Версія: 11.2124.245 (13.11.2023)

Спосіб візуалізації інформації про підписантів

Для покращення процесу перевірки автентичності документів, а також, зручної взаємодії з іншими сервісами реалізовано візуалізацію електронного підпису за допомогою QR-коду у екранних та друкованих формах документів.

Для налаштування відображення інформації про підписантів у вигляді QR-коду у розділі Картка підприємства - Налаштування опцію Накладати інформацію про підписантів змінено на Спосіб візуалізації інформації про підписантів - Текстова інформація.

Встановлена відмітка Спосіб візуалізації інформації про підписантів вмикає відображення даних електронного підпису у екранній та друкованій формі документа.

При встановленні відмітки Спосіб візуалізації інформації про підписантів доступні опції:

- QR-code - якщо опцію встановлено, при перегляді документів, під час друку в PDF інформація про електронний підпис у документі буде відображатися у вигляді QR-коду, що містить назву організації, назву, номер та дату документа, посаду та ПІБ підписанта, дату та час створення електронної позначки часу. Опція активується за замовчуванням після встановлення відмітки Спосіб візуалізації інформації про підписантів;

- Текстова інформація - якщо опцію встановлено, при перегляді документів, під час друку в PDF інформація про електронний підпис буде відображатися у вигляді тексту.

Зверніть увагу, якщо у вас було активовано опцію Накладати інформацію про підписантів, всім будуть автоматично встановлені відмітки Спосіб візуалізації інформації про підписантів та Текстова інформація.

Обмеження відображення вкладень

В документі MULTIDOC, якщо розмір файлу становить менше 2-х мб, СОТА буде відображати вкладення. Обмеження для вкладень типів: .png, .jpg, .jpeg

Оновити дані по контрагенту

В довіднику контрагентів додано кнопку "Оновити дані по контрагенту". Після заповнення ЄДРПОУ і при натисненні на дану кнопку автоматично заповнюються поля:
- Повна назва
- Коротка назва
- ІПН
Дані завантажуються з ДПС.
При відсутності реального ІПН, проставляється умовний ІПН.

Міністерство оборони України

Зміни:

Оновлено назви граф 4 - 7:

MOU07003    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Зміни:

Оновлено назви граф 4 - 7:

MOU07003    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано внутрішні і міжформенні контролі, аналогічні контролям у відповідних формах Єдиного вікна:

SS100114       Ф1. Баланс

SS100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310       Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS105008       Ф5. Примітки до річної звітності

2.   Доопрацьовано оновлення ПІБ керівника по виконанню команди Оновити поля після зміни ПІБ керівника в Картці підприємства:

S3010110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3000110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3067110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано внутрішні і міжформенні контролі, аналогічні контролям у відповідних формах Єдиного вікна:

SS100114       Ф1. Баланс

SS100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310       Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS105008       Ф5. Примітки до річної звітності

2.   Доопрацьовано оновлення ПІБ керівника по виконанню команди Оновити поля після зміни ПІБ керівника в Картці підприємства:

S3010110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3000110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3067110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Державна служба статистики

Нова форма:

Додано нову форму, період подання - Рік, вперше звіт подається за період Рік 2023:

S2703210       1-виноград (річна) Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 р. № 618 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1319201       Заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які підлягають обміну відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 618 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»

F1319201       Заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які підлягають обміну відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 618 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»

Форма доступна у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30 серпня 2023 року № 468 «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2023 року № 505), додано нову форму:

J1408701       Рішення про зняття з обліку ПФУ/про відмову у знятті з обліку ПФУ

Форма надходить від ДПС у відповідь на «Заяву про взяття на облік/зняття з обліку підзвітної фінансової установи» (J1308701) та доступна у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.

Зміни у довідниках

Відповідно до Закону України «Про державну службу» 889-VIII у редакції від 19.10.2023 р. оновлено довідник Причини звільнення. Довідник підключений у формі Додаток 5 (J0510509, F0510509) Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.