично.

Реалізовано можливість створення, відправки та отримання відповіді на запити у розділі Інформаційна довідка – Створити для наведених нижче форм.

J1300305      Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400305      Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400802      Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1300305     Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400305     Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400802     Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи