Версія: 11.024.138 (11.01.2019)

Реєстр звітів

Внесено зміни у перевірку формату серії документа Свідоцтво про смерть у формах:

C1100101     Заява-розрахунок

С1100201     Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Єдиний внесок

1.   Відповідно до Закону України від 23.11.2018 р. №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» з 01.01.2019 р. ставка ЄСВ для ФОП за працюючих осіб з інвалідністю становить 8,41%, ставку нарахування ЄСВ для ФОП змінено з 22% на 8,41%.

На виконання Закону внесено зміни у розрахунок звітів, починаючи з січня 2019 року:

Додаток 4:

· Таблиця 1 (J3040112, F3040112);

· Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

КМДА

Нові форми:

Додано нові форми до пакету KMDABR01, початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

KMR7DZ37    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DB37    Ф №7д (зведена) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MZ37    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MB37   Ф №7м (зведена) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS37    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS37   Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMFB0003    Форма №1-дс Баланс

KMFV0003    Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

KMFR0003    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0003    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFP0003    Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

KMD23018    Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KMD09018    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD20018    Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD24Z28    Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD24S28    Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD25Z18    Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD25S18    Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD21018    Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KMD22Z18    Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22S18    Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD27018    Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KMD28018    Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України

НААН

Нові форми

1.   Початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

NA090001      №9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай

2.   Початок дії - з 01.12.2018 р.; період подання - Рік:

NA290001      29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Укроборонпром

Зміни:

Відкориговано обов’язкові контролі для форм:

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

UOP00109   Фінансовий план

Звітність державних підприємств

Зміни

1.   Додано обов’язковий контроль на заповнення полів, що містять назву підприємства та код ЄДРПОУ підприємства при внесенні даних у динамічні таблиці форм моніторингу:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923      Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933      Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963      Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972      Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2.   Реалізовано автоматичне заповнення розділу 8, Таблиці 6, графи Найменування об’єкта (рік) на підставі даних, внесених у графу Найменування об’єкта (І - ІІІ квартал) без можливості редагування значень у таблиці з даними за рік у формі:

S3000109     Фінансовий план

Єдине вікно

Зміни

S0100113     Ф1. Баланс

S0100213     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0103353     Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104008     Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007     Ф5. Примітки до річної звітності

S0106005     6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0110011     1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111003     1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна служба статистики

Нові форми:

1.   Подання - І Півріччя, ІІ Півріччя:

S0210111     1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

2.   Подання - Рік:

S2702312     24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S1101013     3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S1100210     2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S1500113     3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S1300108     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S2702512     21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S3200555     1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

S2701712     1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

3.   Подання - Рік:

S2700412     4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

Зміни

S2000906     9-нк. Звіт про діяльність театру

S1600312     2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S2702114     50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S1402004     1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо

S2703602     2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0404510     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S2601102     2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

S0703002     2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S0603302     2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

Державна казначейська служба

Зміни

FINR0005     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0005     Форма №1-дс Баланс

FING0005     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0005     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0005     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2

Інша звітність

Нова форма: початок дії - з 01.12.2018 р.; подання - за потреби:

PD311402      Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

Державна фіскальна служба

Нові форми:

Початок дії - з 01.01.2019 р.; подання - за потреби:

J1300203       Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДФС

J1400203       Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

F1300203       Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДФС

F1400203       Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку.

Зміни

Оновлено електронний формат xsd для форм:

J1402501      Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

F1402501     Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального