Версія: 11.249.188 (22.08.2021)

Міністерство фінансів України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 687 від 06.06.2012 р. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р., період подання - Рік:

MFBZF101     Бюджетний запит загальний, Додаток 1

MFBZF201     Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2

Міністерство оборони України

Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

MOU02110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

Укравтодор

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - І - IV Квартал, Рік:

UOPDK021    Довідка щодо фонду оплати праці керівника

Зміни:

1.   Реалізовано контролі з формами UOP31117 та UOP31012 для графи 4 Таблиці 6.1 по показниках Середня кількість працівників та Фонд оплати праці у періоді 2021 рік:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

2.   У формі:

UOP00110     Фінансовий план

- додано автоматичне заповнення графи 6 рядка 7050 значенням рядка Усього графи 12 Розділу V форми UOP00110;

- додано обов’язковий контроль значення рядка 7000 графи 5 на рівність значенню рядка 7050 графи 3;

- додано обов’язковий контроль значень рядка 7000 граф 6 - 10 на рівність значенням рядка 7050 граф 5 - 9;

- скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2.

3. Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

AVFP0010         Фінансовий план

4. Реалізовано можливість експорту у Excel за допомогою додаткової програми обробки - Експорт в Excel у вікні відкритого документа:

AVFP0010         Фінансовий план

Укроборонпром

Зміни:

1. Скасовано контроль значення рядка 3405 графи 3 на відповідність значенню рядка 3415 графи 4 у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

2. Реалізовано автоматичний розрахунок відсотків по кварталах у розділі Джерела капітальних інвестицій:

UOP00110      Фінансовий план

Інша звітність

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2320/5 від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» додано нові бланки, період подання - у разі потреби:

PD801301     Форма 2. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

PD801102     Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано перенесення даних із форми Укравтодора «Фінансовий план» AVFP0010 за додаткової програми обробки - Дані з AVFP0010 у вікні відкритого документа для форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

2.   Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

3.   Відкориговано модифікацію по графі 6 для динамічних рядків у консолідованій формі для періодів І Квартал та Рік:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

   4. У формі:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

- скасовано розрахунок та контролі по рядку 7050 граф 3 - 6;

- додано нові контролі для рядка 7000 граф 5 - 10 з рядком 7050, відповідно, з графами 3, 5 - 9;

- додано автоматичне заповнення графи 6 рядка 7050 з рядком Усього графи 12 Розділу V форми S3045110.

   5. Змінено на інформативний контроль по рядку 3030 графи 3 та 4:

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0510506      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510506    Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510106      Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові бланки, період подання - у разі потреби:

J1302002      Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

F1302002     Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

Зміни:

1.  Збільшено до 50 максимальну допустиму кількість символів для введення у полі номер Таблиці 4:

J0299823      Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

F0299823     Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

2.   Налаштовано відображення значення «0» у графах 2 та 4:

F0134105     Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0133107     Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

3. Збільшено до 50 максимальну допустиму кількість символів для введення у полі номер Таблиці 5:

J0299823      Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

F0299823     Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

4. Оновлено файл xsd у формах:

J0147703      Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами

J1800101      Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

J0147106      Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях