Версія: 11.2130.250 (02.01.2024)

Укроборонпром

Зміни:

Скасовано перевірку контролів з аналогічним періодом минулого року з формами UOP90701 та UOP90702 для консолідованої форми:

UOP90702      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

Антимонопольний комітет

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2023 р., період подання - Рік (вперше форми подаються за період Рік 2023):

AMFING13    Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

AMFINV13     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

AMFINP13   Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Автомобільні Дороги

Зміни:

1.   До Таблиці № 1 Ф.1 Баланс додано нові рядки 52 та 53, оновлено зовнішній вигляд форми:

UADTMS01    Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

2.   На підставі доданих у форму UADTMS01 нових рядків 52 Перенесення суми інших фінансових інвестицій на зареєстрований (пайовий) капітал та 53 Перенесення суми неоплаченого капіталу на зареєстрований (пайовий) капітал внесено зміни до розрахунків рядків 1035, 1400, 1425 граф 3 та 4 у формах:

UADBNS01    Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS01  Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

Міністерство культури та інформаційної політики України

Зміни:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:

K7MDS26      Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ26      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2.   Додано можливість експорту звітів за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії:

MK100113    Ф1. Баланс

MK100212    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK100309    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MK104008    Ф4. Звіт про власний капітал

MK105006    Ф5. Примітки до річної звітності

MK106006    Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

MK911013  1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Звітність державних підприємств

Зміни:

На виконання наказу Міністерства економіки України від 10.10.2023 р. № 15161 «Про затвердження Змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 21 квітня 2022 року № 938-22» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 16395 від 01.11.2023 р.) змінено загальну назву граф 7 - 10 таблиці Основні фінансові показники на Показники діяльності на стратегічну перспективу:

S3000110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2023 р., період подання - щомісячно:

2K1X0001     Інформація про санкційних осіб

2K2X0001     Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб

2K3X0001     Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені

2K4X0001     Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені

Державна служба статистики

Нові форми:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - щомісячно:

S0404515     2К-П (місячна). Обстеження ділової активності промислового підприємства

S1617001     51-пас (місячна). Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - щоквартально:

S0603306     2К-Т (квартал). Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S0703006     2К-Б (квартальна). Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S2601106     2К-СП (квартальна). Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

S2703606     2К-С (квартальна). Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

3.   Додано нові форми, період подання - Рік, вперше звіти подаються за період Рік 2023:

S0403515     1П-НПП (річна). Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

S2600318     1-КЗР. Звіт про діяльність колективного засобу розміщення

S0300310     1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

S1500117     3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S1001505     2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

S0210116     1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах:

S2702516     № 21-заг (річна). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2701715     № 1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів

S2703115     № 6-сільрада (річна). Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S0220103     № 3-борг(місячна). Звіт про заборгованість з оплати праці

2.   Оновлено контролі та терміни подання на 2024 рік у формах:

S0400413     1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

S2601006     1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1600316     2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S1803111     31-вод (квартальна). Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

S1805111     51-вод (місячна). Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105113     51-ца (місячна). Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0600320     3-торг (квартальна). Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

S0601317     1-опт (квартальна). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

S0603209     1-опт (місячна). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0600117     1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S1615210     51-пас (2 рази на рік). Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

S1605311     51-вант (2 рази на рік). Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

S2305211     12-труб (місячна). Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами

S0100114     Ф1. Баланс

S0100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0110013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

S0111006     1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства

S0100310     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0103354     Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

S0104009     Ф4. Звіт про власний капітал

S0105008     Ф5. Примітки до річної звітності

S0106006     Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S2700415     № 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2703012     № 37-cг (місячна). Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

S2702415     № 24-сг (місячна). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2702117     № 50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2702215     № 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S2701416     № 21-заг (місячна). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700511     № 1-зерно (місячна). Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

S1100916     № 2-ТП (повітря) (річна). Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

S1100114     № 1-екологічні витрати (річна). Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища

S1101016     № 3-лг(річна). Звіт про відтворення та захист лісів

S1904416     № 4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива

S1904111     № 4-мтп (місячна). Звіт про використання та запаси палива

S1901114     № 11-мтп (річна). Звіт про постачання та використання енергії

S0702102      № 1-зез (буд) (річна). Розширений звіт про експорт - імпорт послуг з будівництва
(SP702102)

S0401211     № 1-ціни (пром) (місячна). Звіт про ціни виробників промислової продукції

S0305102     Анкета № 1-РСО (вд). Анкета обстеження економічної діяльності підприємств

S0305202   Анкета № 1-РСО (актив). Анкета обстеження стану економічної активності підприємства

Державна казначейська служба

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - щомісячно:

F_42MD26    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F_42MM26    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F_7MDS26    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F_7MDZ26    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F_7MMS26    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F_7MMZ26  Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 520 від 26.09.2023 р. «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» додано нові версії бланків, початок дії - 01.01.2024 р., звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 2024 року, період подання - Рік, щомісячно:

J0602008      Податкова декларація з плати за землю

F0602008     Податкова декларація з плати за землю

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 519 від 26.09.2023 р. «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» додано нові версії бланків, початок дії - 01.01.2024 р., звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 2024 року, період подання - Рік:

J0302107      Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

J0312107      Додаток 1. Розрахунок у частині об'єктів житлової нерухомості

J0312207      Додаток 2. Розрахунок у частині об'єктів нежитлової нерухомості

3.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 487 від 07.09.2023 р. «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати» додано нові версії бланків, початок дії - 01.01.2024 р.:

період подання - щоквартально:

J0800108      Податкова декларація з рентної плати (квартальна)

J0810108      Додаток 1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

J0810208      Додаток 2-2. Розрахунок з рентної плати для видобування вуглеводневої сировини під час виконання угоди про розподіл продукції

J0810308      Додаток 3. Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

J0810508      Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

J0810608      Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

J0810708      Додаток 7. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

J0810808      Додаток 8. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

J0810908      Додаток 9. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

F0800108     Податкова декларація з рентної плати (квартальна)

F0810108     Додаток 1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

F0810208     Додаток 2-2. Розрахунок з рентної плати для видобування вуглеводневої сировини під час виконання угоди про розподіл продукції

F0810308     Додаток 3. Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

F0810508     Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

F0810608     Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

F0810708     Додаток 7. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

F0810808     Додаток 8. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

F0810908     Додаток 9. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

період подання - щомісячно:

J0800207      Податкова декларація з рентної плати (місячна)

J0820207      Додаток 2-1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини

J0820407      Додаток 4-1. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

J0821007      Додаток 10-1. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

J0821107      Додаток 11-1. Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

F0800207     Податкова декларація з рентної плати (місячна)

F0820207     Додаток 2-1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини

F0820407     Додаток 4-1. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

F0821007     Додаток 10-1. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

F0821107     Додаток 11-1. Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

4.   На виконання Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами, внесеними Законом України № 2800-IX «Про географічні зазначення спиртних напоїв» у редакції від 23 листопада 2023 р., додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1303305      Заява щодо ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

J1303104      Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

F1303305     Заява щодо ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

F1303104     Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

Форми доступні у модулі програми Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

Зміни у довідниках

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2023 року № 704 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

2.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Призначення платежу (F108).

3.   У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:

- Показники форми 2K1X;

- Показники форми 2K2X;

- Показники форми 2K3X;

- Показники форми 2K4X;

- Належність до клієнтів респондента (постачальника статистичної звітності).

4.   Оновлено довідник назв автомобілів (довідник підключений до форми S2702117 «50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»).

5.   У розділі Довідники - Загальні довідники - Статистика додано новий довідник Номенклатура продукції промисловості (НПП) 2023.