Версія: 11.2135.254 (11.03.2024)

Додано новий розділ Реєстр обладнання (тютюнові вироби)

На виконання Закону України від 29 червня 2023 року № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» додано новий модуль Реєстр обладнання (тютюнові вироби), призначений для створення, редагування, збереження та відправки до контролюючого органу Заяв про внесення даних, Заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру обладнання та Заяв щодо виключення даних із Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

Перейти до розділу можна з блоку "Облік акцизного податку", натиснувши "Реєстр обладнання (тютюнові вироби)".

 

НААН

Зміни

1.   Реалізовано перенесення даних із графи 4 форми UANB0013 періоду рік 2023 у графу 3 для періодів Квартал, Півріччя, 9 Місяців 2024 року:

UANB0012      Форма №1-дс Баланс

2.   У формі:

UANR0012      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

- реалізовано контролі та перенесення даних графи 3 за аналогічний період попереднього року у графу 4 поточного року;

- реалізовано контролі з формою U4_2KD48 для періодів, починаючи з Кварталу 2024 року.

КМДА

Зміни:

Встановлено дату закриття 31.12.2024 р. для форм пакетів:

KMDABR03    Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMDABK03    Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KMDAGP01    Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування - госпрозрахунок

Автомобільні Дороги

Зміни

Оновлено зовнішній вигляд таблиці Векселі:

UADVMS02     Внутрішньогрупові розрахунки

Міністерство культури та інформаційної політики України

Зміни

Реалізовано контролі з формою K_42KD48:

MK884004      Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

Звітність державних підприємств

Зміни

У формі:

S3000310       Звіт про виконання фінансового плану

- реалізовано нові контролі по рядку Усього розділу VІ. Джерела капітальних інвестицій з рядком Усього форми S3067110 «Фінансовий план» на звітний рік;

- скасовано контроль на від’ємне значення по рядках 4000 - 4060 графи 6;

- скасовано контроль на від’ємне значення у розділі VІ по рядках граф 3 - 5 у періодах ІІ - IV Квартали.

Єдине вікно

Зміни

Відкориговано контролі:

S0105008    Ф5. Примітки до річної звітності

S0106006    Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0103354    Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

Державна служба статистики

Зміни

Відкориговано контролі:

S1101213    № 1-відходи (річна). Звіт про відходи

S1300112    1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

Державна податкова служба

Нові форми

1.   На виконання Закону України від 29 червня 2023 року № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1319301      Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

J1319401      Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

J1319501      Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

J1419301      Витяг з розпорядження про внесення відомостей про обладнання

J1419401      Витяг з розпорядження про внесення змін

J1419501      Витяг з розпорядження про виключення обладнання

J1419601      Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення)

J1419801      Повідомлення про недоліки

F1319301      Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

F1319401      Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

F1319501      Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів

F1419301      Витяг з розпорядження про внесення відомостей про обладнання

F1419401      Витяг з розпорядження про внесення змін

F1419501      Витяг з розпорядження про виключення обладнання

F1419601      Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення)

F1419801      Повідомлення про недоліки

Витяги надходять від ДПС у відповідь на надіслані Заяви. Форми доступні у новому модулі програми Облік акцизного податку - Реєстр обладнання (тютюнові вироби).

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 р.) додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

DPI20104      Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень F)

DPI20204      Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах (Файл-відповідь Р)

DPI20404      Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень R)

DPI20504      Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь D)

DPI21104      Електронне інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків (Інформаційний файл U)

DPI20702      Електронне повідомлення про відкриття/закриття електронних гаманців (Файл повідомлень Н)

DPI21702      Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців платників податків (Файлі-відповіді М)

Зміни

1.   У формах:

J0138105      Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок

F0138105      Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок

- реалізовано можливість автоматичної індексації нормативної грошової оцінки (НГО) земель і земельних ділянок, у заповненому належним чином Додатку 1 введіть відповідний коефіцієнт індексації у заголовку колонки Норм. грош. оцінка, після чого у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії виконайте додаткову програму обробки Індексація НГО;

- реалізовано можливість множинного вибору значень з довідника Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки у графі 2.

2.   Оновлено електронний формат .xsd:

J1302002      Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

F1302002      Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

3.   Реалізовано можливість перенесення даних із форми F0602007 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенес. даних з F0602007 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

F0602008      Податкова декларація з плати за землю

4.   Реалізовано можливість перенесення даних із форм FING0013, FINP0013, FINV0013 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з … на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

J0903403      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903602      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

J0903502      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Зміни у довідниках

1.   Для коректного заповнення форм Реєстру обладнання (тютюнові вироби) додано нові довідники:

- Підстава реєстрації обладнання - довідник підключений до форм «Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J1319301, F1319301);

- Призначення обладнання - довідник підключений до форм «Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J1319301, F1319301), «Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J1319401, F1319401);

- Підстави для виключення - довідник підключений до форм «Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J1319501, F1319501).

Довідники недоступні для редагування.

2.   На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1749 від 23.12.2015 р. «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 783 від 24.04.2020 р.) додано новий довідник Національний класифікатор ДК 021:2015. Довідник недоступний для редагування.