Версія: 11.2110.235 (15.06.2023)

КМДА

У формі:

KMDAGP01    Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

- додано контроль на обов’язкове заповнення форми KM300108 у пакеті, починаючи з 2023 року;

- відповідно до розпорядження КМДА №139 від 19.01.2022 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» додано нові поля Пояснювальна записка, Скан-копія фін. плану, Супровідний лист та Розпорядчий документ про затвердження, поля призначені для додавання скан-копій відповідних документів. Додавання скан-копії Пояснювальної записки є обов’язковим. Вкладення можна додавати у форматі PDF.

Автомобільні Дороги

1.   У формі:

UADTMS01     Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

- додано новий рядок 46 Згортання інших фінансових інвестицій на прибуток до Таблиці 1;

- додано контролі на рівність значення графи 5 Таблиці 1 поточного періоду значенню графи 5 звіту минулого періоду та графи 6 річного звіту минулого року.

2.   На підставі доданого у форму UADTMS01 нового рядка 46 Згортання інших фінансових інвестицій на прибуток внесено зміни до розрахунків рядків 1420 та 1035 граф 3 та 4 у формах:

UADBNS01     Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS01    Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

Державна служба статистики

Додано нову форму, початок дії - з 01.07.2023 р., період подання - щомісячно:

S2703012      37-сг. (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

Державна казначейська служба

Додано розрахунки у формі:

FZ06_001      Меню-вимога на видачу продуктів харчування

Державна податкова служба

1.   Додано нові форми, подання - у разі потреби:

F1301804        Запит щодо отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

F1401804        Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді

F1319102        Запит щодо отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді

F1419102        Інформація з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору відповідь на запит в електронному вигляді

Запити доступні для створення у модулі програми Звітність - Інформаційна довідка - Додати - Іншу довідку.

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2023 року №71 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, подання - у разі потреби:

F1309301        Заява Про звільнення від виконання обов'язків

F1309401        Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)