Версія: 11.2131.251 (18.01.2024)

Оновлено текст Згоди на обробку персональних даних

Оновлено текст Згоди на обробку персональних даних. З новою Згодою на обробку персональних даних можна ознайомитись за посиланням.

Зняття обмеження з обрання довільної дати початку дії сертифікату при пролонгації

В розділі електронний підпис - заявки на сертифікат, знято обмеження з обрання довільної дати початку дії сертифікату при його оновленні без надання пакету документів (за відсутності змін у даних).

Винесення АН окремим налаштуванням в роздільному прийомі пошти

У розділі "Документообіг" картки організації додано можливість налаштування прийому АН та ПН у різних програмах. 

Укроборонпром

Зміни:

Змінено формат даних у рядках 2610, 2615, 2650 графи 3 та графи 4 розділу IV, рядки можуть містити число з 2-ма знаками після коми. У зв’язку зі зміною формату даних оновлено програму перенесення даних із форми S0100214 для рядків 2610, 2615, 2650 та програму експорту у Excel:

UOP20211      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP00253   Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

Антимонопольний комітет

Зміни:

Відкориговано відображення дати подання звіту:

AMFINB12     Форма №1-дс Баланс

AMFINR12    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

AM7KDZ48    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

AM7KDS48  Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Автомобільні Дороги

Зміни:

Змінено формат даних у рядках 2610, 2615, 2650 графи 3 та графи 4 розділу IV, рядки можуть містити число з 2-ма знаками після коми. У зв’язку зі зміною формату даних оновлено програму перенесення даних із форми S0100214 для рядків 2610, 2615, 2650 та програму експорту у Excel:

UADRNS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADRMS01  Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   На виконання наказу Міністерства економіки України від 10.10.2023 р. № 15161 «Про затвердження Змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 21 квітня 2022 року № 938-22» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 16395 від 01.11.2023 р.) змінено загальну назву граф 7 - 10 таблиці Основні фінансові показники на Показники діяльності на стратегічну перспективу:

MOU00110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

2.   Змінено формат даних у рядках 2610, 2615, 2650 графи 3 та графи 4 розділу IV, рядки можуть містити число з 2-ма знаками після коми. У зв’язку зі зміною формату даних оновлено програму перенесення даних із форми S0100214 для рядків 2610, 2615, 2650 та програму експорту у Excel:

MOU20211  Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Міністерство культури та інформаційної політики України

Зміни:

Змінено формат даних у рядках 2610, 2615, 2650 графи 3 та графи 4 розділу IV, рядки можуть містити число з 2-ма знаками після коми. У зв’язку зі зміною формату даних оновлено програму перенесення даних із форми S0100214 для рядків 2610, 2615, 2650 та програму експорту у Excel:

MK100212  Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Міністерство енергетики України

Зміни:

Змінено формат даних у рядках 2610, 2615, 2650 графи 3 та графи 4 розділу IV, рядки можуть містити число з 2-ма знаками після коми. У зв’язку зі зміною формату даних оновлено програму перенесення даних із форми S0100214 для рядків 2610, 2615, 2650 та програму експорту у Excel:

EV100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

EV100253    Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

Звітність державних підприємств

Зміни:

Змінено формат даних у рядках 2610, 2615, 2650 графи 3 та графи 4 розділу IV, рядки можуть містити число з 2-ма знаками після коми. У зв’язку зі зміною формату даних оновлено програму перенесення даних із форми S0100214 для рядків 2610, 2615, 2650 та програму експорту у Excel:

SS100214       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100253    Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Єдине вікно

Зміни:

Відкориговано контролі:

S0100214   Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - щомісячно:

S0301015     1-ПВ (місячна). Звіт із праці

S1605115     51-авто (місячна). Звіт про перевезення вантажів автомобільним транспортом

S0701117     1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт

S0423123     № 1-П (ф) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами для фіз. осіб

S0423122     № 1-П (ю) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

період подання - щоквартально:

S0435006     № 1-ціни (послуги) (квартальна). Звіт про ціни виробників послуг

S0800113     № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна). Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг

S0301120     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S2700917     11-заг (квартальна). Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

S1616012     31-авто (квартальна). Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів

S1000218     2-інвестиції (квартальна). Звіт про капітальні інвестиції

період подання - Рік, вперше звіти подаються за період Рік 2023:

S1101213     № 1-відходи (річна). Звіт про відходи

S1300112     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

S0401005     2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S0400122     1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

Зміни:

1.   Відкориговано контролі:

S0305102   Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік). Анкета обстеження економічної діяльності підприємства

S0305202   Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік). Анкета обстеження стану економічної активності підприємства

