Версія: 11.2105.231 (27.04.2023)

Зміна номеру телефона (логіна)

Реалізовано можливість змінювати номер телефона користувача (логін).

Для цього необхідно:

1. Зайти в налаштування профіля користувача та ввести інший номер телефона
3. Натиснути кнопку "зберегти". На вказаний номер телефону прийде в смс повідомленні код підтвердження
4. В налаштуваннях профіля під полем для вводу номера телефону відобразиться поле для вводу кода підтвердження
5. Ввести в поле коду підтвердження код із смс
6. Збережений новий номер є новий логін

КМДА

Відкориговано контролі з формами попередніх періодів:

KM100114     Ф1. Баланс

Автомобільні Дороги

1.   Додано новий розділ ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ (рядки: 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2550) у формі:

UADVMS02    Внутрішньогрупові розрахунки

2.   Реалізовано оновлення полів з роками виникнення заборгованості відносно поточного року при копіюванні звітів:

UAD10301     Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

UAD10801     Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901     Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

Укроборонпром

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із графи 4 форми UOP00310 минулого року у графу 3 за допомогою команди Інше - Додаткові дії - Перенести дані зі звітів за попередній рік у вікні відкритого документа:

UOP00110      Фінансовий план

2.   Додано додаткову умову до контролів рядків 2011 та 2010 графи 5. Контроль на від'ємне значення не спрацює, якщо рядок 1202 графи 5 більше «0»:

UOP00310      Звіт про виконання фінансового плану

3.   Для консолідованого звіту реалізовано нові контролі:

- різниця значень рядків 1220 та 1230 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 3 форми UOP10112

- різниця значень рядків 1225 та 1235 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 4 форми UOP10112:

UOP50006      Ф5. Примітки до річної звітності

Міністерство фінансів України

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 450 від 21.12.2022 р. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., період подання - Рік:

MFBZF103      Бюджетний запит загальний, Додаток 1

MFBZF203      Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2

Міністерство оборони України

Реалізовано можливість перенесення даних із графи 4 форми MOU00310 минулого року за допомогою команди Інше - Додаткові дії - Перенести дані зі звітів за попередній рік у вікні відкритого документа:

MOU00110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU01110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU45110   ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Міністерство культури та інформаційної політики України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., період подання - Рік:

MK305004     Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»

MK305102     Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

MK406004     Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 «Звіт про власний капітал»

Зміни:

1.  Заборонено дублювання форм в межах періоду:

MK100352     Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

MK100212     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK305102     Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

2.   Для консолідованого звіту реалізовано нові контролі:

- різниця значень рядків 1220 та 1230 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 3 форми MK100113

- різниця значень рядків 1225 та 1235 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 4 форми MK100113:

MK105006     Ф5. Примітки до річної звітності

3.        Скасовано можливість редагування значення поля, у якому зазначається період звіту, для форм звітності Госпрозрахункових підприємств.

Звітність державних підприємств

1.  Реалізовано можливість перенесення даних із графи 4 форми S3000310 минулого року за допомогою команди Інше - Додаткові дії - Перенести дані зі звітів за попередній рік у вікні відкритого документа:

S3000110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

2.  Додано додаткову умову до контролів рядків 2011 та 2010 графи 5. Контроль на від'ємне значення не спрацює, якщо рядок 1202 графи 5 більше «0»:

S3000310      Звіт про виконання фінансового плану

3.   Внесено зміни у контролі форми:

S3000110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

- додано можливість редагування значень рядків 8020 - 8025 графи 6;

- обов’язковий контроль по рядках 8020 - 8025 графи 6 змінено на інформативний, у разі, якщо значення рядка 1410 граф 7 - 10 дорівнює «0»;

- скасовано автоматичний розрахунок рядків 8020 - 8025 графи 6, за умови, якщо значення рядка 1410 граф 7 - 10 дорівнює «0».

4.   Реалізовано можливість заповнення даними форми UOP31119 за допомогою команди Інше - Додаткові дії - Дані з UOP31119 у вікні відкритого документа:

SS301119     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Облікові документи

Додано нову форму, початок дії - 01.01.2023 р., подання - у разі потреби:

PD020108    Платіжна інструкція

Звітність НФУ до НБУ

Відкориговано контролі:

CR200002      Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300002      Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

Державна служба статистики

Оновлено контролі:

S0301119      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S1001016      10-зез (квартальна). Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

Державна податкова служба

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 року № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»:

1.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.05.2023 р., період подання - щомісячно, вперше звіти за новими формами подаються за звітний (податковий) період - квітень 2023 року:

J0200124       Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200524        Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

J0215224        Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

J0200624       Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299824       Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

J0299324       Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5)

J0215724       Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

J0215824       Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

J0217024       Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0200124      Податкова декларація з податку на додану вартість

F0200424      Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0215224      Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

F0200524      Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

F0299824      Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

F0299324      Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5)

F0215724      Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

F0215824      Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

F0217024      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Додані налаштування консолідації звітів пакету J0200124 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

2.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.07.2023 р., період подання - щоквартально, вперше звіти за новими формами подаються за звітний (податковий) період - ІІ Квартал 2023 року:

J0212002       Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість

J0212102       Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0212002      Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість

F0212102      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

3.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.05.2023 р., подання - у разі потреби:

J0215624       Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування

J0215924       Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

J0215524       Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

F0215924      Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

F0215524     Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України