Версія: 11.027.155 (15.11.2019)

Документ довільного формату

В Реєстрі первинних документів додано можливість Завантажити документ довільних форматів (txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, pdf, png, jpeg, jpg). Для цього необхідно заповнити поля Контрагент, Дата, Номер, Сума та завантажити потрібний документ. В результаті відкриється документ із завантаженими даними. Якщо завантажено кілька файлів, то у документі є можливість переключатись між вкладеннями для перегляду. Якщо документ не можливо відобразити, то екрані з'явиться відповідне повідомлення із кнопкою Завантажити. На даний момент відображаються файли з такими форматами: pdf, png, jpeg, jpg. У найближчих оновленнях ми розширимо цей список.

Стан розрахунків з бюджетом

Додано новий розділ Стан розрахунків з бюджетом.

Розділ Стан розрахунків з бюджетом надає можливість отримати відомості щодо стану рахунків підприємства із сплати податків, зборів та інших платежів.

При першому відкритті розділ не містить інформації. Для звірки розрахунків оберіть рік, за який необхідно отримати інформацію, та натисніть кнопку Оновити. Підтвердіть відправку запиту за допомогою будь-якого доступного сертифіката. У розділі будуть відображені дані станом на момент запиту, що містять інформацію по кожному виду платежу. Дані щодо певного виду платежу відображаються у окремому рядку.

За допомогою фільтрів можливо відібрати отриману інформацію за назвою ОДПС та/або видом платежу.

Облік акцизного податку

У модулі Реєстр акцизних документів (пальне) та модулі Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) при створенні РК на основі АН за допомогою функції Створити на основі реалізовано перенесення значень полів у відповідних документах:

- значення поля Обсяги реалізованого палива із Акцизної накладної форми «П» (J1203201, F1203201) у Розрахунок коригування «П» (J1203301, F1203301);

- значення поля Обсяги реалізованого спирту із Акцизної накладної форми «С» (J1203401, F1203401) у Розрахунок коригування «С» (J1203501, F1203501).

Укроборонпром

Зміни:

1.   Відкориговано назви графи 1 Таблиці 2 та графи 5 Таблиці 2 у формі:

UOP90502      Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

2.   Відкориговано розташування нумерації граф у формі:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Додано поле Новостворене у формах:

MOU00309    Показники виконання фінансового плану

якщо у полі встановлено відмітку, буде відключено автоматичний розрахунок даних по графам 3 - 4 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …

MOU00109    Фінансовий план

якщо у полі встановлено відмітку, буде відключено автоматичний розрахунок даних по графам 3 - 5 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …

2.   Додано рядок військовий збір. Внесені правки у вивантаження в Excel (з урахуванням рядка військовий збір) у формі:

MOU90501  Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Оновлено довідку по заповненню полів до форм моніторингу:

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   При встановленій відмітці у полі Новостворене форми PROZVI01 відновлено автоматичний розрахунок графи 2 Таблиці 6.1 у формі:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

3.   Внесено зміни в алгоритм заповнення графи 6 форми:

SD300301      Додаток 3

4.   Для графи 9 скасовано автоматичний розрахунок на основі даних форми SM101202 для періодів II - IV квартали:

SD300101      Додаток 1

5.   Відкориговано контроль заповнення рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графа у тому числі прострочена у випадку, якщо значення дорівнює рядку 1.1 графи 10 форми SM100305:

SM100524      Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

Державна податкова служба

Зміни:

Замінено код органу ліцензування 9999 на 9900 у зв`язку з переходом ДФС до ДПС у формах:

J1304301      Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304301     Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304401       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального