Версія: 11.030.177 (25.01.2021)

Сота Каса. Додатковий фільтр для всіх кас

У розіділі Всі каси додано фільтр по господарським одиницям для зручнішого відображення великої кількості кас. Також в розділі Операції для фільтра Каси виводяться назви ГО для швидшого вибору потрібної каси.

Сота Каса. Звіт по розрахунковим операціям за період

У розділі Операції в Сота Каса додано новий звіт - Звіт по розрахунковим операціям за період. Дані для звіту беруться по обраному у фільрі періоді, касі. Враховуються лише закриті зміни, які входять в даний період.

КМДА

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - ІІІ квартали, Рік:

KMM31012    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KM301012    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

період подання - Рік:

KM301115    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

період подання - ІІ квартал:

KM301116    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2.   Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

KMD09022    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

ДФС (бюджет)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

FN2KD44      Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN41KD44    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD44    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43D144     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FN43KD44    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD44    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1S44     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7D1Z44     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS44     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ44     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FND21S25     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND21Z25     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FND23S43     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND23Z43     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FND24S25     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FND24Z25     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FNDKRR01    Довідка про курсову різницю

FNDZFR09     Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB09     Форма №1-дс Баланс

FNFING09     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FNFINP09     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FNFINR09     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNFINV09     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FNFVRD01    Фактичні видатки

FNRD1025    Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNRD1125    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FNRD1225    Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на _____р.

FNRD1325    Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

FNRD1425    Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на ____ р.

FNRD1525    Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNRD1625    Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FNRD1725    Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FNRD1825    Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FNRD1925    Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNRD2025    Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNRD2225    Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FNRD2525    Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FNRD2625    Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNRD2725    Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FNUFRD01    Управлінська форма 3

Укроборонпром

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

UOP31117      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP31012      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Міністерство соціальної політики України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

P2KD44         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD144     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_1KD44     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD44     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD44     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD44     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1S44     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z44     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS44       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ44       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PRD09025     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PRD10025     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12025     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на ____

PRD13025     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ____ р.

PRD14025     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.

PRD15025     Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD16025     Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD17025     Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PRD18025     Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD19025     Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD20025     Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PRD21S25     Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD21Z25     Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD22025     Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PRD23S43     Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD23Z43     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PRD24S25     Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD24Z25     Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD25025     Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

PRD26025     Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PINB0009     Форма №1-дс Баланс

PING0009     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINP0009     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

PINR0009     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINV0009     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Міністерство енергетики України

Зміни:

Додано рядки з кодом 105 - 107 у формах:

EVE26003       Додаток №44. Довідка щодо використання бюджетних коштів

EVE25803       Додаток №42. Розшифровка Цільове фінансування

Міністерство охорони здоров’я України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

F2KDMN44     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP44      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (депозитні суми)

F41VAL44       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, (іноземна валюта)

F42VAL44       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, (іноземна валюта)

F43_IM44       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, (інші міністерства)

F7KDZM44      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD23MZ2     Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками, (інші міністерства)

Міністерство оборони України

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

MOU31117     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU31012     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Міністерство культури України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

KRD09025    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 178 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» у пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

SS301117       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» у пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

SS301012       1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

3.   Реалізовано контролі для поточного періоду на відповідність значень Таблиці 6 розділу 1 та рядків 8000 - 8010 основної таблиці значенням форми UB301012, починаючи з І Кварталу 2021 року:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

УкрБуд

Нова форма:

Згідно з наказом Державної служби статистики України № 179 від 17.06.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

UB301012     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Реалізовано заповнення форми UB301012 даними форми S0301012 автоматично при створенні, а також за допомогою додаткової програми обробки.

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

S0703003     2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S2703603     2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0603303     2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S2601103     2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

період подання - щомісячно:

S0404512     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S0401209     1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

період подання - Рік:

S2701713     1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів

S1100914     2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

S2703113     6-сільрада. Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S2204106     1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S2702514     21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2702314     24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S0403512     1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік)

S1600314     2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S0210113     1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0400119     1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S0401001     2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S1001502     2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

S1500114     3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S2500204     ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства

S1300109     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S2700413     4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2702115     50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2702213     2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S1100112     1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S1100211     2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S1101014     3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S1904414     4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S1901112     11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S0900111     1-житлофонд. Житловий фонд

S2600315     1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1401115     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401116     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1300203     1-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування

період подання - Півріччя:

S0700553     1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

S0700613     1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

період подання - щомісячно:

S0423116     1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0423117     1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0400411     1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості

S0701114     1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт

S1600213     2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1605112     51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S1805109     51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105111     51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0603207     1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0600115     1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S2305209     12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

S2702413     24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2701414     21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700509     1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

S0602118     1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)

S0602128     1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)

S1904109     4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S0301012     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0800110     1-заборгованість (ЖКГ). Звіт про оплату населенням житлово -комунальних послуг

Державна казначейська служба

Нові форми:

1.   Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2020 р., період подання - Рік:

FRD09025     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

2.   Згідно зі змінами у законодавстві України додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

N0101015     Зведення показників спеціального фонду кошторису

FK0SHM15    Кошторис

FK0SHT19     Кошторис

FK0SHT20     Зведений кошторис

FK0SHT29     Тимчасовий кошторис

FK0SHT30     Тимчасовий зведений кошторис

Зміни:

Згідно зі змінами у законодавстві України оновлено форми:

FPLAN011     План використання бюджетних коштів

FPLAN012     Помісячний план використання бюджетних коштів

N0300111     План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

N0300121     Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

Державна податкова служба

Нові форми:

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. № 321 «Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади»:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби:

J1307001       Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку

J1407201       Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

J1307301       Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

J1407301       Повідомлення про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

J1307401       Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

F1307001       Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку

F1407201       Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307301       Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1407301       Повідомлення про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307401       Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби:

J1307101       Запит про отримання витягу щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, за даними ДПС

J1407101       Витяг з інформаційної системи щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок

F1307101       Запит про отримання витягу щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, за даними ДПС

F1407101       Витяг з інформаційної системи щодо включення до/виключення з Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Інформаційна довідка - Додати - Іншу довідку.