Версія: 11.027.174 (17.12.2020)

Сота.Каса. Відкладені чеки

Для Сота.Каса реалізовано можливість відкласти чек. Для цього при створенні нового чеку необхідно натиснути кнопку Відкласти чек та вказати потрібний період зберігання (до закриття зміни чи на кілька днів). Також можна вказати коментар. Всі відкладені чеки зберігаються в окремому реєстрі, де можна переглянути, роздрукувати, завантажити та видалити чеки. По кнопці Переглянути відкладений чек відкривається у вікні нового чека, де є можливість відредагувати вміст чека та відкласти знову або перейти до оплати та фіскалізації.

Сота.Каса. Коментар

В Сота.Каса у відкритий чек додано поле Коментар, яке можна використовувати для додаткової інформації. Дані з поля також виводяться на друк для клієнта.

Експорт та імпорт даних

1.   Реалізовано можливість експорту річних звітів в форматі ДКСУ для періоду 2020 рік:

F2KD44           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD44      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD44      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD44      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD44      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KDS44         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ44         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1S44      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z44      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F2KM44           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM44      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM44      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM44      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KMZ44        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS44        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S44      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z44      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FRD26025      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FINB0009       Форма №1-дс Баланс

FINR0009       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0009       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0009       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0009       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

2.   Реалізовано можливість експорту 7-х форм в форматі ДКСУ для періоду 2020 рік:

F7KDZ44         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS44         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1Z44      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S44      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMZ44        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS44        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1Z44      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S44      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Укроборонпром

Зміни:

Додано рядок 3.00 Фінансовий результат від операційної діяльності. Реалізовано обов’язковий контроль на відповідність значення рядка 3.00 рядкам 2190 або 2195 (за наявності) форми UOP20211 «Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)»:

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

Міністерство культури України

Нові форми:

Початок дії - з 01.11.2020 р.; період подання - Рік.:

KINB0009      Форма №1-дс Баланс

KING0009      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

KINP0009      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

KINR0009      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINV0009      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

K2KD44           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD144      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD44      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD44      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD44      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD44      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S44      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z44      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS44        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ44         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD10025      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11025      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12025      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

KRD13025      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

KRD14025      Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.

KRD15025      Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD16025      Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KRD17025      Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KRD18025      Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD19025      Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD20025      Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD21S25      Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD21Z25      Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD22025      Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KRD23S43      Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD23Z43      Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KRD24S25      Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD24Z25      Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD25025      Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

KRD26025      Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

НААН

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

U2UKD44      (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD44    (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL44     (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42UKD44    (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL44     (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD44    (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD44    (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS44    (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ44    (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - Рік:

U3_108         (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FZNDR026    Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

N2000216     Додаток Б форма 4 - наука

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1.   Реалізовано перенесення даних із звітів S0100113, S0100213, S0100309, S0103353, S0104008, S0110012, S0111004 за допомогою додаткової програми обробки у вікні відкритого документа:

FR000001     Дані фінансової звітності

2.   Оновлено контролі у формах:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

LRB00001     Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Державна казначейська служба

Нові форми:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

F2KD44         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV44       Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD144     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD44     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD44     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD44     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD44     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S44     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z44     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB44       Зведена форма Ф №7д  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS44       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ44       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD10025     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11025     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12025     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

FRD12026     (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

FRD13025     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ______ р.

FRD14025     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.

FRD15025     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD16025     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD17025     Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FRD18025     Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD19025     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD20025     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD21S25     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD21Z25     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD22025     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FRD23S43     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD23S44     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD23Z43     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD23Z44     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD24S25     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD24Z25     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD25025     Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FRD26025     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD27025     Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV4_3D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D044     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D044     Зведена .Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_344     Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S44     Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z44     Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4144     Зведена . Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4244     Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4344     Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S44     Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z44     Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FINB0009     Форма №1-дс Баланс

FING0009     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINP0009     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FINR0009     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINS0009     Форма №6-дс Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

FINV0009     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

F2KM44        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM144    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM44    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM44    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM44    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S44     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z44     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB44      Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS44      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ44       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRM19025    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRM23S43    Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM23S44    Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM23Z43    Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM23Z44    Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FV4_3M44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ44     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M044    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7MS44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ44    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_344     Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S44     Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z44     Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4344    Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S44    Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z44     Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M044     Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4144     Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4244     Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - Рік:

FMDOV209    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV419    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV429    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4316    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4317    (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S16    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S17    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z16    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z17    (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV2009     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4109     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4209     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4309     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4319     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FDOV4409     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Зміни:

Оновлено терміни подання звітності для поточного звітного періоду:

FREM2113    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FREM4113    (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4213    (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4313    для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM7S05    (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (спец.)

FREM7Z05     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (заг. ф.)

FRES2113     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FRES4113     (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4213     (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4313     (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4413     (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FZKSPZ20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZKZAG20     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZFIN41        Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42        Інформація про фінансовий стан установи 2

Пенсійний фонд

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. № 436 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., подання - за потреби:

P0100283     Форма № 1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску

P0100295     Форма № 7-ЄСВ Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску

P0100294     Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

Державна служба статистики

Зміни:

Внесено зміни у форму:

S0301116     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Державна податкова служба

Нова форма:

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1234 «Про затвердження Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302» додано нову форму, подання - за потреби:

J1392101      Заява на отримання одноразової компенсації суб'єктом господарювання

Зміни:

1.   Оновлено терміни подання податкової звітності на 2021 рік.

2.   У повідомленнях обов'язкового контроля та попередженнях, що відображаються після перевірки форм, додано номери рядків, у яких застосовувався контроль:

J1201010      Податкова накладна 

J1201210      Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010     Податкова накладна

F1201210     Додаток №2 до Податкової накладної