Версія: 11.243.186 (06.07.2021)

Каса. Акцизні марки

В чек додано можливість додавати додаткові дані: опис товару або послуги, коментар до позиції в чеку, а також для підакцизних товарів доаступний для заповнення список штрихових кодів марок акцизного податку. Реалізовано заповнення штрихкодів марок за допомогою сканера. В друкованій формі чека виводиться серія та номер акцизної марки та коментар до товару або послуги за наявності.

Каса. Контрольне число

В розрахунковий документ та фіскальний звітний чек додано виведення ґешу (створеного із застосуванням ґеш-функції) попереднього розрахункового документа або фіскального звітного чека, та збереження в електронній формі під час роботи ПРРО на період відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу. В друкованій формі офлайн чеку виводиться Контрольне число із зниченням ґешу попереднього чека.

Господарські одиниці

Реалізовано функції експорту та імпорту для довідника "Господарські одиниці/Акцизні склади"

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Для Групової заміни в Додатку 1 J/F0510106 Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ додано пункт Код типу нарахувань для можливості автоматичного заповнення графи 9 "Тип нарахування".

КМДА

Нові форми:

Додано новий пакет форм, початок дії - 01.01.2021 р.; період подання - ІІ Квартал:

KMDABK03     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMZV7Z39      Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZV7S39      Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ71Z41      Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71S41      Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ7MZ39     Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ7MS39     Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM2KD039     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KD39     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KD39     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43KD39     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43D141     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM44KD39     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM7KDZ39     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KDS39     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7D1Z41     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1S41     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM2KM039     Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KM39     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KM39     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43KM39     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M141     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM7KMZ39     Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KMS39     Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1Z41     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S41     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMPFOZ04     Інформація про наявність і рух основних засобів

KMFINB04      Форма №1-дс Баланс

KMFINR04      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMD17022     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

KMD20022     Додаток 20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

KM301116      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Укроборонпром

Нові форми:

1.   Додано нову форму, початок дії - 01.01.2021 р.; період подання - Рік:

UOPZK022      Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника

2.   Додано нову форму, початок дії - 01.01.2020 р.; період подання - Рік:

UOPZK021      Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника

3.   Додано нову форму, початок дії - 01.01.2021 р.; період подання - Рік:

UOP00110      Фінансовий план

За допомогою команди додаткової програми обробки на вкладці Інше - Додаткові дії у вікні відкритого документа реалізовано можливість:

- перенесення даних із форм UOP00309 та UOP00109 за допомогою команди Перенести дані зі звітів за попередній рік;

- експорту у форматі Excel за допомогою команди Експорт в Excel.

Міністерство культури та інформаційної політики України

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 310 від 01.06.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» додано нову форму, початок дії - 01.06.2021 р.; період подання - щомісячно, Рік:

KDODVL09     Довідка про операції в іноземній валюті

Міністерство енергетики України

Нові форми:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 858 від 23 вересня 2020 р. «Деякі питання забезпечення прозорості у видобувних галузях» додано нові форми, початок дії - 23.09.2020 р.; період подання - Рік:

1.   Додано пакет звітів:

ZPK10001      ЗВІТ про платежі на користь держави. Розд. I Загальні дані

ZPK10101      Розд. І п.5 Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року

ZPK10201      Розд. І п.6 Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

ZPK10301      Розд. І п.7 Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з якою здійснювались платежі

ZPK10401      Розд. І п.8 Участь у соціальних проектах та програмах

ZPK10501      Розд. І п.9 Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги

ZPK10601      Розд. І п.10 Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ZPK10701      Розд. ІІ Перелік окремих видів проектної діяльності

ZPK10801      Розд. ІІІ Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності

ZPK10901      Розд. ІV п.1 Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об'єктами на території України

ZPK11001      Розд. ІV п.2 Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку

ZPK11101      Розд. ІV п.3 Витрати на транспортування вуглеводнів

ZPK11201      Розд. ІV п.4 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем

ZPK11301      Розд. ІV п.5 Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів

ZPK11401      Розд. ІV п.6 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної системи

ZPK11501      Розд. ІV п.7 Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) вуглеводнів

ZPK11601      Розд. V п.1 Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу

ZPK11701      Розд. V п.2 Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку

ZPK11801      Розд. VI. Окремі додатки до звіту платежі на користь держави

2.   Додано пакет звітів:

ZPK20001      КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ про платежі на користь держави. Розд. I Загальні дані

