Версія: 11.2102.228 (30.03.2023)

Зміни у Довідниках

Для більш швидкого пошуку потрібного значення у вікні довідників додано вкладку Обрані. На вкладці відображатимуться записи довідників, що вже використовувалися користувачами. Доопрацювання виконано у довідниках:

- Довідники УКТЗЕД;

- Підакцизні товари;

- Одиниці виміру;

- Довідник кодів послуг (ДКПП);

- Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ);

- Країни;

- Довідник пільг

та інші.

Звітність НФУ до НБУ

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.03.2023 р., період подання - щоквартально:

FM2LX002      Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Зміни:

Оновлено форму:

FM2JX003      Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

КМДА

Оновлено контролі та автоматичне заповнення для форм:

KMM05208    Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)

KM105208     Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів

Автомобільні Дороги

1.   Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 - 6:

AVZVFP01      Звіт про виконання фінансового плану

2.   Відкориговано розрахунок трансформації для рядка 1410 граф 3 та 4:

UADBNS01     Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

                                 UADBMS01   Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

 

3.  У формі:

UADTMS01     Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

- додано нові рядки 42 - 45;

- змінено опис комірок рядка 37;

- внесено зміни у шаблон Excel.

4.   Змінено назву поля Комунальний податок на Єдиний податок, оновлено шаблон Excel:

UAD20101     Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати

5.   Відкориговано розрахунок трансформації відповідно до змін, внесених у форму UADTMS01:

UADBMS01    Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADBNS01     Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

Укроборонпром

1.   Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 - 6:

UOP00310      Звіт про виконання фінансового плану

2.   Відкориговано контроль по рядку 1240 графи 3:

UOP50006      Ф5. Примітки до річної звітності

НААН

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

UANB0012     Форма №1-дс Баланс

UANR0012     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FZNDR031     Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

Зміни:

Реалізовано перенесення даних у квартальний звіт 2023 року із відповідного річного звіту за 2022 рік:

U3_110          Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Міністерство оборони України

Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 - 6:

MOU00310     Звіт про виконання фінансового плану

Міністерство культури та інформаційної політики України

Додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, перший раз звіти за новими формами подаються за період І Квартал 2023 р.:

MK101003     Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості

MK102003     Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості

MK103004     Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»

MK204003     Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

MK911111     Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK911211     Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK918005     Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

MK918105     Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

Звітність державних підприємств

1.   Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 - 6:

S3000310      Звіт про виконання фінансового плану

2.   Обов’язкові контролі по рядках 2011 та 2115 граф 4 - 6 замінено на інформативні:

S3020110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3000310      Звіт про виконання фінансового плану

3.   Доповнено умови контролю щодо перевірки даних із звітами минулого періоду, якщо в поточному році, в формі SS104009 значення рядків 4005 або 4010, або 4090 будь-якої з граф більше за «0», або в поточному році відсутня форма SS104009, але наявна форма S3000310, в якій значення рядка 2005 графи 4 не дорівнює «0», у звітному періоді перевірка із даними минулих періодів не виконується:

S3000310       Звіт про виконання фінансового плану

SS110013       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   У формі:

S3000310       Звіт про виконання фінансового плану

- реалізовано обов’язковий контроль на рівність значення рядка 2000 графи 4 значенню рядка 2070 графи 3;

- додано умову контролю щодо перевірки даних із звітами минулого періоду, якщо в поточному році в формі S3000310 значення рядка 2005 графи 4 не дорівнює «0», перевірка значень по графі 3 із даними минулих періодів не виконується.

Державна податкова служба

1.   Додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1304304       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304404       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

J1304503       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

J1304604       Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

F1304304      Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304404      Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304503      Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

F1304604      Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

Форми доступні у розділі програми Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне).

2.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 р. № 402 «Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2022 р. № 445 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 402») додано нові форми. Нова форма Декларації застосовується з 01.04.2023 р. та вперше подається за звітний період - І Квартал 2023 року.

J0301208       Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

J0311208       Додаток Розрахунок податкових зобов'язань збору за місця для паркування транспортних засобів

F0301208      Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

F0311208      Додаток Розрахунок податкових зобов'язань збору за місця для паркування транспортних засобів

Форми доступні у розділі програми Звітність - Реєстр звітів

 

На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України № 254 від 25.08.2022 р. «Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нові форми, період подання - Рік:

J0108601        Скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії

J0108701        Звіт про контрольовані іноземні компанії

J0187101        Додаток К до Звіту про контрольовані іноземні компанії

J0187201        Додаток ТЦ до Звіту про контрольовані іноземні компанії

J0187301        Додаток ЦП до Звіту про контрольовані іноземні компанії

F0108601        Скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії

F0108701        Звіт про контрольовані іноземні компанії

F0187101        Додаток К до Звіту про контрольовані іноземні компанії

F0187201        Додаток ТЦ до Звіту про контрольовані іноземні компанії

F0187301        Додаток ЦП до Звіту про контрольовані іноземні компанії

 

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

J1820101        Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)