Версія: 11.234.180 (02.04.2021)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» у розділі Звітність додано Об’єднану звітність ПДФО та ЄСВ.

Реалізовано можливість:

1)   створення звітів:

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (J0500106, F0500106);

- Додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (J0510106, F0510106);

- Додаток 2. (ДЗ) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку. (J0510206);

- Додаток 3. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу (J0510306);

- Додаток 4. (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (J0510406, F0510406);

- Додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби (J0510506, F0510506);

- Додаток 6. Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (J0510606, F0510606).

Перший раз звітність подається за І Квартал 2021 року, період подання - щоквартально.

3)   можливість автоматичного заповнення Розрахунку (J0500106, F0500106) даними Додатка 1 (J0510106, F0510106) та Додатка 2 (J0510206) при встановленні Автоматичного розрахунку (за замовчуванням опцію увімкнено).

4)   можливість імпорту звітів у форматі xml.

Експорт та імпорт даних

Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів за періоди І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців 2021 року:

F2KD45           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD45      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD45      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD45      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD45      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S45      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z45      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S45      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z45      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS45         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ45         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ45        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS45        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM45           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM45      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM45      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM45      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FINB0010       Форма №1-дс Баланс

FINR0010       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FKD20026      Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Картка підприємства

Картка підприємства - Адреси

Реалізовано можливість зберігати номер мобільного телефону у Картці підприємства. Для встановлення ознаки мобільного номера необхідно встановити позначку у колонці Моб. тел вікна Адреса. Вказаний мобільний номер автоматично переноситься у відповідні поля форм звітності.

Картка підприємства - Додатково

На виконання наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 290 від 26.11.2020 р. «Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (зі змінами, внесеними наказом від 12.01.2021 р. № 3) реалізовано можливість використання як довідника КОАТУУ, так і нового довідника КАТОТТГ.

Для вибору довідника, значення якого слід використовувати при створенні звітності, необхідно встановити відповідну відмітку: Ознака за КОАТУУ або Ознака за КАТОТТГ.

За замовчуванням використовується довідник КОАТУУ.

Формування звітності з ПДВ

1.   У Реєстрі формування звітності з ПДВ додано колонки на вкладках Видані та Отримані для відображення значень нових полів ПН/РК:

- 14%, база оподаткування;

- 14%, сума ПДВ.

2.   Оновлено експорт даних при виконанні команди Сформувати декларацію із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у форми:

J0200123       Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200523       Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

J0299323       Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

J0215823       Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

F0200123       Податкова декларація з податку на додану вартість

F0200423       Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0299323       Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

F0215823       Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

Міністерство оборони України

Зміни:

Реалізовано нові інформативні контролі у формі:

MOU00109  Фінансовий план

Міністерство енергетики України

Нова форма:

Додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV005904       Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї

Держспецзв'язку

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

DSZIB101       Форма №1-дс Баланс

DSZIR101       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

DSZID101       Додаток 1 Розшифровка рядків балансу (форма № 1-дс)

DSZID201       Додаток 2 Інформація про зміну фінансового результату (рядок 1420 Балансу (форма № 1-дс)

DSZID301       Додаток 3 Довідка до Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс)

DSZID601       Інформація про надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   На виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартали, Рік; термін подання - протягом 45 днів з останнього дня звітного кварталу:

SS220101       3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

2.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік, перший раз звіти за новою версією бланків подаються за період І Квартал 2021 року:

SM100205      Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100306      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100805      Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

1.   Додано нові контролі по графам 2 та 3 на кількість рядків, заповнених значенням «П» в графі 10 форми SM100205, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SD300101      Додаток 1

2.   Додано контролі на заповнення граф 2, 3, 6, 12 із форми SM100205:

SD300303      Додаток 3

3.   Реалізовано заповнення граф 4 та 6 відповідними даними форми SM100205, починаючи з І Кварталу 2021 року:

SD300401      Додаток 4

4.   Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:

