Версія: 11.132.179 (01.03.2021)

Сота Каса. Сторнування чеків із розділу Операції

В розділі Операції для останнього чеку додано кнопку Сторнувати. Тепер якщо чек було закрито, то сторнування можна виконати в розділі Операції

Сота Каса. Сканування штрихкоду

Для мобільних пристроїв додано можливість сканування штрихкоду для наповнення чи редагування довідника Номенклатури товарів та послуг. В полі Штрихкоди додано кнопку ввімкнення камери для сканування штрихкоду.

КМДА

Зміни:

Відкрито для редагування графи 3 – 19 у розділах I – XV, додано обов’язкові контролі на відповідність значенням форми S0105007:

KM105007      Ф5. Примітки до річної звітності

НААН

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

U2UKD45      Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD45    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL45     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD45    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL45     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD45    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD45    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS45    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ45    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR027    Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

Зміни:

Оновлено контролі:

US702113     Ф №50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

U3_108         (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

N2000216     Додаток Б форма 4 - наука

Укроборонпром

Зміни:

 1. Реалізовано перенесення даних із рядка 2010 графи 1 форми UOP22101 «3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці»:
 • у рядок 080 графи 8 форми:

UOP90301      Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

 • у рядок 17.19 форми:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

Також реалізовано контроль на рівність значень відповідних граф.

 1. Реалізовано перенесення даних у графи 4 та 7 із відповідних граф форми UOP31012 та у графу 10 із рядка 2010 графи 1 форми UOP22101 у періодах, починаючи з 2021 року:

UOP03005      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Реалізовано контроль на рівність значень відповідних граф.

 1. Оновлено контролі:
 • додано інформативний контроль на рівність значень рядка 2000 графи 7 та рядка 2070 графи 5;
 • додано обов’язкові контролі значення рядка 2200 граф 7 – 10;
 • додано обов’язкові контролі на рівність значення рядка 1200 різниці між рядками 1201 та 1202 (по графам 3 – 10):

UOP00109      Фінансовий план

 1. Додано нові інформативні контролі:
 • сума значень рядка 6050 та рядка 6080 повинна дорівнювати рядку 6020;
 • значення рядка 6020 повинно дорівнювати сумі значень рядка 6000 та рядка 6010:

UOP00109      Фінансовий план

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони України

Зміни:

Оновлено розрахунок значення графи 12. За наявності заборгованості за поточний період (графа 10) та відсутності заборгованості за минулий рік (графа 11), значення графи 12 темп зміни повинен дорівнювати 100 %:

MOU03004    Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство охорони здоров’я України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 7 від 31.01.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» та наказом № 794 від 22.12.2020 р. «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KDMN45     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, (інші міністерства)

F41DEP45      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL45       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL45       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM45       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM45      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

FOZ24D06      Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Міністерство енергетики України

Зміни:

 1. Оновлено контроль значення суми рядків 154, 164, 174, 177, 184, 194 графи 5:

EVB25803      Додаток №43. Розшифровка Цільове фінансування

 1. Оновлено контролі:
 • значень рядків 110 та 120 граф 3 та 4:

EV000103       Додаток №2. Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість

 • значень рядка 190 граф 3 та 15:

EV000403       Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

 1. Оновлено контролі значень рядка 75. Графи 3 та 4 не повинні заповнюватись за умови подання звітності малого підприємства:

EV002403       Додаток №16. Розшифровка Інша поточна дебіторська заборгованість

Звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Реалізовано автоматичне перенесення даних графи 4 для періодів IV Квартал та Рік за допомогою додаткової програми обробки:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

 1. Реалізовано інформативний контроль у всіх звітних періодах на наявність пояснювальної записки в формах:

PROZVI01      Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101      Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

FRZVIT01       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

 1. Реалізовано обов’язковий контроль заповнення граф 4 та 6:

SD300401      Додаток 4

 1. Реалізовано обов’язковий контроль для графи 15. Графа 15 не повинна бути заповнена, якщо значення графи 10 більше 0 та значення графи 11 дорівнює 0:

SD300302      Додаток 3

ДФС (бюджет)

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.02.2021 р., період подання – щомісячно:

FNDPIN02      Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

Державна казначейська служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KD45         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV45       Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD145     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD45     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD45     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD45     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD45     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S45     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z45     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB45       Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS45       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ45       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09026     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10026     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11026     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD12026     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD13026     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FKD14026     Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FKD16026     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD17026     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

FKD18S26     Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD18Z26     Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD19S26     Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD19Z26     Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD20026     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD21026     Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV43D126     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FV71DS26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D026     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7DS26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D026     Зведена. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV43126     Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZV71S26     Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z26     Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4126     Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4226     Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4326     Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR7S26     Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z26     Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM45        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM145    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM45    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM45    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM45    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S45     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z45     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB45      Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS45      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ45       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM16026    Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FV43M126     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FV71MS26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ26     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M026    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M26    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M26    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M26    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7MS26    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ26    Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM43126     Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZM71S26     Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z26     Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S26    Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z26     Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M026     Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4126     Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4226     Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVM4326     Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZKZAG23     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ23     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

Зміни:

Оновлено контролі:

FTER22M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M8     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M8     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FRES3241     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3244     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FTER2208     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2308     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2408     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2508     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2608     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2708     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2808     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2908     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2808      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2908      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FENERG03     Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

ФСЗІ

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №821 від 18.12.2020 р. «Про внесення змін до форми звітності N 10-ПОІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю" та Інструкції щодо її заповнення» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.12.2020 р.; подання – Рік:

S0302006       №10-ПОІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

 1. Оновлено форми:

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR120001     Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

IR770001     Дані про основні засоби

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR600001     Дані про операції перестрахування

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

FM2HX001    Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

 1. Оновлено контролі у формах:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001     Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

CR900001     Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR200001     Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR500001     Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

Державна податкова служба

Нові форми:

 1. Додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2021 р.; подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0901205       Форма №1-мс, 2-мс Фінансова звітність мікропідприємства

 1. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.01.2021 р.; подання – за потреби:

J1391602       Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

J1391702       Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

F1391602       Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет

F1391702       Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет

 1. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України № 629 від 21.10.2020 р. «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» додано нові версії бланків, подання – за потреби:

J1300406       Ф.1-ЗДР Запит про отримання довідки з реєстру платників ПДВ

J1301704       Ф.1-ЗВР Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість

J1400406       Ф.2-ДР Довідка з Реєстру платників ПДВ

J1401704       Ф.2-ВР Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

F1300406       Ф.1-ЗДР Запит про отримання довідки з реєстру платників ПДВ

F1301704       Ф.1-ЗВР Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість

F1400406       Ф.2-ДР Довідка з Реєстру платників ПДВ

F1401704       Ф.2-ВР Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги та довідки у розділі Інформаційна довідка – Додати – Довідку в СЕА ПДВ.

 1. Додано нові версії бланків, подання – за потреби:

J1306001       Запит про отримання інформації щодо незареєстрованого в ЄРАН другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування

J1406001       Витяг з ЄРАН щодо незареєстрованого другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування

F1306001       Запит про отримання інформації щодо незареєстрованого в ЄРАН другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування

F1406001       Витяг з ЄРАН щодо незареєстрованого другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Інформаційна довідка – Додати – Довідку в СЕАРП та СЕ.

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України №840 від 31.12.2020 р. «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами» додано нову форму, подання – за потреби:

J0147703       Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Форма доступна у модулі Звітність – Реєстр звітів.

 1. Додано нові форми:

J1499601       Квитанція про доставку документів в Електронний кабінет

F1499601       Квитанція про доставку документів в Електронний кабінет

Квитанції надходять від ДПС у відповідь на документи «Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет» (J1391602, F1391602), «Заява про відмову отримувати документ через Електронний кабінет» (J1391702, F1391702).

Зміни:

 1. Реалізовано перенесення даних із відповідних форм FINB0009, FINR0009, FING0009, FINV0009, FINP0009 через додаткову програму обробки для форм:

J0903203       Форма №1-дс Баланс

J0903303       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

J0903403       Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903502       Форма №4-дс Звіт про власний капітал

J0903602       Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

 1. Оновлено форму:

J0901107       Форма №1-м, 2-м Фінансова звітність малого підприємства

Картка контрагента

Додано нове поле Код ознаки под. номера. До поля підключено довідник Код ознаки джерела податкового номера. Якщо даний показник вказано у Картці контрагента, при виборі контрагента у ПН/РК, АН/РК нових версій відповідний код буде заповнено автоматично.

Картка підприємства

Додано нове поле Код ознаки под. номера. До поля підключено довідник Код ознаки джерела податкового номера. Код у документах заповнюється за потреби. Якщо даний показник було вказано у Картці підприємства, при створенні ПН/РК, АН/РК нових версій код буде заповнено автоматично

Реєстр акцизних документів

Реалізовано можливість:

 • створення нових версій Акцизних накладних та Розрахунків коригування акцизних накладних за допомогою кнопки Додати;
 • реєстрації першого примірника Розрахунків коригування акцизних накладних форми «П» (J203302, F1203302) та Розрахунків коригування акцизних накладних форми «С» (J1203502, F1203502) з кодом виду коригувань «6» особою, що реалізує пальне або спирт етиловий;
 • створення нових версій Акцизних накладних (у тому числі на основі АН попередніх версій) за допомогою функції Створити на основі – Створити видану АН на основі отриманої;
 • створення Розрахунків коригування акцизних накладних нової версії на основі Акцизних накладних (у тому числі на основі АН попередніх версій);
 • створення нових версій Акцизних накладних та Розрахунків коригування акцизних накладних за допомогою функції Додати – Примірник 2;
 • перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для АН/РК до АН нових версій із АН/РК до АН попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону; 
 • реалізовано автоматичну конвертацію попередніх версій АН/РК до АН у нову версію при імпорті або копіюванні АН/РК попередніх версій.

 

Реєст первинних документів

Реалізовано можливість:

 • створення ПН та РК нових 11-х версій за кнопки Додати - Податкова накладна;
 • створення РК нової 11-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Додати - Дод.2 на основі ПН;
 • перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 11-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону.
 • перетворення автоматично форм документів у 11-ту версію при імпорті 8-х, 9-х та 10-х версій ПН/РК.

 

Державна податкова служба
 1. Наказом Міністерства фінансів України №734 від 02.12.2020 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування. Нові форми застосовуються з 1 березня 2021 р.

J1201011      Податкова накладна

J1201111      Додаток №1 до податкової накладної

J1201211      Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1201011     Податкова накладна

F1201111     Додаток №1 до податкової накладної

F1201211     Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України №729 від 27.11.2020 р. «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» додано нові форми акцизних документів:

J1203202      Акцизна накладна форми «П»

J1203402      Акцизна накладна форми «C»

J1203302      Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

J1203502      Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

J0210903      Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

J0209902      Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

F1203202       Акцизна накладна форми «П»

F1203402     Акцизна накладна форми «C»

F1203302     Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

F1203502     Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

F0210903     Заявка на поповнення (коригування) залишку пального

F0209902     Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового