Версія: 11.2129.249 (21.12.2023)

Зміни у функціоналі

Інформаційна довідка

Реалізовано отримання «Інформаційного повідомлення» (J1490004), яке контролюючий орган може надіслати платнику, у разі якщо платник має подавати «Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній» (J1800201). Щоб переглянути «Інформаційне повідомлення», необхідно налаштувати фільтр перегляду документів у реєстрі розділу Інформаційна довідка: встановити опцію Період, після чого обрати місяць Грудень та рік, за який прийшло повідомлення.

Автомобільні Дороги

Зміни:

1.   Оновлено форму:

UAD20101      Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати

2.   У звіті:

UADTMS01    Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

- до Таблиці № 2 ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ додано нові рядки:

· 2505 - Витрати на оплату праці;

· 2510 - Відрахування на соціальні заходи;

- внесено зміни у зовнішній вигляд.

3.   На підставі доданих у форму UADTMS01 нових рядків внесено зміни до розрахунків та контролів рядків 2505 та 2510 графи 3 у формах:

UADRNS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADRMS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

4.   У формі:

UADDPD01    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

- змінено назви рядків:

· 600 - Загальнодержавні податки та збори (610, 611, 620, 625, 630, 640, 645, 670), в т. ч.;

· 680 - Разом ЄСВ (681, 800);

· 681 - Штрафи, пені, неустойки з ЄСВ;

- реалізовано нові контролі для рядків 600 та 641 з рядками 1620, 1621, 1135, 1136 форми UADBNS01 на початок та кінець звітного періоду;

- змінено розрахунок та контролі по рядках 600 та 690.

Укроборонпром

Зміни:

1.  Реалізовано новий контроль: графа 8 обов'язкова для заповнення, за умови якщо значення рядка 1170 графи 7 форми UOP00310 менше «0»:

UOPD0101     Додаток 1

2.   Відкориговано опис розшифровки полів для рядка 1000 графи 3:

UOP00110      Фінансовий план

Міністерство фінансів України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - 25.08.2023 р., період подання - Рік:

MFININF3    Інформація про бюджетну програму

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Доопрацьовано оновлення ПІБ керівника у формах пакета по виконанню команди Оновити поля після зміни ПІБ керівника в Картці підприємства:

MOUFP001    Ярлик до пакету МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани

2.   Доопрацьовано автоматичне заповнення полів Директор та Головний бухгалтер у форматі «власне ім'я прізвище»:

MOU30107    Інвестиційний план ДП (річний)

MOU30307    Звіт до інвестиційного плану (річний)

3.   Реалізовано новий контроль: графа 8 обов'язкова для заповнення, за умови якщо значення рядка 1170 графи 7 форми MOU00310 менше «0»:

MOU30101  Додаток 1

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано новий контроль: графа 8 обов'язкова для заповнення, за умови якщо значення рядка 1170 графи 7 форми S3000310 менше «0»:

SD300101      Додаток 1

2.   Доопрацьовано автоматичне заповнення полів Директор та Головний бухгалтер у форматі «власне ім'я прізвище» у формах пакету:

PROZVI01     Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

та у формах:

FRZVIT02      Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

RK000001     Реєстр контрактів

SPD00001     Інформація щодо виконання договорів комісії, доручення та управління майном суб'єктів господарювання

VD000001     Інформація щодо виконання договорів комісії, доручення та управління майном суб'єктів господарювання

DI000001     Дивіденди

ДСЗУ

Нова форма:

Додано нову форму, подання - у разі потреби:

C0102801     ЗАЯВА про надання компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нове робоче місце

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

FM2LX002   Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, період подання - Рік, вперше звіти подаються за період Рік 2023:

S2702014       № 9-сг (річна). Звіт про використання добрив і пестицидів

S2702916       29-сг (річна). Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

S2702317       24 (річна). Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

Зміни:

Оновлено терміни подання на 2024 рік:

S2702516     21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2701715     1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів

S2703115     6-сільрада (річна). Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S0220103   3-борг(місячна). Звіт про заборгованість з оплати праці

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2023 р. № 366 «Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2023 р. № 408 «Про внесення змін до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку») додано нові версії бланків. Податковий (звітний) період для платників дивідендів, нарахованих на державну частку, - календарний рік, для платників частини чистого прибутку (доходу) - І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік.

За новою формою Розрахунок має подаватися за підсумками 2023 року, починаючи з 01.01.2024 р., Уточнюючий Розрахунок за новою формою має подаватися з 01.01.2024 р.:

J0108209      Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

J0118209      Додаток ВП до рядків 17-20, 22-22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (Базовий період - квартал, півріччя, три квартали, рік)

J0108409      Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

J0118409      Додаток ВП до рядків 17-20, 22-22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (Базовий період - рік)

Форми доступні у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.

2.   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2023 року № 1154 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165» додано нові форми:

J1415902      Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1416002      Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості

F1415902     Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1416002     Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості

Форми надходять від ДПС та доступні у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

J1315405    Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)

Зміни у довідниках

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2023 року № 669 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

2.   Оновлено довідники:

- Органи управління (ПКОДУ);

- Перелік видів засобів захисту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.