Версія: 11.2107.233 (24.05.2023)

КМДА

Додано похибку на заокруглення у контролях з формою KM110014:

KMM30308   Звіт про виконання фінансового плану підприємства

Міністерство соціальної політики України

Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.05.2023 р., період подання - І - ІІІ Квартали, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше звіти за новими формами подаються за звітний період - ІІ Квартал 2023 року:

F7KD2515      Ф.№7кд. (заг.ф.) Мінсоцполітики

                          F2KD2516    Ф.№2кд. Мінсоцполітики

Міністерство оборони України

Оновлено розрахунки та контролі по рядках 1.1 та 2.1 граф 4 - 7 із значеннями відповідних рядків форми MOU10112 «Ф1. Баланс»:

MOU07003   Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Звітність державних підприємств

Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ Органів управління для виключення контролів у формах:

S3000110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

                          S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Звітність НФУ до НБУ

Оновлено контролі:

4IX00001       Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

                          4JX00001     Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2022 року № 219 «Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки» додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1308801       Заява про видачу довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

J1408801       Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

J1408901       Відмова для видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

F1308801      Заява про видачу довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

F1408801      Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

F1408901      Відмова для видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)

«Довідка» (J1408801, F1408801) видається протягом 5 робочих днів з дня отримання «Заяви» (J1308801, F1308801). Отримати «Довідку» можна поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано «Заяву», в разі зазначення такого способу отримання у «Заяві».

2.   Додано нову форму, подання - у разі потреби:

F1309501          Повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості

Зміни:

Реалізовано можливість перенесення даних з «Повідомлення про надання пояснень та копій документів …» (J1312603, F1312603) до «Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів…» (J1307801, F1307801) за допомогою відповідної команди на вкладці Інше - Перенес. даних з J1312603 або Перенес. даних з F1312603 у вікні відкритого документа:

J1307801       Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування

F1307801      Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування

На виконання команди відкривається вікно, у якому необхідно обрати форму «Повідомлення про надання пояснень та копій документів …» (J1312603, F1312603), з якої необхідно перенести дані. Зверніть увагу, обрати «Повідомлення» можна із попереднього та поточного звітного періоду.