ZPK20101      Розд. І п.5 Перелік суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, контроль над якими здійснює материнське підприємство у видобувних галузях

ZPK20201      Розд. І п.6  Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

ZPK20301      Розд. І п.7 Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з яким здійснювались платежі

ZPK20401      Розд. І п.8 Участь у соціальних проектах та програмах

ZPK20501      Розд. І п.9 Обсяги державної допомоги, отриманої від органів влади, органів місцевого самоврядування, інших надавачів державної допомоги

ZPK20601      Розд. І п.10 Перелік актів звірки платежів за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ZPK20701      Розд. II Перелік окремих видів проектної діяльності

ZPK20801      Розд. III Обсяги видобутку у звітному періоді за видом відповідної проектної діяльності

ZPK20901      Розд. IV п.1 Запаси та ресурси корисних копалин за всіма об’єктами на території України

ZPK21001      Розд. IV п.2 Загальні обсяги та виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку

ZPK21101      Розд. IV п.3 Витрати на транспортування вуглеводнів протягом звітного періоду

ZPK21201      Розд. IV п.4 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі операторам транспортних систем

ZPK21301      Розд. IV п.5 Виручка оператора транспортної системи на транспортування вуглеводнів

ZPK21401      Розд. IV п.6 Платежі за послуги зберігання (закачування, відбору) та інші платежі, отримані оператором транспортної системи

ZPK21501      Розд. IV п.7 Перелік тарифів оператора транспортної системи на транспортування, зберігання (закачування, відбір) вуглеводнів

ZPK21601      Розд. V п.1 Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу

ZPK21701      Розд. V п.2 Платежі із рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за землю та екологічного податку

ZPK21801      Розд.VI Окремі додатки до консолідованого звіту про платежі на користь держави

3.   Додано нову форму:

ZPK30001      ЗВІТ про отримані платежі

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   У формі:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

- додано поля щодо затвердження звіту;

- реалізовано контроль на відповідність значення рядка 6013 граф 3 - 6 рядку 3415 граф 3 - 6 форми S3030110.

2.   У формі:

SDOC1101    Супровідні документи

- додано інформаційний контроль на наявність пояснювальної записки та обов’язковий контроль на наявність супровідного листа у пакеті PROZVI02.

3.  У формі:

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

- реалізовано автоматичний розрахунок значень Питомої ваги граф 2 та 3 Таблиці 2;

- додано можливість введення значення з 1-м десятковим знаком у графах 6, 9, 12, 15 Таблиці 2.

4.   Скасовано обов’язкові контролі з фінансовими формами Єдиного вікна у формах:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Відкориговано автоматичне заповнення форм у зв’язку з впровадженням пакету PROZV102 у періоді 2021 рік:

MFD00001    Додаток 1 до Методики

MFD00002    Додаток 2 до Методики

MFD00005    Додаток 5 до Методики

Пенсійний фонд

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., подання - у разі потреби:

P0104001     Згода на обробку персональних даних

Форма доступна у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Інша звітність

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., подання - у разі потреби:

PD011107     Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5)

Форма доступна у розділі Звітність - Реєстр звітів.

ФСС України

Зміни:

Збільшено максимальну допустиму кількість символів у полі Номер для введення номера електронного листка непрацездатності:

C1100101       Заява-розрахунок

C1100201       Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Державна казначейська служба

Нова форма:

Додано нову версію бланка, початок дії - з 01.07.2021 р., період подання - щомісячно:

FPERV140   Акт приймання-передачі основних засобів

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR200001     Дані про доходи та витрати страховика

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

FM2LX001     Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

LR900001     Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

OS100001     Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

OS300001     Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нові бланки, початок дії - з 01.07.2021 р.; період подання - Рік:

J0100519      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (виробників сільськогосподарської продукції)

J0150319      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0150619      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151319      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151419      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151519      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151619      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151719      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151819      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152019      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152819      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154419      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154519      Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154619      Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154719      Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 4 від 12.01.2021 р. «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку» додано нові форми:

початок дії - з 01.07.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0108208      Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину

J0118208      Додаток ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

період подання - Рік:

J0108408      Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частину

J0118408      Додаток ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р. «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2021 р.; подання - у разі потреби:

J1314303      Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1314403      Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1318202      Звіт про використання марок акцизного податку

F1314303     Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314403     Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1318202     Звіт про використання марок акцизного податку