Версія: 11.2104.230 (13.04.2023)

Укроборонпром

Додано нові форми, початок дії - 30.11.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP00154       Ф1-к. Консолідований баланс

UOP00253       Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP00453       Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

UOP04054       Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал

Реалізовано можливість перенесення даних з відповідних форм: S0100154, S0100253, S0100453, S0104054 за допомогою додаткової програми обробки.

Звітність державних підприємств

Реалізовано можливість редагування поля Найменування звітних сегментів:

SS106006      Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2.   Скасовано розрахунок значень рядків 2610 та 2615 для органів управління:

SS100214      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100253      Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звітність НФУ до НБУ

Відкориговано контролі:

LR700002      Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR200002      Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR500002      Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Державна служба статистики

Доопрацьовано контролі:

S2601006      1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)