Версія: 11.242.185 (15.06.2021)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Реалізовано можливість групової заміни значень полів для Додатків 1 - 6. Для групової заміни у вікні відкритого Додатка натисніть кнопку головного меню Інше - Групова заміна полів. У вікні, що відкриється, заповніть необхідні дані.

Заміна значення поля Ознака (0,1) виконується лише для Додатків з типом Звітний новий або Уточнюючий.

Колонка Підписант

В Реєстрі первинних документів реалізовано заповнення колонки Підписант після допідписання за посиланням вхідних/вихідних документів.

Реєстр акцизних документів

Додано колонку Умови оподаткування у відповідному реєстрі для заявок «Заявка на поповнення (коригування) залишку пального» (J0210903, F0210903) та «Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» (J0209902, F0209902).

Звітність державних підприємств

Зміни:

  1. Реалізовано можливість консолідації форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

SDOC1101    Супровідні документи

  1. Обов’язкові контролі для рядків 3130, 3151 – 3156/2 граф 3 – 10 (крім рядка 3154) змінено на інформативні:

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

  1. Обов’язковий контроль для рядка 2060 граф 3 та 4 змінено на інформативний:

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

  1. Заблоковані для ручного введення поля Вид діяльності та Найменування видів діяльності за КВЕД, заповнення можливе лише шляхом вибору значення із підключеного довідника:  

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

  1. У формі:

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

  • скасовано автоматичний розрахунок для рядка 4 розділу «VІ. Джерела капітальних інвестицій» у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього),
  • додано можливість введення даних вручну для рядка 4 у графах у тому числі за кварталами (крім розділу Усього),
  • реалізовано контроль значень граф рядка 4.

6.   Реалізовано експорт у форматі Excel всіх Додатків пакету:

PROZV102    Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани

Експорт всіх Додатків виконується за допомогою додаткової програми обробки Експорт в Excel для форми S3000110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)».

ДФС (бюджет)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.05.2021 р., період подання – І Півріччя, 9 Місяців:

FNUFKD03    Управлінська форма 3

FNFFNR10     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

FNDZFR10      Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB10      Форма №1-дс Баланс

Інша звітність

Нова форма:

Згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 16.12.2020 р. № 25-1 «Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» додано нову версію бланка, початок дії – з 01.01.2021 р., подання – у разі потреби:

PD011106     Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5) (з двома дес. знаками)

Нова форма:

Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 13 серпня 2020 року № 499 додано нову форму, початок дії – з 13.08.2020 р., період подання – Рік:

ZPKD0001      ЗВІТ ПРО ПЛАТЕЖІ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ підприємств, що здійснюють заготівлю деревини

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Налаштовано експорт значень граф 7 та 8 у форматі xml:

OS100001   Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

J1315301      Згода/припинення згоди на передачу банківській установі інформації про грошові зобов'язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС

F1315301     Згода/припинення згоди на передачу банківській установі інформації про грошові зобов'язання платника податків та його заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС