Версія: 11.246.187 (02.08.2021)

Управління ролями

Реалізовано налаштування доступу до картки підприємства для обраної ролі. В розділі Мої організації - Картка підприємства - Користувачі - Управління ролями - Редагування ролі"  додано чекбокс "Дозволити перегляд Картки підприємства".
Також додано налаштування доступу до своїх документів в модулі Реєстр первинних документів -  чекбокс "Перегляд і доступ виключно до документів, які створив користувач".

Посилання на документ

Для посилання на документ було реалізовано функцію Відправити контрагенту для вихідних документів, які були підписані за посиланням. Після відправки документа за посиланням автор документа отримає квитанції, документ буде в статусі «Відправлено контрагенту».
Для вхідних документів, після допідписання документа за посиланням додано функцію Затвердити документ.

Укравтодор

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

AVFP0010         Фінансовий план

Укроборонпром

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110      Фінансовий план

- скасовано автоматичний розрахунок і контролі для рядка 7050 граф 3 - 6;

- додано автоматичний розрахунок рядка 7050 графи 6, що дорівнює значенню рядка Усього графи 11 Таблиці 5;

- додано інформативний контроль значення рядка 6070 на відповідність значенню рядка 7050 граф 3 - 6;

- додано контролі по рядках 2000, 2005, 2009 графи 3 на відповідність значенням форми UOP40406 «Ф4. Звіт про власний капітал» за минулий рік.

2.   У формі:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

- додано обов’язковий контроль значення рядка 3405 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 3 форми UOP10111 «Ф1. Баланс»;

- додано обов’язковий контроль значення рядка 3415 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 4 форми UOP10111 «Ф1. Баланс».

Міністерство оборони України

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - Рік:

MOUFP001    Ярлик до пакета МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани

MOU00110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU01110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU45110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

MOU67110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Реалізовано перенесення даних із форм MOU00109 «Фінансовий план» та MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» за допомогою додаткової програми обробки - Перенести дані із звітів за попередній рік у вікні відкритого документа.

Реалізовано контролі з формами MOU10111 «Ф1. Баланс», MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» та MOU00109 «Фінансовий план».

Зміни:

Реалізовано контролі по графі 3 із відповідною графою форми MOU45110 для періодів від 2021 року включно:

MOU30107    Інвестиційний план ДП (річний)

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   На вкладці Наступні дії за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки у вікні відкритого документа реалізовано можливість перенесення даних для форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

- із форми UOP00110 «Фінансовий план»;

- із відповідних форм MOU00110, MOU01110, MOU02110, MOU30110, MOU45110, MOU67110.

2.   Змінено на середнє арифметичне налаштування параметрів консолідації для рядків 8020 - 8026 граф 3 - 6:

S3000110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Інша звітність

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 261 від 15.03.2021 р. «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» додано нові бланки, початок дії - з 01.07.2021 р.; період подання - у разі потреби:

PD800305     Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

PD800501     Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106      Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106      Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206      Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510306      Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510506      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510606      Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510606     Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106      Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106      Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206      Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510406      Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510506      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510406     Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 222 від 19.04.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» додано нові форми:

початок дії - з 01.06.2021 р.; подання - щомісячно:

FDODNV04    Довідка про операції в національній валюті

FDOVNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FRZSM002    Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - Рік:

FZPM0002     Зведення показників спеціального фонду

Зміни:

1.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 648 від 29.10.2020 р. «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів» оновлено зовнішній вигляд форми:

FZNNBR02    Заявка на видачу готівки (небюджетні рахунки клієнтів)

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 310 від 01.06.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

FRPSP003     Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FRPZP003     Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRPZK003     Розподіл показників зведених кошторисів

FRMER002    Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRZSS004     Реєстр змін зведення показників спеціального фонду

FROZVA04     Розподіл відкритих асигнувань

FZABIV03      Заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою Державною казначейською службою України

FZNR0005     Заявка на видачу готівки

FDNYNF03    Довідка про надходження у натуральній формі

FZDVIV03      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

FMER0004    Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету

FMERD002    Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

FRPZV002     Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів

FRPPP002     Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів

FRZPA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету

FRZRP003     Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів

FRZZA003     Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету

FDOPIV05     Довідка про операції в іноземній валюті

FDOPNV02    Довідка про операції в національній валюті

FZPS0004     Зведення показників спеціального фонду

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 102 від 15.02.2021 р. «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2021 р.; подання - у разі потреби:

J1318001      Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

J1318101      Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

J1318301      Реєстр повернутих марок акцизного податку

F1318001     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А.

F1318101     Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т.

F1318301     Реєстр повернутих марок акцизного податку

2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 218 від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2021 р.:

J0207704      Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

J0208904      Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

F0207704     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

F0208904     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 43 від 27.01.2021 р. «Про затвердження Структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового» додано нові бланки, початок дії - з 01.08.2021 р.; період подання - у разі потреби:

J0210602      Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

J0210702      Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

F0210602     Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

F0210702     Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

Бланки доступні у модулі Облік акцизного податку - Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

4.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 839 від 31.12.2020 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» додано нову форму, початок дії - з 01.08.2021 р.; період подання - Рік, терміни подання - до 1 жовтня року, що настає за звітним:

J1800101      Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

5. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 8 від 18.01.2016 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 841 від 31.12.2020 р. «Про внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» додано нові версії бланків, початок дії - з 01.07.2021 р.; подання - Рік:

J0104706      Звіт про контрольовані операції

J0147106      Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

J0147206      Інформація про пов'язаність осіб

Зміни:

1.  Додано поле розробника Нормативна грошова оцінка у формах:

J0138104      Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

F0138104     Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Поле використовується для автоматичного заповнення графи 3 та графи 4 форми «Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи» (J0103804, F0103804).

Поле розробника не друкується, не експортується, не відправляється в ДПС.

2.   У формах:

J0103804      Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

F0103804     Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

реалізовано додаткову програму обробки За показниками з J0138104 (За показниками з F0138104), програма доступна по кнопцы у вікні відкритого документа.

На виконання програми здійснюється автоматичне заповнення графи 3 (Площа земельної ділянки) та графи 4 (Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки) з сумуванням площ земельних ділянок, для яких встановлені однакові значення поля Нормативна грошова оцінка у формі «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» (J0138104, F0138104). Якщо у пакеті наявні кілька Додатків, показники площі виводяться у Податкову декларацію окремо по кожному Додатку.

3.   Оновлено контролі у формах:

J1201012      Податкова накладна

F1201012     Податкова накладна

??????