Версія: 11.261.196 (07.12.2021)

Інша звітність

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2021 р. № 496 «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку» додано новий бланк, початок дії - з 01.11.2021 р.:

PD800601     Форма ведення обліку товарних запасів

 

- у графах Дата внесення запису та Дата підключено календар для можливості вибору необхідних дат;

- у графі Постачальник … реалізовано можливість обирати значення з довідника Контрагенти.

Укроборонпром

Додано нову версію бланка, початок дії - з 01.10.2021 р.; перший звітний період: IV Квартал 2021 р. та 2021 Рік:

UOP90302      Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Зміни:

1.  Реалізовано контролі із формою UOP90302:

UOP90502      Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

UOP90901      Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

2.   Видалено контроль по графі 6 на різницю показників графи 4 у ІІ - IV Кварталах для органу управління з кодом ЄДРПОУ 37854297:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

Міністерство охорони здоров’я України

Відповідно до чинної редакції наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. зі змінами, внесеними наказом МФУ № 794 від 22.12.2020 р. та наказом МФУ №7 від 13.01.2021 р., виконано зміни у формах:

F2KDMN46     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP46      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL46       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL46       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM46       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM46      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

Звітність державних підприємств

Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:

S3000309     Показники виконання фінансового плану

SD300101     Додаток 1

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

SS100114     Ф1. Баланс

SS100214     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104009     Ф4. Звіт про власний капітал

SS105008     Ф5. Примітки до річної звітності

SS100453     Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SI300107      Інвестиційний план ДП (річний)

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SS110013     1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS301117     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Додано нові контролі:

J0500107       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510207       Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510307       Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0500107       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

Державна податкова служба

Нові форми:

1.  Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1312003       Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

F1312003       Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

2.   Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1311304       Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

J1311405       Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1311504       Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1313604       Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1313804       Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1316104       Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

J1316604       Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1317104       Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

J1411404       Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

J1411504       Ф.№2-РРОВ Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413404       Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

J1413504       Ф.№3-РРОВ Реєстраційне посвідчення

J1413604       Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413704       Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

J1413804       Ф.№5-РРОВ Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413904       Ф.№6-РРОВ Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1414804       Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

J1417203       Ф.3-РЦСО Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

F1311304       Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки

F1311405       Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1313604       Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1316104       Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316604       Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1317104       Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

F1411404       Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

F1413404       Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

F1413604       Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1413704       Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

F1414804       Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

F1417203       Ф.3-РЦСО Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

Форми доступні у модулі вебсервісу - Реєстр документів РРО.

 

Зміни:

Оновлено бланки:

J1303102       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

J1303202       Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

J1303303       Заява щодо ліцензії на виробництво

J1303402       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

J1304302       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304402       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1303102       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

F1303202       Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

F1303303       Заява щодо ліцензії на виробництво

F1303402       Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

F1304302       Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304402       Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

Державна казначейська служба

Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

FMRSDB01    Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд)

FMRSKD01    Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд)

FMRZDB01    Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд)

FMRZKD01    Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд).

Код нерезидента

У довіднику Контрагенти додано опцію Ознака нерезидента та поле Код нерезидента для контрагентів, які не являються резидентами України.

Анулювання первинних документів

Додано можливість анулювання первинних документів, що були погоджені всіма учасниками документообігу.

Для первинних документів, що мають статус Затверджено контрагентом (зі сторони відправника) та Затверджено (зі сторони отримувача документа) додано команду анулювання документа у лівому меню сайту Анулювати.

На виконання команди Анулювати створюється документ Угода про анулювання електронного документа.

За замовчуванням для Угоди про анулювання передбачено багатосторонній обмін, Угода наслідує маршрут обробки первинного документа, який анулюється.

Після відправки/отримання Угоди про анулювання первинний документ, що анулюється, набуває статусу Заявлено до анулювання.

Після погодження Угоди про анулювання електронного документа всіма учасниками документообігу первинний документ набуває статусу Анульовано. Формується квитанція про анулювання первинного документа, яка відправляється всім учасникам документообігу.

Перевірка за протоколами TSP та OCSP

Оптимізовано роботу з підписаними документами та доопрацьовано перевірку за протоколами TSP та OCSP.