Версія: 11.021.151 (23.09.2019)

Облік акцизного податку

1.   У модулях Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) реалізовано нову функцію: Створити видану АН на основі отриманої.

Функція виконується по команді головного меню Додати - Видану АН на основі отриманої.

На виконання функції створюється видана АН:

- у модулі Реєстр акцизних документів (пальне): Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201);

- у модулі Реєстр акцизних документів (спирт етиловий): Акцизна накладна форми «С» (J1203401, F1203401).

Поля створеної виданої АН автоматично заповнюються відповідними значеннями з отриманої АН.

2.   У таблиці модуля Реєстр акцизних документів (пальне) додано колонку Пересувний акцизний склад, на який отримано паливо - код ТЗ. У колонці відображається інформація з графи Двосимвольний код типу транспортного засобу … документів Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201), Розрахунок коригування форми «П» (J1203301, F1203301).

КМДА

У пакеті звітів KMDAGM01 додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І - ІII квартал, рік:

KM110013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Укроборонпром

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік:

UOP11109      1-м, 2-м.  Фінансова звітність малого підприємств

Міністерство культури України

Нові форми:

Початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік:

MK911012    1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік:

EV110012       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

Відкориговано контролі у формах:

EV000002       Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

EV000101       Додаток №2. Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість

EV000301       Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000401       Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV000601       Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий капітал (р.1410 ф.1)

EV000801       Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення

EV001001       Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV001201       Додаток №10. Розшифpовка Доходи майбутніх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1)

EV001701       Додаток №12. Розшифpовка Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (p. 1610 ф. 1)

EV002001       1 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi

EV002401       Додаток №16. Розшифpовка Інша поточна дебіторська заборгованість (p. 1155 ф.1)

EV002501       Додаток №17. Розшифpовка Інші поточні зобов'язання (р. 1690 ф.1)

EV002601       Додаток №18. Розшифpовка Інші оборотні активи (p.1190 ф.1)

EV003301       Додаток №19. Довідка про фактичне отримання та використання грошових коштів

EV003601       Додаток №20. Розшифpовка Основні засоби  (у т. ч. інвестиційна нерухомість)

EV005601       Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витрати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 )

EV100505       Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

EV100524       Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

EV100603       Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Звітність державних підприємств

Зміни:

Оптимізовано швидкість обробки форми:

S3000109       Фінансовий план

Інша звітність

Зміни:

Змінено код бланка PD010221 на:

PD010225     Форма № 1-ТН Товарно-транспортна накладна

Форма призначена для використання у паперовому вигляді.

Державна податкова служба

Зміни:

1.  Реалізовано графічне відображення печатки (за наявності) при підписанні форми:

J0104705       Звіт про контрольовані операції

2.   Актуалізовано адресу субсайту офіційного вебпорталу ДПС у формі:

J1392001       Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

F1392001       Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів