Версія: 11.023.136 (29.12.2018)

Реєстр звітів

Додано додатковий контроль на внесення від'ємного значення в графі 21 та графі 22 Додатка 1.1 у формі:

C1100101     Заява-розрахунок

Єдиний внесок

1.   Згідно з Законом України №2629-VIII від 23.11.2018 «Про Державний бюджет України на 2019 р» з 01.01.2019 оновлені дані розміру мінімальних (4173 грн) та максимальних (62595 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2019 року:

Додаток 4:

· Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

· Таблиця 8 (J3040812);

· Таблиця 9 (J3040912).

Додаток 5:

· Таблиця 1 (F3050112);

· Таблиця 1 (F3051112).

Норми починають діяти для звітів тільки з 01.01.2019р.

2.   У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 реалізовано додатковий контроль граф 12, 13, 14.

ДФС (бюджет)

Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FSDKRR02      Довідка про курсову різницю

FSRD1020      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSRD1120     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FSRD1220     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на …

FSRD1320     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

FSRD1420     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FSRD1520     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FSRD1620     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSRD1720     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSRD1820     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSRD1920     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FSRD2020     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSRD2120     Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSD22Z20     Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD22S20     Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSRD2320     Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSD24Z33     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24S33     Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD25Z20     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD25S20     Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSRD2620     Додаток 26 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FSRD2720     Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2820     Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FSUFR005     Управлінська форма 3

FS2KD39       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD39     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD39     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD39     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS43D139     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FS44KD39     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7KDZ39     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS39     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7D1Z39     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7D1S39     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FSFVR002     Фактичні видатки

FSFINB05      Форма №1-дс Баланс

FSFINR05     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING05     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FSFINV05      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FSFINP05      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Зміни

FS41MD19      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD19      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS44MD19      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FRPIN01         Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FDPIN01         Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FOPIN01      Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

Міністерство культури

Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

K2KD39         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD39     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD39     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD39     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD39     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD139     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S39     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z39     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS39       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ39       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09020    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD10020    Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11020    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12020    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY_DATE

KRD13020    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на …

KRD14020    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

KRD15020    Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KRD16020    Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD17020    Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD18020    Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KRD19020    Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD20020    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD21020    Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD22S20    Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22Z20     Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD23020    Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KRD24S33    Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24Z33     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD25S20    Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25Z20     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD26020    Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD27020    Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Зміни

MK881001      Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001      Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001      Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001      Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

MKP04001     ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP05001     ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

Міністерство охорони здоров’я

Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

F2KDMN39     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP39      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL39       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL39       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM39       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM39      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD24MZ1     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Міністерство соціальної політики

Нові форми початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

P2KD39           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD39      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD39      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD39      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD39      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P43KD139      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P7KDS39        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ39         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1S39      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z39      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PRD09020      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10020      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12020      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на …

PRD13020      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

PRD14020      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

PRD15020      Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

PRD16020      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD17020      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD18020      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PRD19020      Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD20020      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD21020      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD22Z20      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD22S20      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD23020      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

PRD24Z33      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S33      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD25Z20      Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25S20      Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD26020      Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PRD27020      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0005       Форма №1-дс Баланс

PINR0005      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PING0005      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

PINV0005       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

PINP0005       Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

НААН

Нові форми

1.   Початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

U41VAL39      (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD39     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL39      (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U44UKD39     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDZ39      (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U2UKD39        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U7UKDS39     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U43UKD39     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U41UKD39     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

2.   Початок дії - з 01.12.2018 р.; період подання - щомісячно, І - ІІІ квартал:

N2000214      Додаток Б форма 4 - наука

КМДА

Зміни

Додано контролі у формах пакетів:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02     Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KMDAGP01     Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

Укроборонпром

Зміни:

Скасовано автоматичне заповнення рядка 3020. Додано контроль на заповнення рядків 3020 та 3030:

UOP00109      Фінансовий план

Звітність державних підприємств

Зміни

1.   Реалізовано автоматичне заповнення граф: Код за ЄДРПОУ, Найменування підприємства, Вид діяльності  даними з Картки підприємства у формі:

S3000109       Фінансовий план

2.   Реалізовано автоматичне заповнення форми з типом Прогнозний, створеної в періоді Рік:

MFD00001    Додаток 1 до Методики

перенесення даних виконується з графи 5 основної таблиці форми S3000109 Фінансовий план.

Державна казначейська служба

Нові форми

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2018 р. № 700, що вносить зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, додано нові форми, початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FRD23020     Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FRM24S33    Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34    Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM24Z33    Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24Z34    Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD25S20     Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD25Z20     Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD26020     Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FRD27020     Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD28020     Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FRD24S33     Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34    Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD24Z33     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD24Z34     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

F2KD39         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV39       Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KM39        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD39     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM39    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD39     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM39    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD39     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM39    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD39     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD139     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43KM139    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KD1S39     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z39     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB39       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS39       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ39       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S39     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z39     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB39      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS39      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ39       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD09020     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FRD10020     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11020     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12020     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY_DATE

FRD12030     (варіант №2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY

FRD13020     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на …

FRD14020     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FRD15020     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FRD16020     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD17020     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD18020     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FRD19020     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD20020     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD21020     Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD22S20     Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD22Z20     Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRM20020    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FV4_3D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV4_3M39     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MS39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D039     Для одержувачів бюджетних коштів.  Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR2M039    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR41M39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR42M39    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR43M39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ39     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MS39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ39    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_339     Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S39     Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z39     Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4339    Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S39    Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z39     Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D039     Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV2M039     Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_339     Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S39     Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z39     Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVM4139     Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4239     Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4139     Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4239     Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4339     Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S39     Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z39     Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. № 940, «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», додано нові форми, початок дії - з 01.11.2018 р.; період подання - Рік:

FINR0005     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0005     Форма №1-дс Баланс

FING0005     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0005     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0005     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Зміни

1.   Внесено зміни у форми:

FZKZAG20       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ20       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FREM4313      (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4213      (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4113      (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FDOV2007      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4107      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4207      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4307      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4317      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FDOV4407      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z7      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDOV207     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV417     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV427     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4312     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4313     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S13     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z13      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S12     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z12      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FRES4113       (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4213       (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4313       (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4413       (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.11.2018 №886 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57» виконано зміни у формах:

FK0SHT15      Кошторис

FK0SHT16      Зведений кошторис

FK0SHM13     Кошторис (Місцевий бюджет)

N0101014      Зведення показників спеціального фонду кошторису

Облікові документи

Зміни:

S1499302     Квитанція-повідомлення

Державна фіскальна служба

Нові форми

Додано нові форми: подання - за потреби:

J1300105       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1400105       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300105       Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1400105       Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ.

Реалізовано можливість експорту форм у форматі Еxcel.

Зміни

Оновлено контролі-попередження для форм:

J1201010      Податкова накладна

J1201210      Додаток №2 до податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210   Додаток №2 до податкової накладної