S3000309       Показники виконання фінансового плану

S3000109       Фінансовий план

SD300101      Додаток 1

SS110012       1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100113       Ф1. Баланс

SS100213       Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100309       Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104008       Ф4. Звіт про власний капітал

SS105007       Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505      Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603      Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703      Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 131 від 01.03.2021 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.03.2021 р.; період подання - щомісячно:

J0200123      Податкова декларація з податку на додану вартість

J0200523      Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

J0215223      Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

J0200623      Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

J0299823      Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

J0299323      Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

J0215723      Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

J0215823      Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

J0215323      Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)

J0215523      Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

J0217023      Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

J0215623      Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування1

J0215923      Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

F0200123     Податкова декларація з податку на додану вартість

F0200423     Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)

F0215223     Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

F0200523     Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)

F0299823     Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

F0299323     Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)

F0215723     Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)

F0215823     Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)

F0215323     Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)

F0215523     Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

F0217023     Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0215923     Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України

Додані налаштування консолідації звітів пакету J0200123 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

Для форм «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (J0217023, F0217023) реалізовано перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки із форм Декларацій J0200123, J0200121, J0200120, J0200119, F0200123, F0200121, F0200120, F0200119 та Уточнюючих розрахунків J0217023, J0217021, J0217020, J0217019, F0217023, F0217021, F0217020, F0217019.

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100119      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110319      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110619      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111319      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111419      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111519      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111619      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111719      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111819      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112019      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112819      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114419      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114519      Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114619      Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114719      Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0100719     Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0170319     Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0170619     Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171319     Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171419     Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171519     Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171619     Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171719     Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171819     Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172019     Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0172819     Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174419     Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174519     Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174619     Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0174719     Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100919      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0190319      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0190619      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191319      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191419      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191519      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191619      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191719      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191819      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192019       Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192819      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194419      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194519      Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194619      Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194719      Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

4.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 747 від 08.12.2020 р. «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» додано новий пакет бланків, початок дії - з 01.03.2021 р., подання - щомісяця, не пізніше 20 числа наступного звітного періоду:

J0209508      Декларація акцизного податку

J0295008      Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

J0298408      Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

J0298508      Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

J0298608      Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

J0295108      Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

J0295208      Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

J0295308      Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)

J0295408      Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою

J0295508      Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

J0295608      Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

J0295708      Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

J0295808      Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

J0296008      Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

J0295908      Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

J0298108      Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

J0298208      Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

J0298308      Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

F0209508     Декларація акцизного податку

F0295008     Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0298408     Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0298508     Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

F0298608     Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

F0295108     Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)

F0295208     Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295308     Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)

F0295408     Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою

F0295508     Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

F0295608     Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

F0295708     Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії

F0295808     Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

F0296008     Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування

F0295908     Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

F0298108     Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

F0298208     Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

F0298308     Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

5.   Додано нові форми, початок дії - з 01.04.2021 р.; подання - за потреби:

J0215401       Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

F0215401       Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість

Форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.

6.   Додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):

F0103307       Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

F0133107       Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

7.   Додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):

F0103405       Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (подається за річний податковий (звітний) період ***);

F0134105       Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

8.   Додано нові форми:

J1490503       Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

F1490503       Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Інформаційна довідка.

9.   Додано нові форми:

J1500102       Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

F1500102       Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.

Зміни:

1.   Відкориговано контролі у формах:

J1203202      Акцизна накладна форми «П»

J1203402      Акцизна накладна форми «C»

F1203202       Акцизна накладна форми «П»

F1203402     Акцизна накладна форми «C»

2.   Оновлено електронний формат xsd:

J1203202       Акцизна накладна форми «П»

J1203402       Акцизна накладна форми «C»

J1203302       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

J1203502       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

F1203202       Акцизна накладна форми «П»

F1203402       Акцизна накладна форми «C»

F1203302       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»

F1203502       Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»

3.   Доопрацьовано відображення Рішень на боці отримувача ПН/РК:

J1412404      РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

J1412405      РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412404     РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

F1412405     РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН

4.   Реалізовано можливість перенесення даних із попередньої версії бланка J0138103 за допомогою додаткової програми обробки:

J0138104      Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи