Версія: 11.256.192 (19.10.2021)

Укроборонпром

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою UOP10112, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року, у формах:

UOP90801      Інформація за сегментами

UOP90301      Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

UOP90502      Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

UOP90601      Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

Міністерство оборони України

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

MOU90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства

Звітність державних підприємств

Зміни:

Для форми:

SM100805     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

реалізовано автоматичне заповнення та контролі значень граф 4 та 6 із значеннями граф 12 та 9 форми SM100307, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року.

Інша звітність

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2320/5 від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» додано нову версію бланка, період подання - за потреби, без можливості подачі у електронному вигляді:

PD801201     Форма 4. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування

ФСС від нещасних випадків

Нова форма:

Додано нову версію бланка, період подання - за потреби:

C0104102       Повідомлення про нещасний випадок

ДФС (бюджет)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.09.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FNDZFR11      Довідка про зміну фінансового результату

FNDNKI02      Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій

FNDRGD02     Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі

FNDRVZ02      Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів

FNDROZ01     Додаток 7. Довідка про рух основних засобів

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

FR000001     Дані фінансової звітності

LR400001     (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Державна податкова служба

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J1203202      Акцизна накладна форми «П»

F1203202     Акцизна накладна форми «П»