Версія: 11.2114.238 (27.07.2023)

Антимонопольний комітет

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.04.2023 р., період подання - I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форма подається за І Півріччя 2023 р.):

AMUF0601     Управлінська форма 6. Перевірки

Зміни:

У формі:

AMBP0201     Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків

- скасовано можливість ручного введення даних у графах 5, 8, 11, 13, 16;

- відкориговано розрахунок значень граф 13 та 16.

Автомобільні Дороги

Внесено зміни у контроль по рядку 2180/1 графи 3, значення не може перевищувати значення рядка 3190 графи 3 Таблиці Ф.3 Звіт про рух грошових коштів, контроль змінено з обов’язкового на інформативний:

UADVMS02    Внутрішньогрупові розрахунки

Міністерство культури та інформаційної політики України

Додано контролі на обов'язкове заповнення форм-розшифровок до форм фінансової звітності:

MK911013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

MK100212     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK100309     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MK100352     Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

MK104008     Ф4. Звіт про власний капітал

MK100113     Ф1. Баланс

Звітність державних підприємств

Збільшено до 500 максимальну кількість символів, доступних для введення у графі 11 розділу 3 форми:

S3010110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

Інша звітність

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 09.05.2023 р. № 239 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841» додано нову форму, початок дії - з 01.07.2023 р., подання - у разі потреби:

PD100209     Звіт про використання коштів / електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт

2.   На виконання наказу Міністерства економіки України від 21.01.2022 р. № 142-22 «Про затвердження Змін до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

DPSS0002     ЗАЯВА про державну реєстрацію потужності

Державна податкова служба

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2023 р. № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» у редакції від 31.03.2023 р. додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1307702       Спрямування коштів з єдиного рахунку

J1407202       Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжної інструкції на сплату коштів на єдиний рахунок

J1307303       Уточнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307702      Спрямування коштів з єдиного рахунку

F1407202      Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжної інструкції на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307303      Уточнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції на сплату коштів на єдиний рахунок