Версія: 11.2119.242 (03.10.2023)

Зміни у функціоналі

Заявки на сертифікат
Обмежено до 64 кількість символів, доступних для введення у полі Адреса форми «Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП» (Z0200108).

Картка підприємства

Додано можливість обирати тип Резидент Дія Сіті у полі Тип організації розділу Картка підприємства - Пенсійний фонд.

Укроборонпром

Зміни:

Відкориговано умови контролів для рядка 3: якщо значення рядка 1200 графи 6 форми UOP00110 більше 50 млн - рядок 3 повинен бути заповнений, якщо значення рядка 1200 графи 6 форми UOP00110 менше 50 млн - рядок 3 не заповнюється:

UOPD0101   Додаток 1

НААН

Зміни:

Оновлено контролі:

U41VAL49     Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42VAL49     Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Міністерство фінансів України

Нова форма:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 223 від 19.05.2020 р. «Про оцінку ефективності бюджетних програм державного бюджету» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік:

MFROEP01    РЕЗУЛЬТАТИ оцінки ефективності бюджетної програми

Міністерство соціальної політики України

Зміни:

Доопрацьовано перенесення даних у звіти, що створені за період 2023 рік, із відповідних звітів 2022 року:

PINV0013     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

PINB0013     Форма №1-дс Баланс

PING0013     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINP0013     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

PINR0013     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PKD20030     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

P4_1KD49     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD49     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD49     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD49     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

P43KD149     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

P7KDS49       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ49       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1S49     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z49   Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Міністерство оборони України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік:

MOU01504    2-ОЗ ІНВ (річна) Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

Реалізовано перенесення даних з форми S1001504 за допомогою додаткової програми обробки у вікні відкритої форми MOU01504.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1.   Оновлено контролі:

IR780002     Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

FM2HX001    Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

2.  Відкориговано графічне відображення печатки:

PD011106     Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5) (з двома дес. знаками)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №113 від 02.03.2023 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» додано нові форми звітів (версія 09), період подання - щоквартально, звітність за новими формами (версія 09) подається, починаючи з 01 жовтня 2023 року за звітний (податковий) період - III Квартал 2023 року:

J0500109       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510109       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510209       Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J0510309       Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510409       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510509       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510609       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500109       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510109       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510409       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510508       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510609       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Автомобільні Дороги

Зміни:

1.   У формі:

UADTMS01    Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

- змінено назву рядка 42 на Перекласифікація вартості незавершеного виробництва (виконаних, але неприйнятих робіт, стрічка 1102) в Дт заборгованість за товари, роботи, послуги (стрічка 1125)

- додано новий рядок 48 Зменшення витрат майбутніх періодів на суму нарахованого податку, додано контролі на рівність значення графи 5 Таблиці 1 поточного періоду значенню графи 5 звіту минулого періоду та графи 6 річного звіту минулого року.

2.   На підставі доданого у форму UADTMS01 нового рядка 48 Зменшення витрат майбутніх періодів на суму нарахованого податку внесено зміни до розрахунків рядків 1170 та 1620 граф 3 та 4 у формах:

UADBNS01    Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS01    Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

3.   У формі:

UADDPD01    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

- змінено розрахунок рядка 690 граф 1 - 8, значення рядка дорівнює сумі значень рядків 600, 670 та 645 відповідних граф;

- додано автоматичний розрахунок рядка 680 граф 1 - 8, значення рядка дорівнює сумі значень рядків 681 та 800 граф 1 - 8;

- додано контролі на відповідність значень рядків 680 та 820 граф 2 та 8 та рядка 690 граф 1, 2, 7, 8 значенням відповідних рядків форми UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)».

4.   У формі:

UAD11301    Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви

- додано контролі на відповідність значень рядка 717 графи 3 та графи 9 значенням рядка «Всього» граф 5 та 9 форми UADRSB01 «Розшифровка резерву сумнівних боргів»;

- додано контролі на відповідність значень суми рядків 710, 711, 712 та 713 графи 3 та графи 9 значенням рядка 1660 граф 3 та 4 форми UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)»;

- додано контролі на відповідність значень суми рядків 714, 715, 716 графи 3 та графи 9 значенням рядка 1520 граф 3 та 4 форми UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)».

Міністерство охорони здоров’я України

Зміни:

Доопрацьовано перенесення даних у звіти, що створені за період 2023 рік, із відповідних звітів 2022 року:

F41DEP49     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL49     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL49     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F4_3IM49     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM49    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Відкориговано контролі:

B0001003       Ярлик - Таксономія для банків 2021

В8231803       [823180] Примітки - Нематеріальні активи

I8002003       [800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат

I8231803       [823180] Примітки - Нематеріальні активи

R8231803      [823180] Примітки - Нематеріальні активи

X8231803       [823180] Примітки - Нематеріальні активи

Y8231803       [823180] Примітки - Нематеріальні активи

Державна казначейська служба

Зміни:

Оновлено контролі:

FINB0013     Форма №1-дс Баланс

FINR0013     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0013     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINP0013     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FINV0013     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

F43KM149    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM49    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM49    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM49    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S49     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z49     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMS49      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ49       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F43KD149     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD49     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD49     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD49     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD49     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

F7KD1S49     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z49     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS49       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ49       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD20030     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

F4_3KM48    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нову версію бланків, подання - у разі потреби:

F1319103     Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (в електронному вигляді)

F1419103     Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (відповідь на запит в електронному вигляді)

«Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб …» (F1319103) доступний для створення у модулі Звітність - Інформаційна довідка - Додати - Іншу довідку. Форма «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб …» (F1419103) надходить від ДПС та доступна у реєстрі модуля Звітність - Інформаційна довідка.

J1308202       Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування

J1408202       Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів

F1308202       Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування

F1408202       Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у «Заяві …» (J1308202, F1308202). «Довідку …» (J1408202, F1408202) в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету.

Зміни:

1.   Оновлено електронний формат xsd:

J0114924       Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154924       Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194924       Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

2.  У графах 13 та 14 надано можливість введення номерів марок акцизного податку з ведучими нулями:

J1318202      Звіт про використання марок акцизного податку

F1318202     Звіт про використання марок акцизного податку

3. Додано можливість перенесення даних графи Кадастровий номер земельної ділянки із форми F0138105 за допомогою додаткової програми обробки Перенес. даних з F0138105 у відкритому вікні форми:

F0138305     Додаток 3. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання