Версія: 11.252.190 (23.09.2021)

Ролі. Доступ до документів по контрагентам

В Картці підприємства у розділі Управління ролями додано можливість налаштувати доступ до документів модуля Реєстр первинних документів по контрагентам.

Експорт в форматі ASiC-S

В Реєстрі первинних документів додано можливість експортувати підписаний первинний документ у форматі ASiC-S.

Для первинних документів у вікні Експорт документа з підписами, що відкривається по кнопці головного меню Експорт - Експорт документа з підписами, додано опцію Документ та підписи в архіві (формат ASiC-S). Якщо опцію встановлено, зберігається архів з розширенням .asice, що містить файли первинного документа у обраному форматі (XML та/або PDF) та файли підписів, що накладені на документ (кожен у окремому файлі в форматі p7s), а також файл MANIFEST, що містить інформацію про збережені дані. При збереженні архіву формату ASiC-S вебсервіс запропонує обрати сертифікат для підписання файлу MANIFEST.

Підписання ПН/РК

Для відхилених у ДПС ПН/РК (що реєструються відправником) у разі, якщо присутня негативна Квитанція №1 про відхилення з причини нечинного або відкликаного сертифіката, реалізована можливість повторної відправки на реєстрацію документа з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

На боковій понелі у відкритому документі після виконання функції Продовжити обробку додано команду Підписати другим чинним підписом та Відправити в ДПС.

На виконання команди Підписати другим чинним підписом відкривається вікно для накладання підписів.

Після підписання документа всіма потрібними підписами він набуває статусу Готовий до відправки з можливістю повторно відправити документ у контролюючий орган.

Для відхилених у ДПС РК (які реєструються отримувачем), у разі негативної Квитанції №1 з вказаних вище причин, для відправника (продавця) також реалізована можливість повторної відправки документа контрагенту з додатковим другим підписом, який чинний на дату надходження ПН/РК на реєстрацію.

Підписання додатковим другим підписом виконується аналогічно.

Укроборонпром

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110      Фінансовий план

  • реалізовано автоматичне заповнення графи 2 (код рядка) у динамічних рядках таблиць при виборі назви статті з довідника,
    • для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».
НААН

Зміни:

Оновлено текст контролів у формі:

U42UKD45     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   У формі:

SM100205   Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

додані додаткові контролі у графах 4 та 8:

  • значення у графі 4 має відповідати коду Класифікації видів економічної діяльності, затвердженій у 2010 році,
  • формат відображення даних у графі 8 може включати як роздільник тільки кому, а не крапку.

2.   У формі:

S3020110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».

3.   У формі:

S3010110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

обов’язкові контролі щодо від’ємних значень замінені на інформативні у:

  • рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1300 та 1310 у графах 8, 9, 10.
Державна податкова служба

На виконання Наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»), додано нові форми, подання – за потреби:

F1314101            Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

J1314201            Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків

F1314201            Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків