Версія: 11.2117.241 (05.09.2023)

Укроборонпром

      Додано перевірку з формою «Ф1-к. Консолідований баланс» (UOP00154). Значення суми рядків 5 та 6 графи 2 повинно дорівнювати сумі значень рядків 1510 та 1600 графи 4 форм «Ф.1 Баланс» та «Ф1-к. Консолідований баланс»:

UOP05203       Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

2.   Перенесено перерахунок полів з програми відкриття на програму створення з форм UOP10112, UOP00154, UOP11110, UOP20211, UOP00253:

UOP90702       Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

Міністерство культури та інформаційної політики України

Оновлено контролі:

MK918005      Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2-м «Звіт про фінансові результати»

MK918105      Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

Міністерство оборони України

Налаштовано автоматичне заповнення полів Найменування суб’єкта господарювання та Код згідно з ЄДРПОУ у динамічних рядках після виконання програми перерахунку звіту (F6) для випадку, якщо було видалено перший рядок та додано інший:

MOUFR101     Додаток 1 до Методики

MOUFR201     Додаток 2 до Методики

MOUFR301     Додаток 3 до Методики

MOUFR401     Додаток 4 до Методики

MOUFR501     Додаток 5 до Методики

MOUFR601     Додаток 6 до Методики

MOUFR701     Додаток 7 до Методики

Звітність державних підприємств

Реалізовано контролі з аналогічним періодом минулого року:

SS100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Державна казначейська служба

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2023 р. № 409 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» внесено зміни в нумерацію бланків:

FDODNV05     Довідка про операції в національній валюті

FDOVNF04     Довідка про надходження у натуральній формі

FMER0004     Мережа

FRES0003      Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету

FROZM002     Розподіл виділених бюджетних асигнувань

FRZSM002     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FZPM0002      Зведення показників спеціального фонду

Державна податкова служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»:

1.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.09.2023 р., період подання - щомісячно, вперше звіти за новими формами подаються за звітний (податковий) період - серпень 2023 року:

J0200125       Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200525       Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

J0215225       Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

J0200625       Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299825       Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

J0299325       Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5)

J0215725       Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

J0215825       Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

J0215525       Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

J0217025       Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0200125      Податкова декларація з податку на додану вартість

F0200425      Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0215225      Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

F0200525      Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

F0299825      Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

F0299325      Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5)

F0215725      Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

F0215825      Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

F0215525      Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

F0217025      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Додано налаштування консолідації звітів пакету J0200125 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

Реалізовано можливість перенесення даних у форму «Уточнюючий розрахунок …» (J0217025, F0217025) із форм «Податкова декларація з податку на додану вартість» (J0200125, F0200125), у тому числі й попередніх версій, або із форм «Уточнюючих розрахунків …» (J0217025, F0217025), у тому числі й попередніх версій.

2.   Додано нову версію бланка, початок дії - з 01.09.2023 р., подання - у разі потреби:

J0215624       Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування

Зміни:

1.   Збільшено до 250 кількість символів для введення у полі Податкова адреса клієнта:

DPI20102       Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень F)

DPI20202       Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах (Файл повідомлень Р)

2.   Оновлено форми:

J1490505       Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

F1490505      Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

Форми надходять від ДПС та доступні у модулі Звітність - Інформаційна довідка.