Версія: 11.021.170 (05.10.2020)

Звітність державних підприємств

Зміни:

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 2 Найменування суб'єкта та графи 3 Код за ЄДРПОУ:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM101103     Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

ДФС (бюджет)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» та інших нормативних та внутрішніх документів додано нові форми.

Початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - 9 Місяців:

FN2KD43        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN3_1D01      Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FN41KD43      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD43      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD43      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD43      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z43      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS43      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ43      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND23S41      Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z41      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FNDKRK01     Довідка про курсову різницю

FNFINB08      Форма №1-дс Баланс

FNFINR08      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFVKD01      Фактичні видатки

FNKD1024      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1524      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1624      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNKD1724      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNKD1924      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD2024      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2224      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNKD2624      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD01      Управлінська форма 3

FNDZFR08      Довідка про зміну фінансового результату

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2020 р., період подання - щоквартально:

FM2JX001     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FM2HX001    Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

IR120001     Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

FM2LX001     Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки  ризиків у сфері фінансового моніторингу

Зміни:

Оновлено форми:

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Державна податкова служба

Зміни:

  1. Реалізовано створення Документа довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102), як підлеглого документа у пакеті, для форм:

J1303101      Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201      Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303401      Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

F1303101     Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201     Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303401     Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

  1. Додано контроль на кількість документів довільного формату у пакетах:

J1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

J1313203      СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1312603     Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1313203     СКАРГА на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

  1. Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd. Внесено зміни у тип поля Ознака доходу.