Версія: 11.023.172 (09.11.2020)

Знижки в Сота Каса

В Сота Каса додано можливість вказати знижку до окремого товару (на суму чи у відсотках) або застосувати загальну знижку до всього чеку. По кнопці знижка можна обрати один із трьох варіантів: ручна знижка, дисконтна картка, програма лояльності. Тепер є можливість вести реєстр клієнтів з дисконтними картками та створювати програми лояльності.

Каса. Синхронізація чеків

В Сота Каса в розділі Операції додано кнопку Синхронізувати з фіскальним сервером. При настисненні виводяться всі наявні зміни на фіскальному сервері за певний період. Можна завантажити обрану зміну до Сота, якщо робота з касою велась в іншому ПО.

Сканування штрихкоду

В Сота Каса для мобільних пристроїв підключено можливість сканування штрихкоду за допопмогою камери. Для того, щоб доадти товар у чек потрібно просто натиснути на іконку "камера" у полі вибору товару, далі за необхідності надати доступ браузера до камери та направити камеру мобільного пристрою на потрібний штрихкод. 

Довідник номенклатури

1. Для довідника Номенклатура товарів та послуг реалізовано експорт в двох форматах: CSV та DBF. Для формату DBF доступні додаткові налаштування.

2. Додано можливість копіювання записів в довіднику.

Додатковий сервіс SMS

Для налаштування та відправки чеків в SMS повідомленнях підключено додатковий сервіс -  TurboSMS.

Київпастранс

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - щоквартально:

KPT11001   Звіт про виконання фінансового плану

ДФС (бюджет)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р., період подання - щомісячно:

FN41MD23    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42MD23     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43MD23    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44MD23     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z23     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7MDS23     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7MDZ23    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FNDPIN01      Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FNOPIN01      Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

FNRPIN01     Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FNZNVK01      Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення рядків 010, 020, 040 при відкритті форми та додано контролі на значення цих рядків:

FNDZFR08      Довідка про зміну фінансового результату

Укроборонпром

Зміни:

Відкориговано контроль по рядку 8040 графи 1 для періоду IV Квартал у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.09.2020р.:

UOP31116      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство культури України

Зміни:

1.   Відкориговано зовнішній вигляд форм:

MKP05001    ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP04001    ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP22001    Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

MKP21001    Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

2.   Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації:

MKP06001    ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002    ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

3.   Відкориговано розрахунок значення рядків 40 - 42 по графам 5 - 15:

MKP08002    ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

4.   Відкориговано текст контролю по рядках 328 та 256:

MKP09001    ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

5.   Відкориговано розрахунок по графам 16 - 21:

MKP10002    ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

Міністерство оборони України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання  - щоквартально, Рік:

MOU30101    Додаток 1

MOU30201    Додаток 2

MOU30302    Додаток 3

MOU30401    Додаток 4

Зміни:

Налаштовано перенесення даних у графи 7, 8, 10 із форми MOU31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна):

MOU03004    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Контроль на значення рядка 2000 та рядка 3405 графи 6 перенесено на графу 7 у зв’язку з тим, що графа 6 недоступна для редагування:

S3000109     Фінансовий план

2.   Реалізовано обов’язковий контроль на наявність форми S3000109 Фінансовий план у пакеті:

PROZV101    Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.   Реалізовано можливість експорту у форматі Excel через додаткову програму обробки:

SD300101     Додаток 1

SD300201     Додаток 2

SD300302     Додаток 3

SD300401     Додаток 4

4. Відкориговано заокруглення значень у графі 9:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

ФСС України

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

C1100101    Заява-розрахунок

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR400001     Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR600001     Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

FM2JX001     Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом

FR000001     Дані фінансової звітності

FR100001     Дані консолідованої фінансової звітності

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001     (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Оновлено контролі у формах:

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR800001     Дані про достроково припинені договори страхування

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR120001     (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900001     (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

Єдине вікно

Зміни:

Оновлено перенесення даних з минулих періодів у формі 2-м:

S0110012     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1391601      Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

J1391701      Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

F1391601       Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

F1391701     Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

Форми доступні у розділі Реєстр звітів.