2.   Оновлено граничні терміни подання на 2024 рік та контролі:

S0700615   1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

S0700555   1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

S1001314   13-зез (квартальна). Звіт підприємства про інвестиції за кордон

S1001016   10-зез (квартальна). Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

S0500912   9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг

S0501411   № 14-ЗЕЗ (квартальна). Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

S2701116   13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1.   Відповідно до інформації НБУ, оприлюдненої від 05.12.2023 р., змінено періодичність та строк подання для звітів:

4JX00001      Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

4IX00001      Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг

2.   Оновлено контролі, починаючи зі звітної дати 01.01.2024 р.:

FM2LX002   Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання наказів Міністерства фінансів України:

- № 302 від 7 червня 2023 року (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 353 від 28.06.2023 р.);

- № 572 від 24 жовтня 2023 року;

- № 699 від 13 грудня 2023 року

додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100125      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110325      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110625      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111325      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111425      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111525      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111625      Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111725      Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядки 29-32, 34-36, 38-40, 42)

J0111825      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112025      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112825      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114425      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114825      Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114925      Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0115025      Додаток ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0115925      Додаток ОВ до рядка 26 ОВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

реалізовано можливість консолідації форм пакета J0100125 «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств»;

початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - Рік:

J0100525      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для виробників сільськогосподарської продукції)

J0150325      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0150625      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151325      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151425      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151525      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151625      Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151725      Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядки 29-32, 34-36, 38-40, 42)

J0151825      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152025      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152825      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154425      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154825      Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154925      Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100925      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0190325      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0190625      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191325      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191425      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191525      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191625      Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191725      Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядки 29-32, 34-36, 38-40, 42)

J0191825      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192025      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192825      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194425      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194825      Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194925      Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

F0100725     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0171525     Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171725     Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (рядки 29-32, 34-36, 38-40, 42)

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.08.2023 р. № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» додано нові версії бланків, звіти за новими версіями бланків подаються, починаючи з 01.01.2024 року, період подання - Рік, щомісячно:

F0100214       Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0121214     Додаток Ф 1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0121414     Додаток Ф 2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0121614     Додаток Ф 3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку з використанням права на податкову знижку

F0121814     Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії

F0121914     Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0122214     Додаток Ф 4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору, оподатковуваних доходів від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року об'єкта(ів) нерухомого майна та/або неподільного об'єкта незавершеного будівництва/майбутнього об'єкта нерухомості, подільного об'єкта незавершеного будівництва та від відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва/майбутнього об'єкта нерухомості, щодо якого сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця та/або від продажу (обміну) об'єктів рухомого майна

F0122314     Додаток МПЗ. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами-підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь

подання - у разі потреби:

F0100414     Податкова Декларація про майновий стан і доходи (Довідкова)

F0141914     Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0142014     Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F0142114     Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 07 вересня 2023 року №488 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» додано нові версії бланків, вперше звітувати за новими формами Декларацій платники екологічного податку мають з 01.01.2024 р. за результатами ІV кварталу 2023 року:

J0302006      Податкова декларація екологічного податку

J0320106      Додаток 1. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

J0320206      Додаток 2. Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

J0320306      Додаток 3. Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

J0320406      Додаток 4. Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

J0320506      Додаток 5. Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

J0320606      Додаток 6. Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

F0302006     Податкова декларація екологічного податку

F0320106     Додаток 1. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

F0320206     Додаток 2. Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

F0320306     Додаток 3. Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

F0320406     Додаток 4. Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

F0320506     Додаток 5. Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

F0320606     Додаток 6. Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

4.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 06.10.2023 р. № 527 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з транспортного податку» додано нову форму, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - Рік:

J0303604      Податкова декларація з транспортного податку

Зміни:

1.   Оновлено електронні формати xsd, значення у рядках 07 та 08 можуть містити дробове число з 2-ма знаками після коми:

J0108209      Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину

J0118209      Додаток ВП до рядків 17-20, 22-22.1 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

J0108409      Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину

J0118409      Додаток ВП до рядків 14-16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

2.   Додано можливість заповнення рядка 12:

J0108209    Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину

Зміни у довідниках

1.   Оновлено Довідник податкових пільг станом на 27.12.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

-     Довідник № 121/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

-     Довідник № 121/2 інших податкових пільг.

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2023 р. № 712 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2023 р. № 712 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Коди функціональної класифікації видатків (КФК).

4.   У розділі Довідники - Загальні довідники - Статистика оновлено довідник Перелік операцій з видалення відходів.

5.   У розділі Довідники - Загальні довідники - Статистика додано новий довідник Перелік операцій з відновлення відходів.