Версія: 11.131.178 (04.02.2021)

Єдиний внесок

1.   Реалізовано конвертацію пакета звітів Додаток 4 попередніх версій у нову версію J3000413, F3000413. Конвертація пакета виконується автоматично при копіюванні звітів попередніх версій.

2.   Доопрацьовано механізм імпорту даних у пакет ЄСВ із формату DBF з урахуванням структури форм звітів нових версій.

КМДА

Зміни:

Додано можливість редагування рядків А1020 - А1070 у розділі 1 та рядків A2010 - A2070 у розділі 2:

KM301113    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

ДФС (бюджет)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

FN41MD24    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42MD24    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43MD24    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44MD24    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z24     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7MDS24    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7MDZ24    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Укроборонпром

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

UOP22101      3-борг(місячна). Звіт про заборгованість з оплати праці

Зміни:

У формі:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

- для рядків 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 реалізовано перенесення даних із відповідних рядків форми UОР31012 «1-ПВ. Звіт з праці (місячна)» у періодах, починаючи з І Кварталу 2021 року.

- реалізовано контроль на обов’язкове заповнення рядка 17.19 «Додатку 7» (UOP90701), якщо значення рядка 1630 графи 4 форми «Ф1. Баланс» (UOP10111) у 1,5 рази більше значення рядка 1020 форми «1-ПВ. Звіт з праці (місячна)» (UOP31011).

Міністерство оборони України

Зміни:

У формі:

MOU90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

для рядків 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 реалізовано перенесення даних із відповідних рядків форми MOU31012 «1-ПВ. Звіт з праці (місячна)» у періодах, починаючи з І Кварталу 2021 року. Додано контроль значення рядків 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 на рівність значенням відповідних рядків форми MOU31012.

Міністерство культури України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

K7MD1S24    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z24    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS24      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ24      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Єдине вікно

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

S0111005     1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:

S2601004     1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1616009     31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

S1803109     31-вод. кв. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

S0600318     3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

S0601315     1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

S1000215     2-інвестиції. Звіт про капітальні інвестиції (квартальна)

S2700914     11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

S2701114     13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

S0501409     14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

S0500910     9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг

S1001014     10-зез. Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

S1001312     13-зез. Звіт підприємства про інвестиції за кордон

S0301117     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S0700504     1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла

період подання - Півріччя:

S1615208     51-пас. (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

S1605309     51-вант. (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

S1001403     2К-П інв. Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

період подання - щомісячно:

S0220101     3-борг (місячна). Звіт про заборгованість з оплати праці

період подання - Рік:

S1101210     1-відходи. Утворення та поводження з відходами

S0300703     7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників

період подання - щомісячно з червня по листопад:

S2703010     37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

Державна казначейська служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:

F2MD24        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL24     Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MD124    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MD24    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD24    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD24    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4MD24    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7MD1S24    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z24    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS24      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ24      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2MM24        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MM124    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MM24    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MM24    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MM24    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7MM1S24    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z24    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMS24      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ24      Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах:

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900001     (Фін.) Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

IR740001     Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR730001     Дані про розміщення страхових резервів

IR750001     Дані про активи для представлення страхових резервів

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

LR500002     (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

IR770001     Дані про основні засоби

IR120001     Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

LR101001     (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LRD00001     Дані про діяльність ломбарду

IR780001     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

CR400001     Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR101001     Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

IR600001     Дані про операції перестрахування

LR700001     Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR110001     (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

CR110001     Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

CR300001     Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR600001     Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

FR000001     Дані фінансової звітності

2.       Оновлено терміни подання звітів НФУ до НБУ за період IV Квартал та Рік 2020.

ЄСВ

На виконання наказу Міністерства фінансів України N 670 від 05.11.2020 року «Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» додано нові форми звітів (версія 13).

Звертаємо увагу! З 01.02.2021 року щомісячні звіти за новою формою (версія 13), затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 05.11.2020 р. № 670, підприємства, установи, організації, фізичні особи подають тільки з типом форми ліквідаційна (у разі проведення державної реєстрації припинення до 28 лютого 2021 року) та з типом форми додаткова та скасовуюча за періоди з січня 2016 року по грудень 2020 року включно.

З 1 січня 2021 року звітність з ЄСВ подається у складі «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4», періодичність подання Розрахунку - квартал. Перший раз Розрахунок подається за I квартал 2021 року, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Відповідні форми Розрахунку будуть додані в наступних оновленнях.

Додаток 4:

J3000413       Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

F3000413       Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Таблиці:

J3040113       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

J3040213       Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

J3040313       Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

J3040413       Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

J3040513       Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

J3040613       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J3040713       Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

J3040813       Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J3040913       Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

F3040113       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

F3040413       Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

F3040513       Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

F3040613       Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040713       Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 5:

F3000513       Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Таблиці:

F3050113       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3050413       Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 5:

F3005113       (для самоз. осіб) Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Таблиці:

F3051113       Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

F3051413       Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Додаток 6:

F3000613       Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати

Таблиці:

F3060113       Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F3060313       Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком

Додаток 7:

J3000713       Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

F3000713       Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Таблиці:

J3070113       Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

F3070113       Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

Звіти доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби:

J1303102       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

J1303202       Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

J1303303       Заява щодо ліцензії на виробництво

J1303402       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

F1303102       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

F1303202       Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

F1303303       Заява щодо ліцензії на виробництво

F1303402       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Форми доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби:

J1304302       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304402       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304302       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304402       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

Форми доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне).

3.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби:

J1310109       Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

J1310109       Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.

Зміни:

Оновлено електронний формат .pdf у формах:

J1304102       Ф.№1-АКПС Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

F1304102       Ф.№1-АКПС Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

F1301802       Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів