Версія: 11.026.140 (05.02.2019)

Реєстр звітів

В реєстрі звітів у відкритих документах, які входять до пачки звітів, реалізовано відображення всього пакету на боковій панелі. Додано можливість відкривати та створювати інші документи даного пакету.

Блог Бухгалтера

У Блог Бухгалтера додано новий розділ Електронний документообіг.

Інформація цього розділу допоможе впровадити ефективний електронний документообіг на вашому підприємстві. Тут ви можете дізнатися про переваги та особливості провадження електронного документообігу, особливості оформлення електронних документів, вимоги і правила використання та зберігання електронних документів тощо.

Якщо ви вже активно використовуєте електронний документообіг, розділ допоможе вам бути в курсі останніх новин та змін у законодавстві, а також вдосконалювати процеси документообігу вашого підприємства.

КМДА

Зміни

1.   Реалізовано можливість дублювання всіх форм у пакеті:

KMDABR01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

2.   Оновлено звіт:

KMDAZ001     Заява на реєстрацію електронних підписів у системі електронної звітності

3.   Доопрацьовано контролі:

KMFG0003   Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

Міністерство оборони України

Зміни:

Відкориговано перенесення даних рядка 3415 із попереднього періоду у рядок 3405 графи 6:

MOU00307  Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України № 953 від 03.12.2018 р «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету».

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:

K7MD1S21     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z21     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS21        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ21        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

KING0005      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Нові форми: початок дії - з 01.12.2018, термін подання - 1 Квартал, 1 Півріччя, 9 Місяців, Рік.

EV0058В2      Додаток №27. Розшифровка Цільове фінансування

EV0060В2      Додаток №30. Довідка щодо використання бюджетних коштів

Зміни:

Реалізовано перенесення даних із 4 графи 3-го кварталу у 6 графу 4-го кварталу:

PE000308    Показники виконання фінансового плану

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано обов’язковим для заповнювання поле Пояснювальна записка:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства фінансів

2.   Оновлено форму:

PROZAY01      Заява на реєстрацію електронних підписів у системі електронної звітності державних підприємств

3.   Оновлено контролі:

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» проставлено терміни подачі форм за рік 2018 у пакеті:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

ДФС (бюджет)

Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України № 953 від 03.12.2018 р «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету».

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:

FS41MD21      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42MD21      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD21      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44MD21      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z21       Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDZ21      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS21      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FZNVK04      (для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

Державна служба статистики

Нові форми:

Початок дії - з 01.12.2018, період подання - Квартал:

S0301115     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Початок дії - з 28.12.2018, період подання - Квартал:

S1001012     10-зез.Звіт про прямі іноземні інвестиції

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Квартал:

S0601314     1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

S0600317     3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

S1001310     13-зез. Звіт про прямі інвестиції за кордон

Початок дії - з 01.12.2019, період подання - Рік

S2500203     ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства

Нова форма без подачі в електронному вигляді:

S2305207     12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

Зміни:

S1001402     2К-П інв. Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

S2700913     11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

S2701112     13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

S1616007     31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

S1000213     2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S2601002     1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1201112     14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

S0500909     9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг

S0700503     1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла

S1300108     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S0400118     1-підприємництво (річна).Структурне обстеження підприємства

Державна казначейська служба

Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України № 953 від 03.12.2018 р. «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету»

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:

F2MD21          Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL21      Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM21          Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MD121      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43MM121     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_1MD21      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1MM21     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD21      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM21     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD21      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MM21     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4MD21      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MD1S21      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z21      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S21     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z21     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS21        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ21        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS21        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ21        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FING0005       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів 

FENERG03      Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги  

FZFIN41          Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42          Інформація про фінансовий стан установи 2

ФССУ

Зміни:

Додано контролі:

C1100101       Заява-розрахунок

C1100201    Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Єдиний соціальний внесок

Зміни:

1.   Додано нові контролі:

F3051112     Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3050112       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2.   Відкориговано контролі:

J3040612       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040612    Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Державна фіскальна служба

Зміни:

1.   Оновлені контролі:

J1201010       Податкова накладна

F1201010       Податкова накладна

J1201210       Додаток №2

F1201210       Додаток №2

2.   Оновлено комплект звітів:

F0100702       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0170302       Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0170602       Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171302       Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171402       Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171502       Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171602       Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171702       Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171802       Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172802       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств