Версія: 11.258.194 (08.11.2021)

Нова функція автоматичного створення документів довільного формату

Реалізовано можливість автоматичного створення Документів довільного формату (J1360102, F1360102) на основі файлів-вкладень формату PDF.

Для створення пакету Документів довільного формату:

1)   оберіть на верхній панелі меню Інше – Імпорт - Імпорт PDF - Створити пакет документів з PDF-файлів;

2)   оберіть звіт, для якого створюються Документи довільного формату, та період, у якому потрібно створити звіт;

3)   оберіть каталог, у якому зберігаються PDF-файли вкладень, назви файлів повинні відповідати шаблону: <Назва документу>_<Номер документу>_<Дата в форматі ДД.ММ.РРРР>.pdf, якщо ім'я не відповідає шаблону, імпорт файлу не виконується.

Якщо встановлено опцію Експортувати в XML створений документ, після створення звіти будуть експортовані у «форматі для обміну звітністю». Звіти зберігаються у файлах з іменами формату <РРРР-ММ-ДД-ГГ-ХХ-СС>_<ЄДРПОУ>.xml.

4)   підтвердіть створення звіту, натиснувши кнопку Імпортувати.

У Реєстрі звітів створюється звіт, до якого додані Документи довільного формату, що містять PDF-вкладення з обраного каталогу. Кількість Документів довільного формату відповідає кількості імпортованих PDF-вкладень.

Перевірте відповідність доданих вкладень та заповніть необхідні поля звіту та Документів довільного формату.

Укроборонпром

Зміни:

Реалізовано контролі із формою UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 р.:

UOP50015      Рух основних засобів.

Міністерство оборони України

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення графи 4 рядків 6000 - 6003, 6010, 6011, 6020 - 6080 та контролі із формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формі:

MOU00309     Показники виконання фінансового плану.

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:

SD300101     Додаток 1

S3000309     Показники виконання фінансового плану

SS105008     Ф5. Примітки до річної звітності

SS104009     Ф4. Звіт про власний капітал

SS100310     Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS100214     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100114     Ф1. Баланс

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SI300107      Інвестиційний план ДП (річний)

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів, що належать до сфери управління

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SS110013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS301117     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

2.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі із формою SS110013, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року, у формі:

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

IR101001    Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Державна податкова служба

Нові форми:

1.  На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 1270 від 16.12.2020 р., додано нову форму:

J1305001       Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій

Форма доступна у модулі вебсервісу Звітність - Інформаційна довідка.

2.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"» зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 385 від 09.07.2021 р., додано нову форму, період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0901703       Форма №1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Реалізовано можливість консолідації форми.

3.   Додано нові версії бланків, період подання - у разі потреби:

J1312104       Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

J1312202       Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

J1315402       Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)

F1312202       Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку

F1314102       Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

Для форм J1315402 та F1314102 реалізовано можливість створення у пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J1360102, F1360102).

4.   Додано нові форми, період подання - у разі потреби:

J1315501       Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

F1315501       Форма № 34-ОПН Запит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру

Форми доступні у модулі вебсервісу Звітність - Реєстр звітів.

Реалізовано можливість створення у пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J1360102, F1360102).

5.   Додано нові версії бланків, період подання - у разі потреби:

J1307302       Уточнення даних «Призначення платежу» в платіжному документі на сплату коштів на єдиний рахунок

J1307402       Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

F1307302       Уточнення даних «Призначення платежу» в платіжному документі на сплату коштів на єдиний рахунок

F1307402       Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок (залишки)

6.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.11.2021 р.; період подання - у разі потреби:

J1315102       Форма №1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску

F1315102       Форма №1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску

F1315002       Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

Реалізовано можливість створення у пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J1360102, F1360102).