Версія: 11.2103.229 (03.04.2023)

Автомобільні Дороги

Нові форми:

Додано нові форми у пакеті UADFZV01, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше звіти за новими формами подаються за період - І Квартал 2023 року:

UAD12001     Розшифровка ряд. 1690 Ф.1 Інші поточні зобов'язання

UADVMS02    Внутрішньогрупові розрахунки

Зміни:

Реалізовано контроль на обов’язкове створення у пакеті форм UADVMS02 та UAD12001:

UADFZV01     Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття

Міністерство енергетики України

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. № 385 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - 30.11.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV100154       Ф1-к. Консолідований баланс

EV100253       Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

EV100453       Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

EV104054       Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

2.   Додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV003604       Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

EVB46003       Додаток №46 Інформація щодо активів, які знаходяться на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією

Нова форма Податкової накладної та Розрахунку коригування

Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 року № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.

Нові форми застосовуються з 1 квітня 2023 р.

Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:

Додано нові форми:

J1201014       Податкова накладна

J1201114       Додаток №1 до податкової накладної

J1201214       Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1201014      Податкова накладна

F1201114      Додаток №1 до податкової накладної

F1201214      Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної