Версія: 11.2136.255 (25.03.2024)

Внесено зміни в термінології ролей організації

Внесено зміни в термінології ролей організації. Термін «Власник» замінено на «Адміністратор», термін «Менеджер» - на «Користувач».

Укроборонпром

Нові форми

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нову версію бланків, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, 9 Місяців, Рік:

UOP10113      Ф1. Баланс

UOP00155      Ф1-к. Консолідований баланс

Зміни

1.   Внесено змини в заповнення графи 29 Таблиць 1 та 2:

UOP08004      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Реалізовано можливість перенесення даних із форм S0100215, S0100311, S0104010, S0105009 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з … на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

UOP20211      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

UOP40406      Ф4. Звіт про власний капітал

UOP50006      Ф5. Примітки до річної звітності

3.   Реалізовано заповнення та контролі з формами UOP10113 та UOP00155, починаючи з І Кварталу 2024 р.:

UOP05005      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP05203      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

UOP07002      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP90302      Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

UOP90502      Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

UOP90601      Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами

UOP90702      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

UOP00110      Фінансовий план

UOP00310      Звіт про виконання фінансового плану

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

UOP40406      Ф4. Звіт про власний капітал

UOP50006      Ф5. Примітки до річної звітності

UOP40002      Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

UOP90801      Інформація за сегментами

UOP50015      Рух основних засобів

4.   Реалізовано заповнення даними з форми S0110014 на програмі створенні та за допомогою додаткової програми обробки Дані з Ф.1-м, 2-м. Фін. звітність малого підприємства Єдиного вікна, починаючи з І Кварталу 2024 року:

UOP11110      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

УкрАвтоДор

Зміни

Реалізовано контроль значень рядків 1010 - 1012 граф 2 та 6 зі значеннями відповідних граф форм S0111007, S0110014, S0100115:

AV100113          Додаток 1 до Ф1. Баланс

Антимонопольний комітет

Зміни

Додано відображення дати виконання консолідації у консолідованих звітах:

AM_44D48     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

AM2KD48       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

AM41KD48     Ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

AM42KD49     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

AM43KD48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

AM7KDS49     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

AM7KDZ49     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

AMKD1029     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

AMKD1229     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

AMKD1329     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

AMKD1629     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

AMKD1729     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

AMKD2029     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

Автомобільні Дороги

Нові форми

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2023 р. № 659 «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UADBNS02      Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS02      Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADRMS02     Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

UADGMS02     Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKMS02     Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

Зміни

1.   Додано нову умову у контролях з фінансовими формами звітності Автомобільних доріг:

AVZVFP01       Звіт про виконання фінансового плану

- якщо заповнено поле Стандарти звітності П(с)БОУ, виконується перевірка з формами UADВNS02, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01;

- якщо заповнено поле Стандарти звітності МСФЗ, виконується перевірка з формами UADВMS02, UADRMS02, UADGMS02, UADKMS02.

2.   Реалізовано заповнення даними з форм S0100215, S0100311, S0104010 та UADRMS02, UADGMS02, UADKMS02 на програмі створення та за допомогою додаткових програм обробки, починаючи з І Кварталу 2024 року:

UADRNS01      Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADGNS01      Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADKNS01      Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

3.   Додано нові контролі з UADBNS02 у формах:

UADVMS02      Внутрішньогрупові розрахунки

UAD11001      Розшифровка ряд. 1000 Ф.1 Нематеріальні активи

UAD11101      Розшифровка ряд. 1010 Ф.1 Основні засоби

UAD11901      Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 «Баланс»

UAD10101      Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10201      Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

UAD10301      Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

UAD10401      Розшифровка ряд. 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти

UAD11401      Розшифровка ряд. 1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів

UAD11501      Розшифровка ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи

UAD10501      Розшифровка ряд. 1410 Ф.1 Додатковий капітал

UAD11601      Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов'язання

UAD11701      Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків

UAD10801      Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901      Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

UAD12001      Розшифровка ряд. 1690 Ф.1 Інші поточні зобов'язання

UAD10601      Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення

UAD11301      Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви

UAD11201      Розшифровка Ф.1 Фінансові інвестиції

UADDPD01     Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

Міністерство соціальної політики

Зміни

Внесено зміни у контролі форми:

PKDDOD22   Додаток 22. Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі

Міністерство оборони України

Нові форми

1.   На виконання наказу Міністерства оборони України № 780 від 27.12.2023 р. «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства оборони України із службою державного замовника - державним підприємством Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони” щодо здійснення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану» додано нові форми, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - Рік:

MOD10301     Додаток 1 Тилове забезпечення

MOD11901     Додаток 1 Закупівля пально-мастильних матеріалів

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нову версію бланка, початок дії - 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, 9 Місяців, Рік:

MOU10113     Ф1. Баланс

Зміни

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із форм S0100215, S0100311, S0104010, S0105009 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з … на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

MOU20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MOU30308     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MOU40406     Ф4. Звіт про власний капітал

MOU50006     Ф5. Примітки до річної звітності

2.   Реалізовано заповнення та контролі з формою MOU10113, починаючи з І Кварталу 2024 р.:

MOU05004     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU07003     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU40406     Ф4. Звіт про власний капітал

MOU40001     Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

MOU00110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU00310     Звіт про виконання фінансового плану

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

MOU90702     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

3.   Внесено зміни в заповнення графи 29 Таблиць 1 та 2:

MOU08003     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Звітність державних підприємств

Зміни

1.   Налаштовано заповнення граф 2 та 3 рядків 1.1 та 1.2 для нових підприємств:

S3000310       Звіт про виконання фінансового плану

2.   Встановлено термін подачі для IV Кварталу 2024 року - 28.02.2025 р. для пакета звітів:

PROZVI01       Ярлик до пакету звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

3.   До контролю для Органів управління на значення ЄДРПОУ додано умову - поле Код філії у Картці підприємства повинно бути порожнім:

S3000310      Показники виконання фінансового плану

SD300101      Додаток 1

SS105008      Ф5. Примітки до річної звітності

SS104009      Ф4. Звіт про власний капітал

SS100310      Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS100214      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100114      Ф1. Баланс

SS100453      Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SI300107      Інвестиційний план ДП (річний)

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів, що належать до сфери управління

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SS110013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS301119      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

SS301120      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Нові форми

Додано новий пакет форм:

I0001004       Ярлик - Загальна таксономія 210_310 - 2022 рік

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

Оновлено контролі:

FR000001    Дані фінансової звітності

FM2HX001   Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

Державна служба статистики

Зміни

Відкориговано контролі:

S1101213    № 1-відходи (річна). Звіт про відходи

S1300112    1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

Державна казначейська служба

Зміни

1.   У формі:

FZKZAG25       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

- для форми, створеної у періодах І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців 2024 року, реалізовано перенесення даних у графи 3, 5, 7 з граф 4, 6, 8 форми FZKZAG26 за рік 2023;

- реалізовано перенесення даних у графу 10, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_42KD48 та F_42KM48 за відповідний період 2024 року;

- реалізовано перенесення даних у графи 11, 12, 13, 14, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_7KDS48 та F_7KMS48 за відповідний період 2024 року.

2.   У формі:

FZKSPZ25        Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

- для форми, створеної у періодах І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців 2024 року, реалізовано перенесення даних у графи 3, 5, 7 з граф 4, 6, 8 форми FZKSPZ26 за рік 2023;

- реалізовано перенесення даних у графи 10, 11, 12, 13, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_7KDZ48 та F_7KMZ48 за відповідний період 2024 року.

Державна податкова служба

Нові форми

Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1318602       Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання

J1418602       Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання

F1318602       Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання

F1418602       Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання

Форми доступні у модулі програми Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн). Витяги надходять від ДПС та відображаються у Реєстрі ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

Зміни

1.   Відкориговано контролі у формах:

J1201215       Додаток 2 до податкової накладної

F1201215       Додаток 2 до податкової накладної

2.   Збільшено до 20 максимальну кількість символів для введення у полі Код нерезидента в країні резиденції в формах:

J0114425      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154425      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194425      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111525      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151525      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191525      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171525      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Зміни у довідниках

1.   Додано новий довідник Коди підстав користування місцем зберігання.

Оновлено довідник Види продукції.

Довідники використовуються при заповненні форм «Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання» (J1318602, F1318602).

2.   У таблиці довідника Перелік РРО додано поле Дата виготовлення для зручного відстеження терміну використання РРО та контролю своєчасної його заміни.

3.   Оновлено довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП.