Версія: 11.025.173 (27.11.2020)

Сота Lite. Звітність

В Сота Lite реалізовано новий модуль Звітність для фізичних осіб-підприємців. Він дозволяє працювати з найнеобхіднішими звітами та подавати їх в ДФС.

Каса. Контроль службової видачі

При закритті зміни, якщо не було виконано службової видачі і в касі ще готівка касиру буде запропоновано виконати службову видачу. Можна виконати операцію службової видачі на суму не більшу. ніж на даний момент є готівки в касі. Для перегляду суми готівки в касі додано відповідний рядок до X звіту. Також додано додатковий контроль на суму решти при фіскалізації чека.

Сканування дисконтних карток

В Сота Каса для застосування знижок по дисконтній картці клієнта у вікні вибору типу знижки підключено сканування штрихкоду картки за допомогою сканера.

Додатковий захист акаунта

Покращено систему безпеки авторизації. В профілі користувача додано опцію Двофакторна перевірка. При авторизації в акаунт із даним налаштуванням відбувається додаткова верифікація за допомогою введення коду з SMS повідомлення. Таким чином встановлюється додатковий рівень безпеки для Вашого особистого кабінету.

Реєстр ліцензій (пальне)/Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн)

ДПС України створено сервіс автоматизованого повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії на певний вид діяльності.

Повідомлення про внесення чергового платежу за ліцензію формується ДПС та направляється адресату за 30, 20, 10 та 5 днів до настання терміну оплати ліцензії.

У зв’язку з нововведеннями у програмі реалізовано новий сервіс Ліцензійна справа, що надає можливість переглядати та опрацьовувати документи щодо ліцензій, а також, отримані від ДПС повідомлення:

J1405901      Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

F1405901       Повідомлення щодо внесення чергового платежу за ліцензію

Отримані Повідомлення доступні у модулях Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне) та/або Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

Отримані від ДПС Повідомлення за замовчуванням відображаються у реєстрі модулів червоним кольором для звернення уваги користувачів на необхідність внести платіж за ліцензію.

У пункті головного меню Правка та у контекстному меню додано команду Платіж виконано. Команда доступна лише для неопрацьованого Повідомлення (позначено червоним кольором). Після виконання команди Повідомлення набуває стану Виконано та відображається у реєстрах чорним кольором.

У таблицях Реєстру ліцензій (пальне) / Реєстру ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) додано колонку Виконано. Для опрацьованих Повідомлень (команда Платіж виконано), у колонці відображається позначка .

На панелі Фільтр додано блок Ліцензійна справа. За допомогою блоку можливо здійснювати відбір документів та Повідомлень щодо ліцензій за Номером ліцензії. При застосуванні фільтру Ліцензійна справа у таблиці розділу відображатимуться документи для ліцензії з вказаним номером та за період часу, який обраний у полях Період або Дата модифікації.

НААН

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - Рік:

NA090002     9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай

NA290002     29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Укроборонпром

Зміни:

1. Реалізовано контроль на тотожність показників з формою UOP00309:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

для періоду І Півріччя:

- рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

- рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал;

- рядка 8.3 графи 4 форми з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІ Квартал

для періоду 9 Місяців:

- рядка 8.1 графи 4 з рядком 1000 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

- рядка 8.5 графи 4 з рядком 1000/2 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал;

- рядка 8.3 графи 4 з рядком 1000/3 графи 4 форми UOP00309 за ІІІ Квартал.

2. Реалізовано контроль на рівність значення графи 6 рядка 3405 Таблиці 3 відповідному значенню графи 5 рядка 3415 Таблиці 3:

UOP00109      Фінансовий план

Міністерство охорони здоров’я України

Зміни:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України) оновлено назви кодів КЕКВ у формі:

FBUDZP02      Бюджетний запит

2.   Збільшено до 1000 допустиму кількість символів для введення у полі код та назва програмної класифікації видатків:

F3_403            Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я

F31MOZ01      Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

F3201S02       Ф.3-2.оз.1 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3201Z02       Ф.3-2.оз.1 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів

F3202S02       Ф.3-2.оз.2 (спец. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3202Z02       Ф.3-2.оз.2 (заг. фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів

F3203S03       Ф.3-2.оз.3 (спец. ф.)- Довузівська підготовка Звіт про виконання по штатах закладів медичної освіти

F3210Z03       Ф.№3-2 в т. ч. сироти (заг. ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

F32DB03         Довідка до розділу Б «Інші показники» форми 3-2

F38MZS02      Ф.3-8.оз (спец. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

F38MZZ02      Ф.3-8.оз (заг. фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах

FBUDZP02      Бюджетний запит

FOZ24D05      Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, період подання - Рік:

S2703207     1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

S2702011     9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай

S2702913     29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Державна казначейська служба

Зміни:

Додано бланки для експорту змін до кошторису в формат DBF (ДКСУ), початок дії - з 01.10.2020 р., період подання - щомісячно:

FDK0SH03     Довідка про зміни до кошторису (експорт dbf державний бюджет)

FDPLAZ03     Довідка про зміни до плану асигнувань (експорт dbf державний бюджет)

Форми доступні у розділі Реєстр звітів.

ФСЗІ

Нова форма:

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 591 від 27.08.2020 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2020 р. за №1007/35290, «Про затвердження форми звітності №10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - Рік:

S0302005    №10-ПОІ Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р., період подання - Рік:

IR910001     Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя

IR920001     Дані про результат перевірки адекватності зобов'язань страховика щодо резерву довгострокових зобов'язань та резервів належних виплат страхових сум

IR930001     Дані щодо розкриття інформації про активи та зобов'язання страховика у розрізі валют та банківських металів

Зміни:

Оновлено форми:

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

IR300001     Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR500001     Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

LR100001     (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001     (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001     (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR500001     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR700001    Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Додано нові форми:

J1403602      Копія розпорядження

F1403602     Копія розпорядження

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2.   Додано нові форми:

J1491402      Повідомлення про припинення електронного документообігу

F1491402     Повідомлення про припинення електронного документообігу

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.

3. Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., подання - за потреби:

J1300204      Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

J1400204      Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

F1300204     Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС

F1400204     Витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Інформаційна довідка - Додати - Іншу довідку.

4.   Додано нові форми, подання - за потреби:

J1311802      Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

J1311902      Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

F1311802     Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

F1311902     Заява про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації

Зміни:

Оновлено ставки мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів на 2021 рік згідно з Податковим кодексом України:

J0295207      Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295207     Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно