Версія: 11.2100.227 (16.03.2023)

КМДА

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України від 10.11.2022 року № 279 «Про затвердження Змін до деяких форм державних статистичних спостережень» у пакеті KMDABK03 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - II Квартал:

KM301120    1 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Зміни:

1.   Оновлено контролі та реалізовано автоматичне заповнення з відповідних граф форм попередніх періодів для форм пакета KMDAGV02:

KM100114    Ф1. Баланс

KM100214    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100310    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

KM105008    Ф5. Примітки до річної звітності

KM105208    Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів

KM104009    Ф4. Звіт про власний капітал

2.   Оновлено контролі та реалізовано автоматичне заповнення з відповідних граф форм попередніх періодів для форм пакета KMDAGM01:

KM110014    1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

KMM05208    Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)

KMM04009  Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

НААН

Доопрацьовано форми для подачі в періоді 2023 рік:

U41VAL48     Ф №4-1д (валюта). Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42VAL48   Ф №4-2д (валюта). Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Міністерство соціальної політики України

Доопрацьовано форми для подачі в періоді 2023 рік:

P43KD148     Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

P4_1KD48     Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD48     Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD48     Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P_44KD48     Ф №4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

P7KD1S48     Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z48     Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS48       Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ48       Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD20029     Додаток 20. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

PINR0012     Форма №2-дс. Звіт про фінансові результати

PINB0012    Форма №1-дс. Баланс

Міністерство культури та інформаційної політики України

Оновлено контролі та перенесення даних у квартальній звітності 2023 року:

K4_1KD48     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD48     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K43KD148     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K_44KD48     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

K7KD1S48     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z48     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS48       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ48       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD20029     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Реалізовано перенесення даних у квартальні звіти 2023 року із відповідних річних звітів за 2022 рік:

KINB0012     Форма №1-дс Баланс

KINR0012   Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Звітність державних підприємств

Відкориговано контроль з формою «Ф2. Звіт про фінансові результати» (SS100214) при зміні знаку на протилежний у Додатку 6 по графах 7, 9, 11:

SM100603   Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Державна казначейська служба

Оновлено контролі та перенесення даних у квартальній звітності 2023 року:

F4_1KD48     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD48     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KD148     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F_44KD48     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

F7KD1S48     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z48     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS48       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ48       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD20029     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

F4_1KM48    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM48    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM48    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KM148    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F7KM1S48     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z48     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMS48      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ48     Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Реалізовано перенесення даних у квартальні звіти 2023 року із відповідних річних звітів за 2022 рік:

FINB0012     Форма №1-дс Баланс

FINR0012    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Автомобільні Дороги

Налаштовано групування для консолідованого звіту у рядках 1 - 9 графи 2:

UAD11901   Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 «Баланс»

Реалізовано контролі з формами UADRNS01 та UADGNS01:

UADVMS01  Внутрішньогрупові розрахунки

Укроборонпром

      1. Додано можливість створювати декілька звітів в одному періоді:

UOPZK023    Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника

      2.   Відкориговано контроль у рядку 1240 з рядком 2300 форми UOP20211:

                                 UOP50006   Ф5. Примітки до річної звітності

Міністерство оборони України

Налаштовано групування при консолідації граф А та В рядка Усього таблиці Розділу1. Наявність і рух основних засобів:

MOU41111  11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)

Державна служба статистики

Оновлено контролі:

S0400121     1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства.

S2500702     2-інновація (один раз на два роки). Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2020-2022 років

                          S2702117    50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

Звітність НФУ до НБУ

Додано нові форми, початок дії - 01.03.2023 р., період подання - щомісячно:

4IX00001       Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

4JX00001       Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

4LX00001       Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

4MX00001      Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок

Оновлено контролі у формі:

IR740002       Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

Державна податкова служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 р. № 403 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору», додано нові форми, період подання - щоквартально:

J0303506      Податкова декларація з туристичного збору

J0313506      Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору

F0303506     Податкова декларація з туристичного збору

F0313506     Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору

Форми доступні у розділі програми Звітність - Реєстр звітів.

На виконання Закону України від 12.01.2023 р. № 2881-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану», що запроваджує забезпечення однозначного визначення причини реєстрації платником ПДВ, додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1310110      Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1 ПДВ

F1310110     Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1 ПДВ

Форми доступні у розділі програми Звітність - Реєстр звітів.

Додано нові форми, подання - у разі потреби:

F1319101     Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді

F1419101     Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору відповідь на запит в електронному вигляді

Форми доступні у розділі програми Звітність - Інформаційна довідка - Додати - Іншу довідку. На Запит (F1319101) надходить форма Відомості (F1419101).

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 19 «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» додано нові форми, початок дії - 08.03.2023 р.

Форми доступні у розділі програми Звітність - Реєстр звітів:

J1307801      Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1407801      Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1307801     Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1407801     Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Форми надходять від ДПС та доступні у розділі програми Первинні документи - Реєстр первинних документів:

J1412406      Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1412406    Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Зміни:

На виконання Закону України від 12.01.2023 р. № 2881-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану» у редакції від 04.03.2023 р. доопрацьовано зміни в заповненні та контролі у формах:

J1201013      Податкова накладна 

F1201013     Податкова накладна 

Відповідно до змін платник податку з метою вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення, за якими не завершено валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків, зобов’язаний скласти ПН (за ставкою податку, визначеною для операцій з постачання товарів на митній території України) та зареєструвати її в ЄРПН до дати подання митної декларації для митного оформлення такої операції. Даний режим експортного забезпечення вводиться на період дії воєнного стану, а також, на період 6 місяців з дня його припинення чи скасування.