Версія: 11.026.154 (08.11.2019)

Видалення нерозшифрованої кореспонденції

При видаленні нерозшифрованої кореспонденції користувачем за допомогою кнопки "Видалити файл" реалізовано поле для введення причини. Для успішного виконання операції необхадно ввести не менше 30 символів.

Видалення нерозшифрованої кореспонденції

При видаленні нерозшифрованої кореспонденції користувачем через кнопку "Видалити файл" реалізовано введення причини видалення. Для успішного виконання операції необхадно ввести не менше 30 символів.

Укроборонпром

Зміни:

1.   Реалізовано контроль та скасовано автозаповнення рядка 070 графи 2, змінено контроль для рядка 010 у формі:

UOP90301      Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

2.   Відкориговано заповнення граф 31, 32, 33 згідно з діючим алгоритмом для періодів півріччя та 9 місяців:

UOP08004      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel форми:

MOU90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

Експорт здійснюється по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа MOU90501.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Зміни:

Додано новий рядок коригування (інші активи) згідно з МСФЗ:

EV003601       Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т. ч. інвестиційна нерухомість)

Міністерство культури України

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

MK918104      Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

Зміни:

Реалізовано перенесення даних з форми S0110012:

MK911012      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

КМДА

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення полів Проект, Попередній, Уточнений, Зміни значенням з поля Статус звіту, додано контроль на відповідність значень при створенні форми:

KM300107      Фінансовий план підприємства

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.  У формі:

KMDAGP01     Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

додано нові поля:

-     Стратегічний план та Звіт про виконання стратегічного плану;

-     Статус - з підключеним довідником для вибору значень, реалізовано контроль на заповнення поля.

2.   Змінено контроль по графі 19 для форми, що створена на основі форми SM100603:

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   Оновлено контролі:

SI300107       Інвестиційний план ДП (річний)

4.   Оновлено контроль на заповнення графи 6 при заповненні однієї із граф: 11, або 12, або 13 форми SM100204:

SD300301      Додаток 3

5.   Реалізовано перенесення даних до графи 4 для звіту, створеного у звітних періодах 2020 року:

SD300201      Додаток 2

6.   Додано контроль на відповідність графи 10 форми:

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

рядку 2010 форми SS301011.

7.   Реалізовано заокруглення (математичне) між Формою № 1 Баланс (графа 4) та Формою № 1М, 2М (графа 3) для підприємств, які подають Ф.1М, 2М, а в попередніх періодах подавали Ф.1 Баланс:

SS110012       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

8.   Внесено зміни до форм моніторингу для підприємств з КОПФГ 160, 590, 995 в залежності від заповнення у Картці підприємства поля Держ. частка в статутному фонді (%) - якщо значення вказано, заповнюється Таблиця 2, якщо значення відсутнє, заповнюється Таблиця 1:

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913      Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923      Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100942      Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963      Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972      Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101103      Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202      Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

9.   Оновлено довідку по заповненню полів до форм моніторингу (КОПФГ 160, 590, 995):

SM100204      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405      Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

10.   Для форми:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

-     додано поле Новостворене, якщо у полі встановлено відмітку, у формі S3000309 Таблиці 6.1 не розраховуватимуться дані по графам 2 - 4 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …;

-     реалізовано контроль на обов’язкове заповнення поля Супровідний лист, якщо у формі SM100204 графа 10 (динамічний рядок 1.1 або 2.1) дорівнює «П».

11.   Додано контроль на відповідність рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графа у тому числі простроченої у формі:

SM100524      Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

графі 10 форми SM100305.

 

ФСС України

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення поля МФО у формі:

C1100101       Заява-розрахунок

Якщо в картці підприємства (Додатково - ФСС України - Рахунок) внесений:

- номер рахунку (5 -14) символів, поле МФО у звіті заповнюється 6-значним кодом МФО банку або органу Держказначейства,

- номер рахунку в форматі IBAN (29 літерно-цифрових символів), поле МФО у звіті заповнюється значенням 0 (нуль).

Також додані контролі на правильність заповнення цього поля.

Пенсійний фонд

Нові форми:

У розділі Персоніфікація додано новий пакет, початок дії - з 01.09.2019 р., період подання - Рік:

P0900401       Звіт про персоніфіковані відомості про грошове забезпечення

P0900301       Персоніфіковані відомості про особу з числа військовослужбовців

Форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів. Для створення кількох екземплярів форми Р0900301 в одному звіті виконайте команду Створити звіт у наявній пачці P0900401.

Державна податкова служба

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 308 від 16.07.2019 р., додано нові форми, початок дії - з 22.10.2019 р., подання - за потреби:

PD800102     Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

PD800202      Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

Зміни:

1.  Оновлено файл xsd. Можливість вводу номера рахунку за стандартом IBAN у формах:

J1311801      Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

J1401703       Ф.2-ВР Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

F1311801     Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

F1401703       Ф.2-ВР Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

2.   Оновлено файл xsd. Збільшено кількість рядків до 9999 у табличній частині форм:

J0295007      Дод.1-1 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу

J0298407      Дод.1-2 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0295007     Дод.1-1 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу

F0298407     Дод.1-2 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

3.   Доопрацьовано контролі при заповненні форм:

J1203201      Акцизна накладна форми «П»

J1203401      Акцизна накладна форми «С»

F1203201     Акцизна накладна форми «П»

F1203401     Акцизна накладна форми «С»