Версія: 11.2113.237 (17.07.2023)

КМДА

Нові форми:

Відповідно до розпорядження КМДА №139 від 19.01.2022 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І - IV Квартали, Рік:

KMM30309    Звіт про виконання фінансового плану

KM300309     Звіт про виконання фінансового плану

Зміни:

Додано період подання звітів IV Квартал:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

 

Додано обов’язковий контроль на додавання файлу у форматі PDF у полі Пояснювальна записка:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

Антимонопольний комітет

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» у редакції від 03.01.2023 р. додано нові форми, початок дії - з 01.04.2023 р., період подання - I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форми подаються за І Півріччя 2023 р.):

AMFINB12     Форма №1-дс Баланс

AMFINR12     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

AM2KD48       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

AM41KD48     Ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

AM42KD48     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

AM43KD48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

AM_44D48     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

AM7KDS48     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

AM7KDZ48     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

AMKD1029     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

AMKD1329     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

AMKD1629     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

AMKD1729     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

AMKD2029     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.04.2023 р., період подання - I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форми подаються за І Півріччя 2023 р.):

AMUF0101     Управлінська форма 1. Довідка про курсову різницю

AMUF0201     Управлінська форма 2. Довідка про фактичні видатки загального та спеціального фонду державного бюджету, нараховані доходи та витрати поточного та капітального характеру, які були спрямовані на формування внесеного капіталу

AMUF0301     Управлінська форма 3. Довідка про рух основних засобів

AMUF0401     Управлінська форма 4. Довідка про зміну фінансового результату

AMUF0501     Управлінська форма 5. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій

AMUF0701     Управлінська форма 7. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі

AMUF0801     Управлінська форма 8. Довідка про рух виробничих запасів

AMUF0901     Управлінська форма 9. Довідка про залишки невикористаних асигнувань

AMUF1001     Управлінська форма 10. Інформація щодо придбання запасів за рахунок бюджетних коштів та витрачання запасів на потреби установи в розрізі КЕКВ

 

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» у редакції від 03.01.2023 р. додано нову форму, початок дії - з 01.04.2023 р., період подання - I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форма подається за І Півріччя 2023 р.):

AMKD1229     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Міністерство енергетики України

Оновлено назви показників у рядках з кодами 020, 025, 027, 030:

EV000103       Додаток №2. Iнформацiя про дебiтоpську та кpедитоpську забоpгованiсть

EV000203       Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000303       Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

Звітність державних підприємств

Змінено назву форми. Оновлено граничні терміни подання для форм пакету: для річної звітності - не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком; для квартальної звітності - не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом:

PROZVI01      Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Автомобільні Дороги

1.   У формі:

UADTMS01     Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

- додано новий рядок 47 Згортання інших необоротних активів на нерозподілений прибуток до Таблиці 1;

- додано контролі на рівність значення графи 5 Таблиці 1 поточного періоду значенню графи 5 звіту минулого періоду та графи 6 річного звіту минулого року.

2.   На підставі доданого у форму UADTMS01 нового рядка 47 Згортання інших необоротних активів на нерозподілений прибуток внесено зміни до розрахунків рядків 1420 та 1090 граф 3 та 4 у формах:

UADBNS01     Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS01    Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

Військкомати

Доопрацьовано заповнення форми:

VM000501     Додаток 5 СПИСКИ персонального військового обліку

Державна податкова служба

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2023 р. № 574 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165» додано нові форми, початок дії - з 08.07.2023 р., подання - у разі потреби:

J1313204       СКАРГА щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313304       ЗАЯВА про відкликання скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

J1315901       СКАРГА щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1316001       СКАРГА щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

J1412308       РІШЕННЯ про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1412603       РІШЕННЯ про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

J1413204       РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

J1413306       РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1415901       РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1416001       РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

F1313204      СКАРГА щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313304      ЗАЯВА про відкликання скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

F1315901      СКАРГА щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1316001      СКАРГА щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

F1412308      РІШЕННЯ про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1412603      РІШЕННЯ про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

F1413204      РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1413306      РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1415901      РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1416001      РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку